Projectomschrijving

In de gemeenten Ferwerderadeel en Dongeradeel is het project 'Sport, beweegt u fit' uitgevoerd en geborgd. Via twee interventies, Revalidatie, sport en bewegen en Scala, zijn meer mensen met een chronische aandoening en/of lichamelijke handicap in beweging gekomen. De combinatie van deze twee interventies werkte versterkend aan elkaar en hebben geleid tot nieuw sportaanbod met drie structurele sport- en beweeggroepen. Via de interventie Scala worden mensen uit de doelgroep laagdrempelig benaderd voor een fittest, gevolgd door een periode van kennismaking. De meeste deelnemers zijn daarna structureel mee gaan doen aan het nieuwe aanbod. Via de interventie Revalidatie, sport en bewegen zijn twee sportloketten opgezet; in het ziekenhuis Leeuwarden (MCL) en de 1,5 lijns zorginstelling Sionsberg in Dokkum. Een sport- en beweegconsulent geeft tijdens het spreekuur adviezen aan de patiënten. De patiënten zijn veelal mensen met een chronische  aandoening die via de specialist (o.a. longarts, cardioloog, revalidatieartsen zijn doorverwezen naar het sportloket. De sport- en beweegconsulent verwijst hen door naar geschikt aanbod in de buurt. Dit zijn o.a. de nieuwe beweeggroepen die via de interventie Scala zijn opgezet maar ook bestaande sport- of beweeggroepen in de omgeving. De sportloketten zijn ingepast bij de 2e lijnszorg in Leeuwarden (MCL) en Dokkum (Sionsberg). De sportloketten zorgen voor een continue doorverwijzing van mensen met een aandoening of handicap naar het structurele sport- en beweegaanbod.    

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website