Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door de verbinding van twee interventies (Revalidatie, sport en bewegen en Scala) is het gelukt meer mensen met een chronische aandoening in beweging te brengen. Via de interventie Scala zijn fittesten georganiseerd en is nieuw sport- en beweegaanbod opgezet waardoor mensen met een chronische aandoening structureel deelnemen aan beweegactiviteiten. Via de interventie Revalidatie, sport en bewegen is er een doorverwijzingsstructuur in de ziekenhuizen geborgd via de sportloketten. De patiënten die uitbehandeld zijn bij de specialist (o.a. cardioloog, reumatoloog, longarts en revalidatiearts) worden doorverwezen naar het sportloket. Daar krijgen zij een sport- of beweegadvies op maat van van de sport- en beweegconsulent. Deze is op de hoogte van het nieuwe aanbod waardoor de consulent direct door kan verwijzen naar het nieuwe sportaanbod voor de doelgroep wat is gerealiseerd via de interventie Scala. Ook bestaande sport- en beweeggroepen worden versterkt door de aanwas van nieuwe deelnemers.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Via de interventie Scala zijn:

- twee specifieke fittesten georganiseerd en twee algemene met totaal 185 deelnemers.

- 30 deelnemers aan de cursussen elke stap telt

- vier structurele sport- en beweegactiviteiten met totaal 35 deelnemers.

Via de interventie Revalidatie, sport en bewegen:

- twee sportloketten gerealiseerd (in de zikenhuizen van Heerenveen en Sneek)

- 123 patiënten hebben een persoonlijk beweegadvies gekregen.

 

Totaal zijn 373 mensen met een chronische aandoening in aanraking gekomen met het project.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project Sport Beweegt u fit zet mensen met een chronische aandoening in beweging. Het project bestaat uit twee interventies die elkaar versterken. Te weten Revalidatie, sport en bewegen en SCALA.

Via Revalidatie sport en bewegen worden patiënten via het sportloket doorverwezen naar aangepast sportaanbod. Met Scala zetten wij nieuw sport- en beweeggroepen op specifiek voor mensen met een chronische aandoening of lichamelijke handicap. Nieuwe instroom bij deze groepen komt uit de doorverwijzing via de interventie Revalidatie sport en bewegen. Dit project wordt uitgevoerd in de gemeenten Heerenveen, Weststellingwerf en Súdwest-Fryslân samen met de buurtsportcoaches van deze gemeenten en met de partners Antonius ziekenhuis, Tjongerschans en Revalidatie Friesland.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Via de interventie Revalidatie, sport en bewegen zijn sportloketten gerealiseerd in de ziekenhuizen van Sneek en Heerenveen. Van september 2017 tot juni 2018 hebben ruim 40 mensen een sportadvies gekregen. Daarnaast wordt binnen het Revalidatiecentrum een pilot uitgevoerd om patiënten tijdens de behandeling al bekend te maken en bewust te worden van matig intensief bewegen.

Via de interventie Scala worden twee fittesten voorbereid (Heerenveen en Wolvega)met daaraan gekoppeld een vervolg trainingsprogramma sport en bewegen. Daarnaast zijn twee cursussen Elke Stap telt uitgevoerd, voor mensen met een chronische aandoening. Totaal hebben in het najaar van 2017 30 deelnemers de cursus gevolgd.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met het project 'sport, beweegt u fit' gaan mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische aandoening uit de gemeenten Heerenveen en Weststellingwerf meedoen aan structurele sportdeelname. Het aangepaste sportaanbod voor deze doelgroep wordt uitgebreid en versterkt om in de buurt sport en bewegen mogelijk te maken. Het project 'Sport, beweegt u fit' wordt uitgevoerd met twee interventies Revalidatie, sport en bewegen en Scala. Deze interventies versterken elkaar.

 

Waarom:

Uit onderzoek (GGD Fryslân, gezondheidsmonitor 2012) is gebleken dat de sportdeelname van mensen met een chronische aandoening en/of lichamelijke handicap in deze twee gemeenten achterblijft; fitnorm 20 % en NNGB 51% ten opzichte van mensen zonder beperking respectievelijk 26% en 68%. Tevens is 21% inactief.

- Heerenveen; 50.175 inwoners - 50 % met een chronische aandoening en/of lichamelijke handicap (ca. 25.000)

- Weststellingwerf 25.521 inwoners - 60% met een chronische aandoening en/of lichamelijke handicap (ca. 15.000). Totale potentieel voor dit project is 40.000 mensen met een chronische aandoening en/of lichamelijke handicap.

 

Via een inventarisatie onder de patiëntenverenigingen in Friesland en onder de patiënten van Revalidatie Friesland hebben de leden behoefte aangegeven aan meer aangepaste sportactiviteiten in de eigen buurt. Ook zijn er steeds meer hulpvragen vanuit de sociale wijkteams/gebiedsteams uit beide gemeenten.

De wijkteamleden ('meitinkers') en hulpverleners binnen het sociale domein trekken steeds vaker aan de bel en geven aan dat mensen uit de doelgroep geen passend beweegaanbod kunnen vinden. Tijdens een bijeenkomst met leden van de sociale wijkteams werd deze behoefte nadrukkelijk naar voren gebracht.

Door intermediairs binnen de zorg (revalidatiecentra, ziekenhuis en 1e lijnszorg, zoals huisartsen, wijkverpleging) komen eveneens steeds meer vragen naar geschikte sport- en beweegactiviteiten voor mensen met een chronische aandoening en/of lichamelijke handicap.

 

Daarom:

Door het missen van passend aanbod in de gemeenten Heerenveen en Weststellingwerf is gekozen voor de interventies Scala en Revalidatie, sport en bewegen. Deze twee interventies sluiten uitstekend aan bij de vraag en behoefte in de gemeenten. De beide interventies worden met elkaar gecombineerd; Via dit tweesporenbeleid realiseren we een zo groot mogelijk bereik in beide gemeenten. De interventies versterken elkaar; via Scala zijn nieuwe sport- en beweeggroepen gestart, de interventie Revalidatie, sport en bewegen zorgt voor een continue instroom van nieuwe deelnemers. voor deze groepen.

Met dit project beogen we dat minimaal 5% meer mensen met een chronische aandoening of lichamelijke handicap meedoen aan laagdrempelige sport- of beweegactiviteiten in hun eigen omgeving en nieuw aanbod wordt opgezet via een sport- en beweeggroep.

 

De nieuwe sportgroep(en) worden geborgd bij een bestaande sportvereniging, de VOAS (Vereniging Ontwikkeling Aangepast Sporten). De VOAS is een 'opvang' voor losse sport- en beweeggroepen voor mensen met een chronische aandoening of lichamelijke handicap in de provincie Friesland en is aangesloten bij de sportbond Gehandicaptensport Nederland.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website