Projectomschrijving

In Weststellingwerf en Heerenveen wordt het project 'Sport, beweegt u fit' uitgevoerd en geborgd. Via 2 interventies, Revalidatie, sport en bewegen en Scala, komen meer mensen met een chronische aandoening en/of lichamelijke handicap in beweging. De combinatie van deze 2 interventies werkt versterkend aan elkaar en leidt tot nieuw sportaanbod. Via Scala worden mensen uit de doelgroep laagdrempelig benaderd voor een fittest en sportkennismaking met een structureel vervolg. Via Revalidatie, sport en bewegen zijn sportloketten in het ziekenhuis Heerenveen en de Revalidatie locaties in Steenwijk/Meppel opgezet. Een beweegconsulent geeft sport- en beweegadviezen aan de patiënt op doorverwijzing van een specialist (o.a. longarts, cardioloog, revalidatieartsen). De consulent verwijst hen door naar geschikt aanbod, o.a. de nieuwe beweeggroep die via Scala is opgezet. Het sportloket zorgt voor een continue doorverwijzing van mensen met een aandoening of handicap naar structurele sportdeelname.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website