Projectomschrijving

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen van het speciaal onderwijs minder sporten en bewegen dan kinderen uit het regulier onderwijs. De toegekende SportImpuls-subsidie Special Heroes Zaanstad richt zich op het verhogen van de sportparticipatie van leerlingen van het speciaal onderwijs Dynamica XL (4 locaties) door inzet van lokale sportaanbieders. Gedurende de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 zal het programma Special Heroes op Dynamixa XL worden geïmplementeerd en uitgevoerd. De kinderen worden in 3 fasen naar de sportverenigingen toegeleid: in de 1e fase vinden de binneschoolse activiteiten plaats (4 kennismakingslessen door sportaanbieders); in fase 2 worden naschoolse activiteiten georganiseerd (3 lessen) en in fase 3 worden kinderen naar de vereniging toegeleid. Daardoor maken minimaal 80% van de aanwezige 356 leerlingen kennis met meerdere vormen van sport en bewegen. Bij de uitvoering van het project wordt samengewerkt met 14 sportverenigingen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website