Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Budosport van Geel heeft zich samen met gemeente Valkenswaard, wijkcommissie Geenhoven, wijkcommissie, Kerkakkers en wijkcommissie het Gegraaf ingezet om een actieve en gezonde leefstijl te bevorderen onder kwetsbare ouderen.

 

Gedurende de interventie is twee keer een fittest georganiseerd. In de wijken zijn structurele sociaal & vitaal groepen opgestart, gecombineerd met de cursus Zeker Bewegen en lessen gericht op het verhogen van de mentale weerbaarheid en sociale vaardigheden. Tot slot geven partners uit de wijken voorlichting over uiteenlopende gezondheidsthema’s.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn ruim 1650 senioren per post benaderd om deel te nemen aan de fittest. Mensen die geen brief terug stuurde (1300 senioren) zijn door 30 vrijwilligers huis aan huis bezocht. Daarvan hebben 138 ouderen deelgenomen aan de fittest. Vanuit de fittest zijn er 55 ouderen doorgestroomd naar Sociaal Vitaal. Tijdens de fittest zijn 60 ouderen doorverwezen naar het lokale beweegaanbod.

 

In 2017 is nogmaals een brief naar 4138 adressen verzonden. Deze keer ook naar de wijken Hoge Akkers, Turfberg-Zuid, Turfberg-Noord en centrum. Op 17 maart 2018 is werd nogmaals een fittest georganiseerd. Hieraan namen 173 senioren deel en zijn 102 senioren doorverwezen naar het lokale sportaanbod (waarin ook de lessen van Sociaal Vitaal zijn opgenomen).

 

Evaluatie: Sociaal & Vitaal Valkenswaard wordt onderbracht bij Budosport van Geel. Daarnaast komt de projectgroep komt 4 keer per jaar bij elkaar. Hierin zijn alle betrokken partijen vertegenwoordigd.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de gemeente Valkenswaard is het afgelopen jaar een fittest georganiseerd voor de wijken Geenhoven, het Gegraaf en Kerkakkers. Deelnemers werden persoonlijk benaderd door vrijwilligers, wijkcommissies en straatcontacten uit de wijk. In totaal hebben 130 deelnemers aan de fittest meegedaan. Op basis van de resultaten kregen zij een persoonlijk beweegadvies. De deelnemer wordt of doorverwezen naar het reguliere sportaanbod of naar activiteiten waar extra aandacht is voor weerbaarheid, het leggen van contacten en het weer vitaal in het leven staan. Na aanleiding van de fittest zijn 61 begonnen met het programma Sociaal & Vitaal Valkenswaard. Binnen het programma worden de deelnemers ondersteund bij het realiseren van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Om valangst te verminderen en het zelfvertrouwen te vergroten wordt valpreventietraining (Zeker Bewegen) aangeboden Daarnaast leren deelnemers om te gaan met angst en het aangeven van eigen grenzen middels een weerbaarheidstraining. Er wordt een sociale vaardigheidstraining aangeboden en voorlichting over verschillende gezondheids- en sociale thema's.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de gemeente Valkenswaard is het afgelopen jaar een fittest georganiseerd voor de wijken Geenhoven, het Gegraaf en Kerkakkers. Deelnemers werden persoonlijk benaderd door vrijwilligers, wijkcommissies en straatcontacten uit de wijk. In totaal hebben 130 deelnemers aan de fittest meegedaan. Op 3 november zijn 63 deelnemers gestart met het beweegprogramma Sociaal & Vitaal Valkenswaard.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Budosport van Geel wil samen met de partners beweegactiviteiten organiseren voor zelfstandig wonende ouderen tussen de 65 en 80 jaar, al dan niet met een beperking, met een bewegingsachterstand en beperkte fysieke en mentale weerbaarheid. Deze doelgroep is om verschillende redenen niet in staat om gebruik te maken van het reguliere sport- & beweegaanbod.

Met dit project willen we laagdrempelige beweegactiviteiten naar deze doelgroep toe brengen. Op locaties in de wijk worden beweegactiviteiten opgezet voor deze senioren, dicht bij de mensen, en op aangepast niveau. Alle senioren in de wijk worden benaderd, en na een fittest wordt bepaald of mensen deel kunnen nemen aan Sociaal Vitaal en Zeker Bewegen, of dat ze toegeleid kunnen worden naar het reguliere sport- & beweegaanbod.

 

Gedurende de interventie worden wekelijks beweegactiviteiten aangeboden aan de doelgroep, naast de modules van Zeker Bewegen en Sociaal Vitaal worden ook Yoga voor senioren, gastlessen van sportaanbieders en voorlichtingen aangeboden. Tussentijdse fittesten monitoren de voortgang en na afloop van de interventie wordt bepaald of mensen alsnog door kunnen stromen richting het reguliere aanbod.

 

In de wijken (Geenhoven, Kerkakkers, Het Gegraaf) waar we willen starten is sprake van een hoge vergrijzing en relatief veel kwetsbare ouderen. Met deze interventie willen we samen met de buurtsportcoaches en andere partners bijdragen aan het langer, zelfstandig thuis wonen van deze senioren, door de algemene fitheid, de weerbaarheid en het welbevinden te verbeteren. Door samenwerking met Lunetzorg en GGzE willen we ook senioren met een beperking of psychische aandoening kunnen betrekken in het project.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website