Projectomschrijving

Zorg- en welzijnspartners zijn met de doelgroep, senioren (60 t/m 75 jaar) in Borger-Odoorn in gesprek geweest om hun behoeften op sportgebied te peilen. Een passend aanbod ontbrak. Daarom is gekozen voor de interventie SMALL. SMALL is een methodiek die succesvol is in plattelandsgemeenten omdat mensen op een laagdrempelige manier, in een vertrouwde omgeving en binnen een vaste groep kunnen bewegen. SMALL Borger-Odoorn kent drie fasen: (1) het persoonlijk benaderen van de doelgroep en een fitheidstest (2) het aanbieden van een veelzijdig beweegprogramma (3) het bevorderen van gedragsbehoud. Gestart wordt in gebied de Hondsrug. De Monden en Veenland volgen. Naar verwachting komen van de 5.537 senioren in deze gebieden ongeveer 550 senioren naar de fitheidstesten waarvan 55% structureel gaan bewegen in een beweeggroep. Daarnaast stijgt het aantal senioren dat voldoet aan de NNGB naar 80%. Het gebied het Veenland zal door de gemeente worden betaald als cofinanciering.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website