Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Slim leven heeft een belangrijke impuls gegeven voor de bewoners van Vinkhuizen. 120 deelnemers zijn actief

begeleid en ondersteund door een groep van 25 vrijwilligers die ondersteund zijn in hun ontwikkeling. Bijna elke

werkdag zijn beweegactiviteiten aangeboden waaronder: hardlopen voor beginners, wandelen beginners en

gevorderden, bootcamp (light), bewegen voor Ouderen. fight4yourbody (box lessen), hardloop clinics, bewegen op

muziek en Yoga activiteiten. Naast de beweegactiviteiten hebben we workshops georganiseerd gericht op gezonde

en betaalbare voeding workshops met uitleg wat er in voeding zit en waar dat in je lijf goed voor is. O.a. samen

koken voor beginners, workshop gezonde high-tea en gezonde hapjes maken. Om het project onder de aandacht

te brengen is meegedaan aan allerlei grotere activiteiten zoals de Koningsspelen, End of Summer en de Open Dag

Van Vinkhuizen e.a. In het project is nauw samengewerkt met de lokale organisaties en met de 1e lijn

zorgaanbieder. De activiteiten worden in 2017 gecontinueerd en vormt voor de wijk een belangrijke impuls om

iedereen de kans te geven de levensstijl te verbeteren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met het "Slim leven"project is een belangrijke impuls gegeven aan de bewoners van de wijk. In de projectperiode zijn 120 deelnemers actief begeleid en ondersteund door een zeer actieve groep vrijwilligers. In het project zijn deelnemers vanaf de leeftijd van 18 jaar, ondersteunt bij het ontwikkelen van een gezondere levensstijl. Door de persoonlijke begeleiding van de vrijwilligers is dit niet slechts beperkt gebleven tot ontwikkeling maar ook om deze levensstijl te behouden. Naast de persoonlijke begeleiding bood Slim Leven daarbij verschillende beweeg- en voedingsactiviteiten aan die de deelnemers hielpen bij het ontwikkelen van een gezondere levensstijl. Samen met de begeleider werden daarbij haalbare doelen opgesteld en kleine successen gevierd. Tijdens het gehele proces hield de persoonlijk begeleider contact met de deelnemer. Minimaal 1 á 2 keer per maand was daarbij een face-to-face afspraak om de vorderingen te bespreken. Daarnaast is de persoonlijke begeleiding naar behoefte ingevuld waarbij elke deelnemer een aangepast programma kreeg wat voor haar of hem haalbaar was.

 

Bijna elke werkdag zijn beweegactiviteiten aangeboden waaronder: 3 keer per week hardlopen voor beginners,wandelen voor beginners en gevorderden, bootcamp light (voor alle spiergroepen, b.b.b), bootcamp. Daarnaast Meer Bewegen voor Ouderen voor de doelgroep 75 plus (is de praktijk 80 plus) en voor bewoners in een verzorgingsflat en bewoners van buitenaf. Ook dementerende bewoners konden daarbij deelnemen. ’s Avonds zijn er fight4yourbody (box lessen), hardloop clinics voor ouder met kind(eren), bewegen op muziek en Yoga activiteiten aangeboden.

 

Naast de beweegactiviteiten hebben we ons gericht op gezonde en betaalbare voeding. Activiteiten die georganiseerd zijn waren o.a.: samen koken voor beginners, workshop gezonde high-tea en gezonde hapjes maken. Hierbij werd altijd uitgelegd wat er in voeding zit en waar dat in je lijf goed voor is. Daarnaast zijn supermarkt rondleidingen gegeven echter hiervoor bleek de belangstelling te beperkt om deze activiteit te continueren. Om het project onder de aandacht te brengen is meegedaan aan allerlei grotere activiteiten zoals de Koningsspelen, End of Summer en bijvoorbeeld de Open Dag Van Vinkhuizen e.a.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de Groningse Wijk Vinkhuizen is het project "Slim Leven" in september 2014 van start gegaan. Met het project is gestart met de ontwikkeling van een positieve houding bij de bewoners tegenover gezonde voeding en bewegen en een aanbod gericht op activeren en verandering van leefstijl voor zowel mensen met een (zeer) hoog gerelateerd gezondheidsrisico als mensen met een ongezonde leefstijl.

 

In de eerste projectperiode zijn 40 deelnemers gestart met beweegactiviteiten en is samen met 21 vrijwilligers in de wijk een actief aanbod van werving, voorlichting en beweegactiviteiten gestart om de omslag en aanbod in de wijk te realiseren.

 

In de wijk hebben daarbij onder ander de volgende activiteiten plaatsgevonden, kick-off start manifestatie in het buurtcentrum Vinkhuys, gezond eten en efficiënt koken voorlichtingsworkshops, hardloop clinic, fight4yourbody en easy bootcamp beweegactiviteiten. Met de vrijwiliigers is een actief buurtnetwerk ontstaan welke maandelijks bijeenkomt en de waarbij de vrijwilligers ondersteunt worden in hun deskundigheid ontwikkeling.

 

Met de 1elijn zorgaanbieder zorgcentrum de Vuursteen is de samenwerking geactiveerd en krijgen cliënten met een (zeer) hoog gerelateerd gezondheidsniveau als gevolg van een ongezonde levensstijl een directe binding met de vrijwilligers en het project zodat zij makkelijker stap voor stap kunnen participeren in het beweeg- en activiteiten- aanbod.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de eerste projectperiode zijn 40 deelnemers gestart met beweegactiviteiten en is samen met 21 vrijwilligers in de wijk een actief aanbod van werving, voorlichting en beweegactiviteiten gestart.

In de wijk hebben daarbij onder ander de volgende activiteiten plaatsgevonden, kick-off start manifestatie in het buurtcentrum Vinkhuys, gezond eten en efficiënt koken voorlichtingsworkshops, hardloop clinic, fight4yourbody en easy bootcamp beweegactiviteiten. Met de vrijwiliigers is een actief buurtnetwerk ontstaan welke maandelijks bijeenkomt en de waarbij de vrijwilligers ondersteunt worden in hun deskundigheid ontwikkeling.

 

Met de 1elijn zorgaanbieder zorgcentrum de Vuursteen is de samenwerking geactiveerd en krijgen cliënten met een (zeer) hoog gerelateerd gezondheidsniveau als gevolg van een ongezonde levensstijl een directe binding met de vrijwilligers en het project zodat zij makkelijker stap voor stap kunnen participeren in het beweeg- en activiteiten- aanbod.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

“Vinkhuizen” Groningse wijk 10.000 bewoners, 50% single, 25% zonder kinderen en 25% met kinderen, 40% laag opleidingsniveau en 30% uitkering ontvangend. Het percentage mensen met overgewicht ligt ver boven het gemiddelde van de stad Groningen. Naast het overgewicht komt uit het gezondheidsprofiel een negatief beeld; bewoners geven aan zelf te vinden dat ze een slecht tot matige gezondheid hebben; dat de sociale cohesie laag is; dat het drankgebruik boven het stedelijk gemiddelde ligt ; dat er minder wordt bewogen dan het stedelijk gemiddelde en dat er relatief weinig bewoners lid zijn van sportverenigingen.

 

Vanuit de buurt is door vrijwilligers en ervaringsdeskundigen uit de stad het idee ontwikkeld voor het ontwikkelen van een duurzaam samenhangend programma voor activering en verandering van de leefstijl van bewoners met overgewicht. Hierbij is het project enerzijds gericht op het beweegaanbod en gezonde leefstijl te versterken anderzijds te zorgen (ism 1e lijnzorg) dat bewoners met gewicht gerelateerde gezondheidsproblemen in het reguliere aanbod kunnen deelnemen.

 

De lokale partners, MFC Vinkuys,wijkcentrum met actief beweegaanbod, MJD met buurtsportwerker/opbouwers en centraal wijkinformatiepunt(STIP) en gezondheidscentrum vormen daarbij een zeer sterke combinatie die draagvlak en continuering waarborgen.

 

In het project is gekozen voor een het combineren van 2 interventies. De combinatie biedt de mogelijkheid ons enerzijds te richten op de professionele ondersteuning van mensen met een (zeer)hoog gewicht gerelateerd gezondheidsrisico (interventie "beweegkuur") anderzijds de ontwikkeling van een regulier beweegaanbod in wijk, gedragen en ontwikkeld met de buurtbewoners met een waarborging van de duurzaamheid(interventie "buurtsportvereniging"). Zowel voor de wijk, de interventiehouders als de 1e lijn een uniek project om bewegen duurzaam vanuit de wijk te stimuleren en ook deelnemers met gewichtsgerelateerde gezondheidsrisico's een kans te geven.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website