Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een kleine twee jaar wordt nu met enige regelmaat de cursus Fit, Veilig en Valbreken gegeven. Ongeveer honderd senioren uit de gemeente Zuidplas hebben met veel plezier deelgenomen. De cursus heeft als doel het aantal valincidenten bij senioren te verminderen of in ieder geval ernstig letsel te voorkomen en hoe senioren te leren zelfstandig op te kunnen staan. Hierbij wordt aandacht besteed aan het vergroten van de fitheid d.m.v. eenvoudige oefeningen waaronder Tai chi technieken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de eigen veiligheid in en om het huis met handige tips en bewustwording van de eigen lichaamstaal.

Deelnemers waren zeer enthousiast over het resultaat. Veel gehoord was: “die tip om op te staan is echt handig en werkt goed” en natuurlijk de mooiste van allemaal “ik ben gevallen en heb precies gedaan wat je zei en heb er alleen een blauwe plek aan overgehouden”. Ook is men zich bewust geworden dat blijven bewegen meehelpt om lichamelijk welbevinden te behouden en dat dit doorwerkt in veel activiteiten in het dagelijks leven.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

* Veel van de deelnemers aan de cursus merkte al na korte tijd dat ondanks de eenvoudige oefeningen zij zich makkelijker gingen bewegen, meer kracht in hun benen

kregen en minder angstig om te vallen.

* Het snelst behaalde succes waren de oefeningen m.b.t. op te kunnen staan na een val en vooral de oefening waarbij de handen in de rugholte gelegd worden om op deze manier zonder veel inspanning overeind te komen. Dit is voor latere cursussen toegevoegd als wervingstekst.

*Enkele deelnemers hebben de cursus zelfs tweemaal gedaan omdat het hen zoveel had opgeleverd.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Fit, Veilig en Valbreken

 

In het voorjaar is met groot succes de cursus Fit, Veilig en Valbreken in de dorpen van Zuidplas enkele dorpen verzorgd. Deze cursus wordt dit najaar wederom aangeboden in alle dorpen van Zuidplas. De cursus FVV is speciaal voor senioren ontwikkeld .

Waarom wordt deze cursus aangeboden? Zoals bekend neemt het risico van vallen met het ouder worden toe. Dit komt door de verminderde conditie en de onzekerheid over de bewegelijkheid van het eigen lichaam. Dit heeft als effect dat mensen Angst hebben om zich op straat te begeven.

 

Door te werken aan de verhoging van de conditie, balans en evenwicht kan dit voorkomen worden. In de 6 wekelijkse cursus wordt aandacht besteed aan al deze punten. Maar ook wordt geleerd hoe je een val kan opvangen vanuit verschillende situaties. Er

Is veel aandacht voor oefeningen die je fit houden, praktische (weerbaarheids)tips en grondoefeningen. (Zoals o.a. hoe kom je vanaf de grond bij een telefoon als je bent gevallen en niet overeind kom) Hierdoor wordt de bewegelijkheid en conditie van de deelnemers gestimuleerd. Aan het einde van de cursus hebben deelnemers genoeg zelfvertrouwen opgebouwd om weer zonder valangst door het leven te gaan.

 

De volgende cursussen staan gepland in Zevenhuizen en Moerkapelle op volgen respectievelijk op 13 en 14 januari. Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.fvv-zuidplas.nl

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aan de 5 cursussen Fit, Veilig en Valbreken die tot nu hebben plaatsgevonden hebben in totaal 36 ouderen, in de leeftijd variërend van 55 tot 93, deelgenomen. De verhouding mannen en vrouwen was als volgt: 13 mannen en 23 vrouwen. Van deze groep waren 9 deelnemers voor aanvang van de cursus al actief. Na beëindiging van de cursus hebben verschillende ouderen op andere wijze het bewegen gecontinueerd en gaven enkele aan nog op zoek te zijn naar een voor hen geschikte activiteit. Exacte cijfers hierover zijn nog niet bekend omdat 2 cursussen nog niet zijn afgerond.Het merendeel van de cursisten gaf na de cursus aan deze leerzaam te hebben gevonden en hen geholpen heeft zich veiliger te voelen en de onzekerheid voor vallen geminimaliseerd heeft en zelfs geheel heeft weggenomen. 1 deelnemer heeft zich, vanwege de positieve ervaring, opnieuw aangemeld voor de cursus.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Budoclub Geisha wil op een laagdrempelige wijze duurzaam beweeggedrag voor 55-plussers in de gemeente Zuidplas stimuleren. Veel ouderen hebben het idee dat lichamelijke inspanning risico's met zich meebrengt, terwijl wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat regelmatige beweging een positief effect heeft op het lichamelijk functioneren van mensen, ook op hoge leeftijd. Een grote groep ouderen laat zich leiden door hun oordeel van het geloofwaardige in plaats van feiten.

 

Zuidplas bestaat uit vier dorpskernen: Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht, Moerkapelle en Zevenhuizen. Een recent uitgevoerd onderzoek leert dat 30% van de sportactieve 55-plussers meer wil sporten en dat grote behoefte bestaat aan verantwoorde bewegingsmogelijkheden maar dat de meerderheid niet bekend is met het aanbod binnen de gemeente dan wel dat in hun ogen veel sporten binnen de gemeente niet zijn geschikt voor 55-plussers. Conclusie was dat de gemeente samen met sportverenigingen een aanbod moet creëren wat meer toegankelijk is voor 55-plussers.

Het project 'Senioren Zuidplas actief' sluit hier op aan.

 

De gemeente Zuidplas kent sinds kort het project 'BRAVO!'. Dit project is toegankelijk voor iedereen van 55 jaar en ouder die wil gaan sporten en bewegen.

Aandacht voor veiligheid en valbreken maakt geen onderdeel uit van BRAVO. Door de interventie Fit, Veilig en Valbreken van de JBN ligt er nu een grote kans voor het verbreden van BRAVO en het structureel stimuleren van een actieve leefstijl voor 55-plussers.

Door de interventie gedurende 24 maanden een aantal malen te doorlopen raken ouderen gewend aan regelmatige beweegactiviteiten die zij na afloop van de projectperiode met dezelfde regelmaat zullen blijven voortzetten, o.a. door daarna door te stromen in het gemeentelijke BRAVO! programma. Met behulp van de FVV interventie worden ouderen gestimuleerd duurzaam meer te bewegen, wordt de algemene fitheid bevorderd en worden de sociale contacten verbeterd.

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website