Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De schoolzwemkampioenschappen Zwolle zijn opgestart om kinderen op een leuke en laagdrempelige manier kennis te laten maken met de (wedstrijd)zwemsport en door te laten stromen naar de zwemvereniging Swol 1894. Er is geprobeerd om de liftetime sportdeelname in het kader van de (zwem)sport te verhogen door een aantrekkelijk vervolgaanbod bij de vereniging. Als laatste is door de sportimpuls de vereniging versterkt doordat er een commissie is gevormd die zich bezighoud met de organisatie van evenementen anders dan de organisatie van wedstrijden. Dit werd voorheen alleen maar gedaan, dus voordat de Sportimpuls van start ging. Door de samenwerking met SportService Zwolle heeft deze commissie geleerd hoe een evenement neergezet moet worden in samenwerking met derden en liggen er kant en klare producten die gebruikt worden bij de organisatie van evenementen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aan de hand van de doelstellingen zijn de volgende resultaten bereikt:

 

Kinderen op een leuke en laagdrempelige manier kennis te laten maken met de (wedstrijd)zwemsport en door te laten stromen naar de zwemvereniging.

- Tijdens de sportimpuls periode is het schoolzwemkampioenschap gegroeid van 10 teams (6 scholen) in het eerste jaar naar 18 teams (9 scholen) in het tweede jaar.

- In mei 2014 hebben 19 scholen zich vooringeschreven om informatie te ontvangen over het kampioenschap in 2015. Jaarlijks is er dus een stijgende lijn voor deelname vanuit de scholen aan het toernooi.

- Daarnaast zien we dat scholen die het eerste jaar met één team deelnamen het tweede jaar met twee teams deelnamen.

- Het toernooi is zoals in de aanvraag beschreven staat het eerste jaar georganiseerd voor kinderen uit de groepen 5/6, terwijl het tweede jaar de regels van de KNZB aangehouden zijn waarbij een team bestond uit kinderen van de groepen 3 t/m 8.

- Voorafgaande aan het toernooi zijn in beide jaren clinics aangeboden. Helaas werd daar het eerste jaar geen gebruik van gemaakt, maar dit werd het tweede jaar ruimschoots goed gemaakt. Bijna alle deelnemende kinderen deden toen wel mee.

- Het eerste jaar is geprobeerd een side-event te organiseren. Ondanks de goede organisatie was dit geen succes. Vandaar dat het tweede jaar ervoor gekozen is alleen het toernooi aan te bieden en iedereen bij een stand van de club en door informatie mee te geven te informeren over de zwemmogelijkheden bij de club.

- Na afloop van de toernooien zijn ook nog weer clinics aangeboden om kinderen te interesseren lid te worden van de vereniging.

- Uiteraard waren er prijzen voor de winnaars, maar vooral stond het plezier voorop tijdens het kampioenschap. Scholen werden uitgedaagd een spandoek te maken en yell. Dit telde mee voor het Fair Play klassement. Daarnaast werd gelet op het aanmoedigen van elkaar, maar ook het enthousiasme van ouders en coaches. Kinderen die moeilijk naar de overkant kwamen werden zo aangemoedigd dat het lukte om de overkant te bereiken.

- Kinderen kregen na afloop van het kampioenschap een tas mee met clublogo en daarin allerlei informatie over de club, het zwembad, een bidon, vrijkaartje voor zwembad en fruit.

- 30 kinderen zijn doorgestroomd naar de zwemvereniging.

 

De liftetime sportdeelname in het kader van de (zwem)sport verhogen door een aantrekkelijk vervolgaanbod bij de vereniging.

- Na afloop van de toernooien zijn ook nog weer clinics aangeboden om kinderen te interesseren lid te worden van de vereniging.

- 30 kinderen zijn doorgestroomd naar de zwemvereniging.

 

De (zwem)sport in Zwolle promoten.

- De kampioenschappen hebben veel publiciteit gekend:

Scholen zijn aangeschreven om deel te nemen. Hierdoor kregen kinderen een brief mee naar huis om zich aan te melden. In kranten, nieuwswebsites, sociale media en bijvoorbeeld op Stentor tv (filmpjes op de site van de krant in regio Zwolle) is aandacht besteed aan het kampioenschap.

 

Het versterken van de zwemvereniging.

- Door de Sportimpuls is er een commissie gevormd die zich bezighoud met de organisatie van evenementen anders dan de organisatie van wedstrijden. Dit werd voorheen alleen maar gedaan, dus voordat de Sportimpuls van start ging.

- Door de samenwerking met SportService Zwolle heeft deze commissie geleerd hoe een evenement neergezet moet worden in samenwerking met derden en liggen er kant en klare producten die gebruikt worden bij de organisatie van evenementen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met deze aanvraag doen we een beroep op de subsidieregeling ‘Sportimpuls’. De aanvraag heeft betrekking op het organiseren van Schoolzwemkampioenschappen in Zwolle. Deze activiteit is opgenomen op de menukaart Sportimpuls. Het doel is om kinderen van 6 t/m 12 jaar uit de buurten Holtenbroek, Aa-landen en Diezerpoort op een leuke en laagdrempelige manier kennis te laten maken met de (wedstrijd)zwemsport en door te laten stromen naar de zwemvereniging. Na afloop van de projectperiode (24 maanden) is het Schoolzwemkampioenschap gecontinueerd door de betrokken partners en ingebed binnen het gemeentelijk uitvoeringsprogramma.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website