Projectomschrijving

Met de sportimpuls 'Schoolsportvereniging Bartiméus' werd getracht om de sportdeelname onder jeugd met een visuele beperking en de mogelijkheden voor hen om te sporten bij sportaanbieders in Zeist te vergroten. De sportparticipatie onder leerlingen bij Bartiméus is in de afgelopen twee jaar toegenomen. In 2014 sportte 48% van de SO leerlingen en 43% van de VSO leerlingen. Uit het sportdeelname onderzoek dat in 2016 is uitgevoerd bleek dat 55% van de SO en 63% van de VSO leerlingen actief aan sport- en beweegactiviteiten deelneemt. Ook werd getracht om sportaanbieders voldoende kennis en ervaring op te laten doen met de doelgroep waardoor zij aanbod kunnen continueren of nieuw aanbod op kunnen zetten. In Zeist zijn 21 trainers bij 13 sportaanbieders geschoold in het begeleiden van sporters met een visuele beperking. 9 van deze aanbieders hebben tijdens de projectperiode ook daadwerkelijk aanbod verzorgd. Voor de overige 4 liggen er in de toekomst, onder andere via Special Heroes, nog mooie kansen. Er zijn 3 structurele sportgroepen voortgekomen uit de sportimpuls, waar wekelijks 22 kinderen en jongvolwassenen actief zijn. Bartimeus Vrije Tijd heeft uit eigen initiatief een fitnessgroep gestart waar intern wonende leerlingen wekelijks actief zijn. De onderwijsinstelling heeft aangegeven verder te gaan met het programma Special Heroes. Kortom: sport en bewegen heeft weer veel aandacht bij Bartiméus. De vereniging die wekelijks karate aanbiedt op locatie van Bartiméus is naar aanleiding van dit project een landelijk initiatief gestart om G karate op de kaart te zetten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website