Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Schooljudo

Gedurende de school jaren 2013/2014 en 2014/2015 hebben 3615 basisschool kinderen schooljudo lessen gevolgd. De lessen werden gegeven door een echter judoleraar, in echte judopakken en op een echte judomat.

Naast het plezier in bewegen zijn sociale vlakken behandeld zoals respectvol met elkaar en de spullen omgaan, stoeien op een voor iedereen leuke manier, elkaar complimentjes geven, elkaar helpen bij de oefeningen.

Ieder schooljudojaar werd afgesloten met een clinic van een (bijna) beroemde judoka. het eerste jaar (2013/2014) door Birgit Ente en Kitty Bravik, het laatste jaar (2014/2015) Mark Huizinga.

 

Schoolkickboksen

Op de scholen voor het voortgezet onderwijs werden kickboks lessen gegeven. Hier hebben 1195 kinderen deelgenomen aan de lessen. Met ook hier echte kickboksleraren en echte bokshandschoenen. Ondanks dat de jongvolwassenen in een andere ontwikkelingsfase zitten is ook hier veel aandacht besteed aan respect voor elkaar, elkaar helpen en uiteraard plezierig bewegen.

Beide schoolkickboks jaren werden afgesloten met een clinic van 4-voudig wereldkampioen K1 Sem Schilt.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor dit sportimpuls project waren meerdere doelen gesteld:

We wilden aan 3600 kinderen in de gemeente Tynaarlo Schooljudolessen geven. Dat doel is gehaald. Er hebben 3615 kinderen deelgenomen aan de lessen.

Verder hadden we ten doel om 640 kinderen deel te laten nemen aan de Kickbokslessen. Dat doel is met 1195 deelnemers ruimschoots gehaald.

Verder hadden we ons ten doel gesteld om de sportparticipatie in de Gemeente Tynaarlo te verhogen. Helaas zijn er geen actuele KISS gegevens beschikbaar waardoor niet duidelijk is of dit gehaald is.

Ook van het doorstromen van minimaal 5% van de deelnemers naar een reguliere vereniging zijn geen cijfers bekend.

 

Wel kunnen we terugkijken op afsluitende clinics welke gegeven werden door de absolute (ex) top van judoënd en kickboksend Nederland. Kitty Bravik en Birgit Ente gaven verdeeld over 2 dagen aan maar liefst 1500 kinderen een hele vrolijke en leerzame judoles. Mark Huizinga wist eenzelfde aantal een jaar later zeer te boeien. Sem Schilt heeft de clinics voor het Kickboksen voor zijn rekening genomen. Ook daar konden we elk jaar ruim 400 kinderen in de zaal vinden.

Helaas is het niet mogelijk gebleken de schooljudo lessen en kickbokslessen voort te zetten. De hiervoor noodzakelijke financiele middelen ontbraken. Wel zullen de verenigingen in samenwerking met de scholen kijken welke mogelijkheden er nog wel zijn.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project is opgezet om meer kinderen/jongvolwassenen aan het sporten te krijgen binnen de gemeente Tynaarlo.

Om dit te realiseren is het concept van Schooljudo.nl ingezet. De kinderen van de basisschool krijgen 6 weken achter elkaar les van een echte judoleraar. Ze krijgen daarbij les in heus judopak en op een echte judomat. Judo is bij uitstek geschikt om basis sociale vaardigheden bij te brengen. Zie hiervoor www.schooljudo.nl.

 

Voor het voortgezet onderwijs is gekozen voor Kickbokslessen.

 

Beide sporten zijn ingezet om de deelnemers enthousiast te maken voor de sport zodat ze daarna doorstromen naar het reguliere sportaanbod.

 

Het eerste jaar is afgesloten met een clinic van echte toppers in de betreffende sport. Voor het judo waren dit Birgit Ente en Kitty Bravik. Zij gaven op verschillende locatie aan totaal 1500 kinderen een leuke judoles.

Voor het kickboksen werd vijfvoudig wereldkampioen Sem Schilt gestrikt. Op de beats van een DJ wist hij een leuke kickboks les te verzorgen voor ruim 250 leerlingen.

 

Op dit moment is het eerste jaar afgesloten en zien we op de verschillende judo en kickboksscholen een voorzichtige stijging van ruim 3% in het ledental.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn Schooljudo lessen gegeven aan 1656 kinderen op de basisschool en daarvan zijn er direct en indirect 55 (3,3%) doorgestroomd naar de verschillende verenigingen.

 

Er zijn kickbokslessen gegeven aan 254 kinderen op het voortgezet onderwijs en daarvan zijn er 8 (3,1%) direct of indirect doorgestroomd naar de vereniging.

 

Op dit moment zijn er geen cijfers beschikbaar van deelnemers aan de interventie die naar andere sporten zijn doorgestroomd.

 

Het tweede jaar is gestart en er wordt nog nadrukkelijker ingezet op het doorstromen naar het reguliere aanbod.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ritola Judo Zuidlaren wil samen met Sakura, Budokai Zuidlaren, Judo Groningen middels de Sportimpuls 4.240 kinderen op 18 basisscholen en 2 middelbare scholen in 2 jaar kennis laten maken met judo en andere vechtsporten. Het programma van Schooljudo.nl en Vechtsporten voor iedereen zien wij als uitgelezen mogelijkheid om structureel aanbod op scholen aan te bieden.

 

Wij richten ons op de dorpskernen Eelde-Paterswolde, Zuidlaren en Tynaarlo in de gemeente Tynaarlo, omdat in deze dorpskernen de sportparticipatie het laagst is, namelijk: 29,9 tot 37,7%. Middels het programma van Schooljudo.nl en Vechtsporten voor iedereen willen wij bijdragen aan een verhoging van de sportparticipatie in de wijk. Onze doelgroep bestaat uit kinderen van 6-10 jaar en 13-15 jaar die te weinig bewegen. Middels een inclusive aanpak bereiken we echter alle basisschoolkinderen uit groep 3-6 en onderbouwklassen 1-2.

 

Voor het project werken wij samen met judoclubs Sakura, Budokai Zuidlaren, Judo Groningen, Schooljudo.nl, NIVM en gemeente Tynaarlo inclusief de werkzame combinatiefunctionarissen. Schooljudo.nl zorgt voor expertise op het gebied van organisatie, coördinatie, communicatie, deskundigheidsbevordering en planning rondom Schooljudo.nl. Het NIVM ondersteunt bij de implementatie van Vechtsporten voor iedereen. Gemeente Tynaarlo met buurstportcoaches beschikt over kennis van de wijken en legt de verbinding op lokaal niveau. De onderwijsinstellingen, 18 basisscholen en 2 middelbare scholen, zijn de deelnemers van het sportaanbod en beschikken over kennis over de wensen/behoeften van de doelgroep.

 

Aanschaf van materiaal en deskundigheidsbevordering op gebied van organisatie/coördinatie/planning, lesgeven op basisscholen en middelbare scholen + sponsorwerving dragen bij aan de duurzaamheid van het programma.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website