Projectomschrijving

Het programma schoolactieve verenigingen moest middels een naschools aanbod de sportdeelname van inactieve leerlingen stimuleren. Via een lessenreeks van acht lessen in de namiddag wilden we leerlingen verleiden om door te stromen naar de vereniging. Helaas bleken veel meer leerlingen al lid te zijn van een sportvereniging dan vooraf gemonitord door de provinciale sportraad. Ook de afstand tussen sportlocatie en woonplaats was niet stimulerend in de namiddag omdat het avondeten in het gedrang kwam. Dit resulteerde in een zeer beperkte deelname aan een naschools sportaanbod. Daarom hebben we het programma aangepast in een onderschools aanbod. In de eerste week van het schooljaar verzorgen de sportverenigingen een gezamenlijke sportdag op school voor brugklassers. Daarnaast komt om de maand gedurende het schooljaar een vereniging clinics verzorgen tijdens de lo-lessen als 'sport van de maand'. De sportverenigingen bepalen zelf hoeveel clinics ze verzorgen en aan welke klassen en leerjaar. Zij doen dit geheel non-profit. Vervolgens kunnen geïnteresseerde leerlingen vier weken gratis meetrainen bij de sportvereniging. De school levert een schoolsportcoördinator die dit i.s.m. de buurtsportcoach organiseert en coördineert. Ondanks een geringe toestroom van leden zijn alle verenigingen, de schoolsportcoördinator en buurtsportcoach na de subsidieperiode verder gegaan met het project. Er is zelfs een nieuwe sport en vereniging bijgekomen (rugby) die voorheen niet actief was op Schouwen-Duiveland.  

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website