Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

v.v. Go-Ahead Kampen sprak met het project 'School & voetbal' de ambitie invulling te geven aan de maatschappelijke ambitie om meer te zijn dan alleen een voetbalvereniging. Met het verzorgen van voetballessen tijdens de gymlessen onder schooltijd, verzorgen van naschoolse lessen én het waarborgen van de doorstroming naar de vereniging is hier invulling aan gegeven.

 

In totaal zijn er bij dit project 517 leerlingen bereikt onder schooltijd (fase 1), hebben 51 leerlingen meegedaan aan naschoolse activiteiten (naschoolse lessen en afsluitende clinic) en zijn er 8-10 leerlingen lid geworden van onze vereniging.

 

Het project heeft de vereniging in staat gesteld om binnen de gestelde projectkaders invulling te geven aan de maatschappelijke ambitie. Daarnaast heeft het project publicitaire waarde getoond waarmee we het algemene belang van sport en bewegen onder de aandacht hebben kunnen brengen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

v.v Go-Ahead Kampen heeft in de projectperiode 2012-2014 in totaal 12 basisscholen in de gemeente Kampen bezocht. Tijdens deze lessen zijn in totaal 517 leerlingen uit de gemeente Kampen (groepen 3/4) bereikt met 4 voetballessen onder schooltijd.

 

Na de lessen zijn er in totaal 3 blokken met naschoolse lessen aangeboden, waar 29 leerlingen aan hebben deelgenomen. Uiteindelijk zijn na deze fase een aantal leerlingen lid geworden van onze vereniging.

 

De afsluitende clininc van het project op 2 april 2014, werd bezocht door 22 leerlingen van de basisscholen die aan het project hebben deelgenomen in de laatste projectperiode. Tevens waren er 30 voetballende F-pupillen van onze vereniging aanwezig, waarmee de verbinding tussen onderwijs en sportvereniging wilde benadrukken.

 

In de projectperiode zijn tal van documenten opgesteld die na de projectperiode wederom worden ingezet. Het gaat hierbij om voetbaldiploma's, informatiebrieven (scholen, leerlingen en ouders) en presentaties.

 

Het project heeft publieke belangstelling gekregen in de lokale media en tijdens politieke bijeenkomsten. Tevens is het project tijdens een informatiebijeenkomst voor sportverenigingen in een aangrezende gemeente als 'good-practice' toegelicht.

 

Naast de concrete projectresultaten, is v.v. Go-Ahead Kampen is in geslaagd een breed maatschappelijk netwerk op te bouwen met basisscholen, combinatiefunctionarissen, KNVB, maatschappelijke instellingen (bijv. kinderopvang), de gemeente Kampen en de lokale politiek. Daarmee hebben we aangetoond meer dan alleen een voetbalvereniging te zijn en verder te kijken dan de grenzen van ons sportpark.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

v.v. Go-Ahead Kampen doet een subsidieaanvraag in het kader van de Sportimpuls voor het project ‘School en voetbal’. Gedurende de projectperiode van 2 jaar worden 10 basisscholen uit de gemeente Kampen (500 leerlingen) voorzien van het 3-fasen model, dat onderdeel is van de bewezen interventie School & Voetbal. Dit omvat een kennismaking op school (1), naschools (2) en bij de vereniging (3).

 

v.v. Go-Ahead Kampen zoekt hierbij de samenwerking met lokale partners, waaronder de combinatiefunctionarissen/ buurtsportcoaches. Doel van het project is de kinderen kennis te laten maken met een gezonde beweegstijl (voetbal in het bijzonder), een bijdrage te leveren aan de gemeentelijke ambities ten aanzien van sportstimulering en jeugdleden te werven voor de Jeugdopleiding van de vereniging.

 

Het project past naadloos in de opgestelde ambities van de vereniging, waar de pijler ‘Externe contacten’ een belangrijke rol speelt.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website