Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project van Badmintonclub DKC "Samen sporten in Laak" kende als doelstelling het zoveel mogelijk laten sporten van wijkbewoners die afstand hebben van actieve deelname aan het verenigingsleven. De borging van deze sportactiviteiten was gericht op het opzetten van een Buurtsportvereniging.

De naam zegt het al een sportvereniging in, door en van de buurt. De sportactiviteiten worden (laagdrempelig) zelf georganiseerd, op eigen behoefte. De vereniging kan gebruik maken van zaaltjes en sporthallen in de wijk, maar ook aansluiten bij de reguliere sportvereniging. We hebben samengewerkt met tal van organisaties in de wijk. St Mooi, st Florance, het vadercentrum Adam, de Marokkaanse vrouwen organisatie El Moustaqbal, centrum kleurrijk Molenwijk, het Mondriaan college, ouderengroep Sewasang, basketbal vereniging The Jumpers, de praktijkschool Esloo. Wijkberaad Laak en Scool en een fors aantal basisscholen.

Bewoners uit de wijk waren actief in tal van sporten, natuurlijk badminton, maar ook fitness, aerobics, hardlopen, wandelen en basketbal. Naast sport participeerden er ruim 50 vrouwen in het lifestyle programma gericht op gezonder voeding.

Het maximale aantal sporters per week bedroeg 450.

De buurtsportvereniging is in oprichting door vrijwilligers van het Vadercentrum Adam. Het bestuur van Badmintonclub DKC ondersteunt dit bestuur.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten van het DKC sportimpuls project, "samen meer bewegen in Laak" is dat er door vrijwilligers van het Vadercentrum Adam een buurtsportvereniging in oprichting is.

Deze vereniging maakt gebruik van bestaande locaties, veelal "om niet" waar wijkbewoners voor een kleine vergoeding terecht kunnen om te sporten. Van deze vergoeding wordt een professionele instructeur betaald, zodat kwaliteit gewaarborgd is. Er wordt gestart met succesvolle sportieve activiteiten uit het project sportimpuls. Badminton, fitness en aerobics waren het meest succesvol.

Leuk om te lezen is het artikel van NISB, volg dan deze link;

www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/samen-meer-bewegen-in-laak-den-haag/samenvatting/

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sportimpuls BC DKC Buurtsportvereniging

Badmintonclub DKC biedt sport aan in de wijk Laak.Er wordt samengewerkt met welzijn organisatie Stichting Mooi, met scool, met vadercentrum Adam en het wijkberaad Laak centraal. Gemiddeld spelen er per week zo’n 130 kinderen en 50 volwassenen. Samen plezier maken is toch wel een motto waar mensen op af komen. Inmiddels zijn er twee meisjesteams die meedoen in de competitie voor DKC. Dat is vrij uniek omdat het meisjes van niet westerse afkomst betreft. Een team wordt zelfs kampioen. De meisjes vinden het verenigingsleven zo leuk dat er zelfs een paar mee gaan op het jeugd badminton kamp. De mannen spelen op donderdag in de Lipahal en eerste vrouwengroepen dienen zich ook al aan. Zij spelen op woensdag onder leiding van een vrouwelijke trainer. In september starten we met leefstijl activiteiten in de kantine van DKC. Daar kunnen kooklessen in gezond eten gevolgd en zelfs gegeven worden de start van de buurt(sport)vereniging.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten zijn:

 

Daadwerkelijke deelname aan het project: 375

Leeftijdsgroep 4 tot 12 jaar 69

Leeftijdsgroep 13 tot 23 276

leeftijdsgroep boven de 23 30

Aantal malen dat sport wekelijks wordt aangeboden: 9 keer

Actief op 7 lagere scholen en 4 middelbare scholen

samenwerkingspartners in dit project: 4

Twee meisjesteams onder 12 jaar doen mee aan de badmintoncompetitie en het verenigingsleven.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Badmintonclub DKC (KvK nummer 40408209, www.bcdkc.nl) is opgericht in 1956 en is de laatste jaren een eredivisie spelende badmintonvereniging met daarbij ook een brede recreantenafdeling voor oud en jong. Daarnaast is DKC sinds enkele jaren aangesloten bij het Platform Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (www.platformmvv.nl) met als doel als sportvereniging zo veel mogelijk samen te werken met organisaties en instellingen in de buurt. In dit verband hebben we een samenwerking met het Mappa Mondo huis van het Rode Kruis in onze omgeving en hebben we tot doel om de samenwerking met andere organisaties in de wijken waarin we ons sportaanbod aanbieden (Laak en Wateringse Veld) te intensiveren. DKC is een strategievereniging (voorbeeldvereniging) van de nationale bond Badminton Nederland, die heeft bevestigd deze activiteit van DKC enthousiast toe te juichen.

 

DKC heeft een aantal jaren deelgenomen aan het Project Proeftuinen van NOC/NSF, heeft een jeugdsportcoördinator (combinatiefunctie) via de gemeente Den Haag en maakt onderdeel uit van een netwerk met andere sportverenigingen in de wijk, Wijkberaad Laak Centraal, welzijnswerk, gemeente (topsport en sportsupport). In het kader van deze aanvraag is er overleg geweest met Welzijnsorganisatie Mooi, Voetbalvereniging Laakkwartier, de reeds zeer succesvolle organisatie Scool (Schoolsport Club Onderwijs Omgeving Laak), Stadsdeelkantoor Laak van de gemeente Den Haag, die allen zeer enthousiast hebben gereageerd dat wij dit initiatief hebben genomen en hun medewerking hebben toegezegd bij de verdere uitwerking van ons plan. De periode dat de aanvraag kon worden ingediend was te kort om dit verder in detail uit te werken.

 

De Buurt/schoolsportvereniging (conform de Menukaart) die we als BC DKC samen met een aantal basisscholen (Scool), de welzijnsorganisatie Mooi, Bewonersvereniging Laak en de gemeente Den Haag op gaan zetten, is bedoeld om kinderen én hun ouders in deze achterstandswijk aan het sporten te krijgen. Bekend is dat juist in dit soort wijken veel families van niet westerse afkomst afstand hebben tot sport(verenigingen). Onze opzet is er op gericht om samen te werken en aan te sluiten bij de reeds bestaande en succesvol gebleken structuren zoals die van Scool. Zij bieden aan kinderen van zeven basisscholen gratis sportmogelijkheden, met als doelstellingen; o.a. bevorderen van bewegen, welzijn en integratie. Ook jeugdtrainers van DKC werken aan dit initiatief reeds mee.

 

Wij hebben diezelfde doelstellingen, maar om die te realiseren willen we een aantal essentiële elementen en randvoorwaarden toevoegen namelijk:

 

• Deelname aan het verenigingsleven met als lifestyle

aspect een combinatie van gezonde voeding en sporten

• Ouderparticipatie; kinderen sporten vaker als ouders

erbij betrokken zijn. Als ouders de weg weten naar de

verenigingen kunnen de kinderen makkelijker lid worden en

lid blijven

• Organiseren van aparte sportactiviteiten voor allochtone

meisjes en jonge moeders

 

Door sportcoaches en jeugdsportcoordinatoren in te zetten vanuit DKC en Welzijn verwachten we kinderen en hun ouders en de groep jonge moeders te kunnen enthousiasmeren/stimuleren te gaan bewegen met de bekende doelstellingen en outcome die de samenwerkingspartners ook voor ogen hebben.

Dat succes zit in hem in t samen aanpakken, dichtbij organiseren, participeren in de vereniging en goede jeugd/ sportcoaches inzetten. Het buurt systeem geheel uitnutten en intensiveren.

Op hoofdlijnen ken het plan de volgende gefaseerde opzet:

• Fase I realiseren van de aansluiting met de reeds genoemde samenwerkingspartners en het aanbieden van badminton als sport voor kinderen, hun ouders en de gesloten groep meisjes en jonge moeders

• Fase II na 1 jaar volgen de meer “lifestyle” zaken zoals koken in het verenigingsgebouw en voedingsvoorlichting om zo het project te kunnen continueren en te borgen.

• Fase III Borgen van de voortgang van dit initiatief door startend in jaar 1 en afrondend in jaar 2 een buurtsportverenigingsstructuur op te zetten die vanuit de doelgroepen en de wijk, na afronding van het project, de activiteiten voortzetten.

 

Dit ambitieuze plan stelt voorwaarden en eisen:

Voorwaarden: reeds toegezegde enthousiaste deelname door de samenwerkingspartners

Een vereiste is het aanstellen van buurt en sportcoaches vanuit BC DKC omdat zij de verbindende schakel zijn van en naar het verenigingsleven.

 

Financiering wordt gevraagd voor de aanstelling van de sportinstructeurs, het huren van de sporthal en badminton- en spelmateriaal. Daarnaast wordt beperkte financiering gevraagd voor indirecte kosten van de organisatie, zoals de intensivering van de samenwerking tussen de partners en het ontwikkelen van een zelfvoorzienend bestuur van de buurtsport-vereniging

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website