Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Rugby Club Bulldogs Almere heeft tussen september 2014 en september 2014 in het kader van de Sportimpuls het project Rugbystars uitgevoerd.

 

In vier sessies, september/oktober 2012, februari/maart 2013, september/oktober 2013 en maart/april 2014 hebben we aan 1906 kinderen in Almere Haven, Almere Stad en Almere Buiten ieder 4 -6 rugbylessen op school gegeven en 4 -6 rugbylessen in de buurt.

 

We hebben deze lessen gegeven volgens het format Rugbystars dat door de Nederlandse Rugby Bond is ontwikkeld om lagere school kinderen laagdrempelig met de rugbysport te laten kennis maken.

 

Het deelnemen van onze club aan de Sportimpuls heeft indirect geresulteerd in een toename van 50% van onze jeugdleden in de doelgroepleeftijd (groep 4,5,6,7,8 basisonderwijs). Indirect, omdat de directe aanwas niet altijd zichtbaar en bewijswaar was en omdat de Sportimpuls ons de weg heeft gewezen naar een gemeentelijke subsidie Combinatiefunctionaris waardoor de borging van sport en bewegings onderwijs in de club is ontstaan.

 

De Sportimpuls heeft ons ook de weg gewezen naar samenwerking met het Sportbedrijf Almere, scholen en buurtsportcoaches.

 

De Sportimpuls heeft ons in staat gesteld een aantal materialen aan te schaffen voor de lessen waar we nu na het project nog steeds gebruik van maken op de club voor onze jeugdleden en voor de doorgaande lessen op scholen en in de buurten.

 

Ook hebben we vanuit de Sportimpuls een aantal trainers kunnen opleiden die onze jeugd nu trainen en deels mede de doorgaande sportclinics verzorgen op de scholen en in de buurten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Rugby Club Bulldogs Almere heeft tussen september 2014 en september 2014 in het kader van de Sportimpuls het project Rugbystars uitgevoerd.

In vier sessies, september/oktober 2012, februari/maart 2013, september/oktober 2013 en maart/april 2014 hebben we aan 1906 kinderen in Almere Haven, Almere Stad en Almere Buiten ieder 4 -6 rugbylessen op school gegeven en 4 -6 rugbylessen in de buurt.

 

We hebben deze lessen gegeven volgens het format Rugbystars dat door de Nederlandse Rugby Bond is ontwikkeld om lagere school kinderen laagdrempelig met de rugbysport te laten kennis maken. We hadden begroot dat we aan 1800 leerlingen les zouden geven. Dat zijn er uiteindelijk 1906 geworden.

 

Het deelnemen van onze club aan de Sportimpuls heeft indirect geresulteerd in een toename van 50% van onze jeugdleden in de doelgroepleeftijd (groep 4,5,6,7,8 basisonderwijs). Indirect, omdat de directe aanwas niet altijd zichtbaar en bewijswaar was en omdat de Sportimpuls ons de weg heeft gewezen naar een gemeentelijke subsidie Combinatiefunctionaris waardoor de borging van sport en bewegings onderwijs in de club is ontstaan.

 

De Sportimpuls heeft ons ook de weg gewezen naar samenwerking met het Sportbedrijf Almere, scholen en buurtsportcoaches.

 

De Sportimpuls heeft ons in staat gesteld een aantal materialen aan te schaffen voor de lessen waar we nu na het project nog steeds gebruik van maken op de club voor onze jeugdleden en voor de doorgaande lessen op scholen en in de buurten.

 

Ook hebben we vanuit de Sportimpuls een aantal trainers kunnen opleiden die onze jeugd nu trainen en deels mede de doorgaande sportclinics verzorgen op de scholen en in de buurten.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Rugby Club Bulldogs uit Almere vraagt subsidie aan voor het project Sportimpuls. Wij zijn een schoolactieve sportvereniging en geven al langer rugbyclinics op basisscholen. We doen dit om in het algemeen zo veel mogelijk kinderen tot regulier sporten over te halen en meer specifiek om zo veel mogelijk kinderen te enthousiasmeren voor de rugby sport en haar kernwaarden uit te dragen.Het project Sportimpuls geeft ons de kans onze schoolactiviteiten te professionaliseren en te standaardiseren.

 

De kernwaarden van rugby zijn respect voor de tegenstander en de leiding, sportiviteit, teamgeest, samenwerking weerbaarheid, passie en veiligheid. Deze kernwaarden worden niet alleen door ons als club maar ook door ouders die nieuw zijn in de sport erg gewaardeerd. Ook de overheid is geïnteresseerd in het stimuleren van deze kernwaarden bij de jeugd.

 

De Nederlandse Rugby Bond heeft samen met 2Basics het project Rugbystars opgezet. Met dit project kunnen rugbyclubs een standaard methodiek om kinderen veilig rugby te leren inzetten voor schoolactiviteiten. Ook zitten er bij het project handleidingen voor communicatie met scholen en buitenschoolse organisaties. Ook vastgestelde sets lesmaterialen en documentatie horen bij het project Rugbystars. De methodiek van de door 2Basics ontwikkelde Rugbystars is bewezen bij andere sporten en in 2 pilots bij andere rugbyclubs. RC Bulldogs wil het Rugbystars project gaan inzetten voor Sportimpuls.

 

RC Bulldogs heeft nu een accommodatie in Almere Haven. Per september 2013 gaan wij een nieuwe centraler gelegen accommodatie betrekken op het sportpark Fanny Blankers Koen. Dit ligt in Almere Stad en dicht bij Almere Buiten.

 

In september 2012, maart 2012, september 2013 en maart 2014 zullen we met onze gediplomeerde trainers op een vastgesteld aantal scholen in de buurt van onze nieuwe accommodatie op 5 dagen rugbyles geven aan de groepen 5 t/m 8 volgens de Rugbystars methodiek. Alle groepen zullen 5 lessen op hun school krijgen. Voor de kinderen die geïnteresseerd zijn geraakt in rugby zullen we daarna in de herfstvakantie of in de voorjaarsvakantie 5 lessen geven in een buitenschoolse setting. Dit zal gaan gebeuren in samenwerking met Talent in Opleiding. Deze lessen zullen gegeven worden in de buurt. In 2012 en begin 2013 op een accommodatie die door TIO geregeld wordt. Denk aan Johan Cruijff Court of bij een school in de buurt. Vanaf september 2013 zal fase 2 op onze eigen velden gedaan worden, weer in samenwerking met TIO. Die kinderen die na fase 2 aangeven interesse te hebben in team rugby kunnen het lidmaatschap van onze club aanvragen. Zij zullen tijdens de reguliere teamtrainingen instromen en extra begeleiding krijgen. Rugby is financieel laagdrempelig. De contributie ligt aanmerkelijk lager dan die van o.a. voetbal en hockey. Wij hanteren i.t.t. veel voetbal- en hockeyclubs geen wachtlijst.

 

Doordat we in het project Sportimpuls trainers kunnen opleiden, materiaal kunnen aanschaffen en trainers een onkostenvergoeding kunnen geven professionaliseren we onze club. We verwachten een flinke instroom in nieuwe jeugdleden. Deze factoren zorgen er voor dat we de opleidingen op de scholen ook na afloop van het project kunnen voorzetten. Immers, we hebben dan de methodiek, de materialen, opgeleide trainers en reeds bestaande contacten. De extra contributie inkomsten en afgeleid kantine inkomsten zorgen er voor dat we in de loop van de tijd ook financieel het project kunnen blijven voortzetten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website