Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Roden Fit en Gezond is geslaagd in haar doelstelling om inactieve 50+ inwoners van Roden, met overgewicht of obesitas te ondersteunen richting een gezonde levensstijl.

In totaal zijn er 6 startbijeenkomsten georganiseerd waar een voorlichting werd gegeven, fitheidstesten werden afgenomen en deelnemers kennis konden maken met de betrokken zorgprofessionals en sportaanbieders.

Er zijn 7 vario-groepen gestart. Het programma duurde 12 weken en bestond uit 2 keer per week een sport- of beweegactiviteit en 4 themabijeenkomsten op het gebied van voeding, beweging en bewustwording. Aan het programma is 68 keer deelgenomen.

Een aantal deelnemers is doorgestroomd naar het bestaande beweegaanbod. Daarnaast zijn er 5 nieuwe groepen gestart, specifiek afgestemd op de doelgroep.

In 2016 start het programma opnieuw. Voor de toekomst wordt nog meer ingezet op het bereiken en motiveren van nieuwe deelnemers die gebaat zijn bij gebruikte interventies de GALM-methode of BeweegKuur. Hierbij zetten we vooral in op het verder uitbreiden van de samenwerking tussen zorgverleners en sportaanbieders.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op de grootschalige GALM-fitheidstest zijn 243 mensen afgekomen. Aan de overige startbijeenkomsten met fitheidstesten hebben nog eens 78 mensen deelgenomen.

In totaal zijn er 7 vario-groepen van start gegaan met 68 deelnames.

Van alle deelnemers is 91% blijven sporten en/of bewegen, daarnaast geven deelnemers aan bewustere keuzes te maken in hun voedingspatroon.

Er is een sterke verbetering in conditie gemeten. Daarnaast is er een gemiddelde afname van 4% in gewicht en 5,2 centimeter in buikomvang gemeten. Ook zijn er verbeteringen zichtbaar in de bloeddruk.

Resultaten lijken mede te zijn bereikt door de primaire inzet op plezierbeleving, beweegtechniek en behoud van zelfredzaamheid.

Belangrijk positief neveneffect is het sociale aspect van deelname aan het project. Deelnemers ervaren meer eigenwaarde en sociale betrokkenheid wat een positief effect heeft op motivatie en uiteindelijk de algehele gezondheid.

De partners uit het project weten elkaar te vinden. Er wordt onderling doorverwezen en beroep gedaan op elkaars kwaliteiten.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Huisartsen en praktijkverpleegkundigen in Roden zien regelmatig patiënten met een inactieve leefstijl en (fors) overgewicht. Hierdoor hebben zij een hoog risico op leefstijlgerelateerde aandoeningen als diabetes, hart- en vaatziekten en gewrichtsklachten. De zorgverleners onderkennen dat het belangrijk is voor deze mensen om in beweging te komen, maar zij missen een passend sportaanbod.

 

Het doel van Roden Fit en Gezond! is om inactieve 50+ inwoners van Roden, met overgewicht of obesitas te ondersteunen bij het oppakken van een gezonde leefstijl.

 

Dit wordt bereikt door een startbijeenkomst met gezondheidstest en fitheidstest en een groepsgewijs aangeboden, laagdrempelig varioprogramma van 12 weken 2 x per week sporten, begeleid door een vaste GALM geschoolde sportinstructeur waarbij kennis wordt gemaakt met het lokale sportaanbod.

 

Tijdens het 12 weken durend programma worden 2 themabijeenkomsten over leefstijl en een eindbijeenkomst met het thema volhouden! met gezondheidstest en fitheidstest georganiseerd. Roden Fit en Gezond! is gebaseerd op de aanpak in de BeweegKuur en GALM.

 

Na het programma krijgen de deelnemers de mogelijkheid om door te stromen naar het lokale sportaanbod of kunnen zij door blijven sporten in de variogroep.

 

De eerste startbijeenkomst zal in september 2013 worden georganiseerd. Twee keer per jaar, in september en februari zal een nieuwe cyclus starten.

 

Het programma Roden Fit en Gezond! is ontwikkeld door een projectgroep bestaand uit sportaanbieders en eerstelijns zorgverleners. De gemeente Noordenveld draagt het project een warm hart toe. De activiteiten van het samenwerkingsverband wordt gefaciliteerd en ondersteund door de buurtsportcoach en een adviseur van ProGez (ROS).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website