Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

"Realisatie en belang van duurzame wijknetwerken voor deelnemers van het Erbij Horen GGZ programma".

 

 

Wie zijn de partners:

 

Fysioplaza is een praktijk voor fysiotherapie met verschillende behandelvormen en sportaanbod, met verschillende vestigingen in de Haarlemmermeer.

 

Sportservice Haarlemmermeer voert het sportbeleid uit van de gemeente en biedt in samenwerking met lokale sportaanbieders sportstimuleringsprojecten aan binnen de gemeente.

 

Roads is werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Roads zet zich in voor mensen met een psychiatrische stoornis, psychosociale problemen en/of verslaving die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk, scholing en dagbesteding.

 

RIBW K/AM (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden) is gespecialiseerd in begeleiding en ondersteuning van mensen die door psychiatrische of psychosociale problemen al dan niet tijdelijk kwetsbaar zijn.

 

KEIKO Health & Performance Center helpt iedereen - van jong tot oud - zijn of haar 'drie batterijen' op te laden, waardoor men met meer plezier en ontspanning krachtiger en vitaler in het leven komt te staan en kan excelleren".

 

Uitvoering project:

Project is uitgevoerd vanuit een bestaand partnership tussen Fysioplaza en Sportservice Haarlemmermeer, sinds een aantal jaren actief in enkele wijken en kernen van de gemeente Haarlemmermeer, is in het kader van het GGZ programma 'Erbij Horen', een vervolg beweegprogramma en implementatie hiervan binnen een sociaal GG en SGZ netwerk door deze verschillende partijen ontworpen. Partner organisaties (RIBW, Roads en Keiko Health & Performance Center) en gaandeweg de looptijd van het project ook hebben ook huisartsen en enkele bedrijfsartsen het project weten te omarmen.

 

Specifieke doelgroep:

Grotendeels afkomstig uit de GGZ, mensen met depressiviteit, angsstoornissen en burn-out klachten

 

Lokatie:

De gemeente Haarlemmermeer met 140.000 Inwoners, waarvan 80.762 tussen de 25 en 64 jaar.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

3. Behaalde doelstellingen Erbij Horen Sportimpuls: Fysioplaza en partner organisaties hebben middels deze aanvraag het bestaande programma Erbij Horen binnen de Haarlemmermeer van een meerwaarde voorzien, uitgebreid en structurele sportparticipatie van ex Erbij Horen deelnemers daarmee gewaarborgd.

(gedeeltelijke)terugkeer naar de werkomgeving, verhoogde zelfwaardering en zelfvertrouwen en het leggen van sociale contacten zijn enkele van de behaalde subdoelstellingen en resultaten.

Tevens is gebouwd aan een 1e lijns SGZ en GG netwerk en is dit verder ontwikkeld in de regio.

 

Deze doelstellingen meer concreet en SMART geformuleerd:

- 80% (32 personen) van de deelnemers zijn inmiddels door in het extra sport- en beweegaanbod (het plusprogramma, mogelijk gemaakt door deze aanvraag). Nagenoeg alle deelnemers blijven na afloop van het plusprogramma structureel sporten en/of bewegen.

- Borging is gerealiseerd door de bestaande sportgroepen en beweegprogramma onder te kunnen brengen in de WMO contouren van het gemeentelijk beleid binnen de Haarlemmermeer.

- Aldus is ook voortgang van het project in de periode 2014 - 2015 gegarandeerd.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1. Algemene introductie aanvraag Sportimpuls:

Vanuit een bestaand partnership tussen Fysioplaza en Sportservice Haarlemmermeer, sinds een aantal jaren actief in enkele wijken en kernen van de gemeente Haarlemmermeer, is in het kader van het inmiddels opgestarte GGZ programma Big Move, een vervolg beweegprogramma en implementatie hierven binnen een sociaal GG en SGZ netwerk door deze verschillende partijen ontworpen. Fysioplaza is een praktijk voor fysiotherapie met verschillende behandelvormen en sportaanbod, en heeft verschillende vestigingen in de Haarlemmermeer en gaat vanaf september 2012 het BigMove GGZ-programma uitvoeren. Fysioplaza heeft de ambitie om mensen met psychische- en lichamelijke klachten te begeleiden naar een structureel sport- en beweegaanbod, zodat zij weer actief gaan deelnemen binnen de maatschappij. Sportservice Haarlemmermeer voert het sportbeleid uit van de gemeente en biedt in samenwerking met lokale sportaanbieders sportstimuleringsprojecten aan binnen de gemeente. Sportservice en Fysioplaza hebben gezamenlijk het Obelixitas Beweegprogramma, opgenomen in de Menukaart Sportimpuls, ontworpen, en gaf mede met het eerstgenoemde initiatief deze partners aanleiding om in te schrijven voor de Sportimpuls regeling van NOC NSF en ZonMw.

2. Verkorte weergave Demografie: De gemeente Haarlemmermeer heeft 140.000 Inwoners, waarvan 80.762 tussen de 25 en 64 jaar zijn. Ongeveer 15% van de inwoners kent psychische en/of lichamelijke problemen en 10% geeft aan dat zijn/haar sociale contacten oppervlakkig zijn

3.Contouren huidige lokale status: Sport en gezondheid in de gemeente Haarlemmermeer.Voor juist deze specifieke doelgroep afkomstig uit de GGZ, mensen met depressiviteit, angsstoornissen en burn-out klachten, kan sportbeoefening een uitstekend onderdeel van een succesvol behandelplan vormen. Immers, Sport en bewegen is leuk en kan belangrijke invloed op de eigenwaarde hebben. Dat geldt voor iedereen! Een actieve leefstijl, waarin beweging op welke manier dan ook een belangrijke plaats inneemt, draagt bij aan het voorkomen van allerlei gezondheidsproblemen. Bovendien heeft gezond bewegen een positief effect op het gevoel van welbevinden. Regelmatig sporten of bewegen geeft mensen een tevreden gevoel. Sportservice is in nauwe samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer al jarenlang betrokken bij de uitvoering van de Sportnota door deze activiteiten in het gemeentelijk Sportloket onder te brengen.Zo ligt het domein Buurtsport (voorheen onderdeel BOS initiatief) al jarenlang in handen bij Sportservice, waar Fysioplaza met meerdere vestigingen een belangrijke rol speelt in de 1e lijns gezondheidszorg. Hierbinnen vormt zich een fijnmazig netwerk, waarin Fysioplaza met apotheker, huisartsen en psycholoog inmiddels een GEZ project met het REOS verkent. Derhalve komt het Sportimpuls initiatief op een bijzonder goed moment. Juist omdat dit netwerk aan het begin van verdere ontwikkeling en uitbouw binnen de wijk staat, is de kans op een succesvolle integratie met 1e lijns Gezondheidszorg en Buurtsport bijzonder groot. Voor deze ontwikkeling geld dat de rol van de Gemeente Haarlemmermeer als actief participerend kan worden omschreven, en ook geheel in de lijn van de huidige Gezondheidsnota wordt uitgeoefend. Zo is in de nota opgenomen dat meer mensen preventieve hulp krijgen bij eerder genoemde GGZ klachten.

3. Doelstellingen aanvraag Sportimpuls: Fysioplaza wil middels deze aanvraag het bestaande programma BigMove binnen de Haarlemmermeer versterken, uitbreiden en structurele sportparticipatie van ex Big Move deelnemers waarborgen. Deze doelstellingen meer concreet en SMART geformuleerd:

- 80% (32 personen) van de deelnemers stromen door in het extra sport- en beweegaanbod (het plusprogramma, mogelijk gemaakt door deze aanvraag). - 80% (26 personen)van de deelnemers blijven na afloop van het plusprogramma structureel sporten en/of bewegen.

4. Keuze menukaart Sportimpuls: Het plusprogramma als vervolgactiviteit aanbieden op maat is gebaseerd op de principes van BigMove en de activiteit "Beweging als Warming-up voor Re-integratie".

5. De rol van de Buurtsportcoach: Samenwerking tussen Fysioplaza, Sportservice en verschillende buurtsportcoaches betekent individueel begeleiding van deelnemers. Ook na afloop van het progamma blijft een vorm van nazorg bestaan. Met volgsysteem kan snel ingespeeld worden op eventuele problemen die ontstaan. Wij zien in toenemende mate de rol voor Sportbuurtcoach als verbindende schakel tussen sportbeoefening lokaal in de buurt en de aanwezige 1e lijns Gezondheidszorg. Daarbij baseren wij ons op de uitkomsten van het rapport Beweegkuur uit 2011 van de Universiteit van Maastricht.

6. Looptijd project: 1 september 2012-augustus 2014

7. Continuiteit programma, nu en in de toekomst. Aanvraag herbergt borging door nadruk op kracht lokale integrale netwerk, grote mate van diversiteit sportaanbod en nadrukkelijke aandacht voor sportparticipatie ook op langere termijn.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website