Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Rotterdam Basketbal heeft zich in de jaren 2013 en 2014, vooral door de Sportimpuls, ontwikkeld tot een maatschappelijke sportonderneming. Met name in de gebieden Prins Alexander en Crooswijk, is de organisatie met tal van initiatieven aan de slag gegaan, die de basis vormen van de projecten die in 2015 verder hun beslag krijgen. De Sportimpuls heeft de aanstelling van een senior-medewerker, die in dit kader zijn sporen had verdiend bij de Nederlandse Basketball Bond, mogelijk gemaakt die een belangrijke rol heeft gehad in het uitrollen van die basis. Daarnaast is een fulltime trainer aangesteld. Het heeft in korte tijd geresulteerd in stevige en professioneel geleide organisatie die steeds vaker verzoeken krijgt om in de stad basketbalgerelateerde maatschappelijke initiatieven op te pakken. De waardering hiervoor van de stad komt tot uiting in de vertrekking van het SportPlus-predicaat.

In Prins Alexander ontwikkelde Rotterdam Basketbal een zeer uitgebreid clinicprogramma op de basisscholen. Alleen al in dit gebied realiseerde Rotterdam Basketbal in 2013 265 en in 2014 352 clinics. Op vijf scholen leidde dat tot voortzetting in schoolteams die wekelijks trainden en als vervolg daarop kon de vereniging vier teams (Onder 10 en Onder 12) extra inschrijven in de competitie. Het project krijgt een vervolg in Basketball’s Cool waarover de scholen zijn ingelicht en dat in januari 2015 onder leiding van de aangestelde buurtsportcoaches zijn beslag krijgt. Met de Sportimpuls gelden is de basis gelegd voor een structureel aanbod in de komende jaren.

Daarnaast heeft de club ingezet om het realiseren van basketbal voor mensen met een verstandelijke beperking. In de zomer van 2013 bestond deze groep uit vijf deelnemers, twee jaar later hebben we iedere zaterdagmorgen een sportaanbod voor 18 mensen met een verstandelijke beperking, uitgevoerd door vier enthousiaste en deskundige trainers. Allen zijn lid geworden van de vereniging waarmee wij de projectfase hebben afgerond en het zien als structureel aanbod binnen onze organisatie.

Rotterdam Basketbal heeft in de afgelopen twee Sportimpuls-seizoenen werk gemaakt van het aanbieden van basketbal voor jongeren met gedragsproblemen. Dat is zoveel mogelijk in het reguliere aanbod verwerkt, maar in bijeenkomsten met coaches en teambegeleiders specifiek behandeld. Dat heeft geleid tot een grotere alertheid op deze problematiek. Waar nodig is deskundige hulp ingeroepen.

Het Sportimpulstraject heeft Rotterdam Basketbal op het niveau gebracht waarbij we ons een maatschappelijke sportonderneming kunnen noemen. De projecten die we in de afgelopen twee jaar hebben uitgevoerd, zijn in het structurele aanbod van de vereniging worden ingebed en kunnen de komende jaren worden doorgezet.

De organisatie heeft op basis van de opgedane ervaringen voor de komende jaren haar missie geformuleerd, waarbij voor het basketbal een zichtbare en betekenisvolle rol in de Rotterdamse samenleving is weggelegd.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Rotterdam Basketbal heeft zich in de jaren 2013 en 2014, vooral door de Sportimpuls, ontwikkeld tot een maatschappelijke sportonderneming. Met name in de gebieden Prins Alexander en Crooswijk, is de organisatie met tal van initiatieven aan de slag gegaan, die de basis vormen van de projecten die in 2015 verder hun beslag krijgen. De Sportimpuls heeft de aanstelling van een senior-medewerker, die in dit kader zijn sporen had verdiend bij de Nederlandse Basketball Bond, mogelijk gemaakt die een belangrijke rol heeft gehad in het uitrollen van die basis. Daarnaast is een fulltime trainer aangesteld. Het heeft in korte tijd geresulteerd in stevige en professioneel geleide organisatie die steeds vaker verzoeken krijgt om in de stad basketbalgerelateerde maatschappelijke initiatieven op te pakken. De waardering hiervoor van de stad komt tot uiting in de vertrekking van het SportPlus-predicaat.

In Prins Alexander ontwikkelde Rotterdam Basketbal een zeer uitgebreid clinicprogramma op de basisscholen. Alleen al in dit gebied realiseerde Rotterdam Basketbal in 2013 265 en in 2014 352 clinics. Op vijf scholen leidde dat tot voortzetting in schoolteams die wekelijks trainden en als vervolg daarop kon de vereniging vier teams (Onder 10 en Onder 12) extra inschrijven in de competitie. Het project krijgt een vervolg in Basketball’s Cool waarover de scholen zijn ingelicht en dat in januari 2015 onder leiding van de aangestelde buurtsportcoaches zijn beslag krijgt. Met de Sportimpuls gelden is de basis gelegd voor een structureel aanbod in de komende jaren.

Daarnaast heeft de club ingezet om het realiseren van basketbal voor mensen met een verstandelijke beperking. In de zomer van 2013 bestond deze groep uit vijf deelnemers, twee jaar later hebben we iedere zaterdagmorgen een sportaanbod voor 18 mensen met een verstandelijke beperking, uitgevoerd door vier enthousiaste en deskundige trainers. Allen zijn lid geworden van de vereniging waarmee wij de projectfase hebben afgerond en het zien als structureel aanbod binnen onze organisatie.

Rotterdam Basketbal heeft in de afgelopen twee Sportimpuls-seizoenen werk gemaakt van het aanbieden van basketbal voor jongeren met gedragsproblemen. Dat is zoveel mogelijk in het reguliere aanbod verwerkt, maar in bijeenkomsten met coaches en teambegeleiders specifiek behandeld. Dat heeft geleid tot een grotere alertheid op deze problematiek. Waar nodig is deskundige hulp ingeroepen.

Het Sportimpulstraject heeft Rotterdam Basketbal op het niveau gebracht waarbij we ons een maatschappelijke sportonderneming kunnen noemen. De projecten die we in de afgelopen twee jaar hebben uitgevoerd, zijn in het structurele aanbod van de vereniging worden ingebed en kunnen de komende jaren worden doorgezet.

De organisatie heeft op basis van de opgedane ervaringen voor de komende jaren haar missie geformuleerd, waarbij voor het basketbal een zichtbare en betekenisvolle rol in de Rotterdamse samenleving is weggelegd.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project dat Rotterdam Basketbal aanpakt in de wijk Crooswijk (onderdeel van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk) is gericht op een verhoging van de sportparticipatie van de jeugd in Crooswijk en op de duurzaamheid ervan.

De woningbouwcorporatie Havensteder stelt een accommodatie ter beschikking midden in de wijk dat moet uitgroeien tot een basketbalcentrum waar de jeugd uit de wijken Nieuw-Crooswijk, Oud-Crooswijk, Rubroek en Kralingen-West dagelijks terecht kan voor basketbalactiviteiten.

Dat dat in deze wijk nodig is, tonen de cijfers aan: lage score bij de sociale index, lage score in de sportparticipatie, veel lager dan de landelijke gemiddelden.

Rotterdam Basketbal wil hier in samenwerking met de Gemeente Rotterdam met twee interventies een belangrijk verschil gaan maken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website