Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project " Kom van de Bank" is afgrond en is zeker een succes geworden. Het is de voortrekker geweest van allerlei nieuwe re-integratie projecten binnen de gemeente voor verschillende doelgroepen maar ook zeker voor de doelgroep dak & thuislozen.

Naar voren is gekomen dat het belangrijk is om de juiste mensen op de juiste plaats te hebben. Tijdens een project wordt er veel samengewerkt met meerdere instanties en daarom ook veel te maken met de regelgeving op gebied van re-integratie. De lijntjes moeten kort blijven en daarom is veel overleg zeker noodzakelijk.

Tijdens dit project ging de aandacht naar de doelgroep de dak & thuislozen. In de praktijk is gebleken dat er voor deze groep mensen weinig tot geen re-integratie aanbod is en laat staan een sport aanbod.

Ook zij verdienen zeker een ook een kans om zich weer op een positieve manier te ontwikkelen. Door het sporten maar ook zeker door de maatschappelijke activiteiten die er tijdens dit project heeft plaatsgevonden, is hiervoor zeker een kans gecreëerd. Het realiseren van een Tovertuin en een prachtig opgeknapte opvanglocatie bij Het

Kopland is hier zeker een mooi voorbeeld van.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn meerdere resultaten geboekt tijdens de project door van het project " Kom van de Bank.

Uiteraard is dat op het gebied van sporten. Beide zorginstellingen zijn zich er van bewust dat sport een zeer mooi middel kan zijn om mensen weer te laten terugkeren in de maatschappij. Bij het Leger des Heils zijn inmiddels ook maatschappelijke sportcoaches actief.

Er is veel gevoetbald waar vooral het omgaan met elkaar centraal stond maar ook het zwemmen was een periode een groot succes. Meerdere deelnemers hebben een zwemdiploma gehaald en is er een zogenaamde " Halal zwemgroep" opgestart. Deze zwemgroep is actief volgens de " Halal/Sharee'a" wijze.

Een aantal deelnemers, die wel in Emmen konden blijven, zijn nu actief als steward bij FC Emmen. Zij hebben hier een cursus voor gevolgd. Daarnaast is er 1 deelnemer uitgestroomd naar regulier werk.

Inmiddels zijn er binnen de gemeente Emmen nieuwe re-integratie projecten gestart met als uitgangspunt " Het Kom van de Bank" project, alleen neemt naast het sporten de dagbesteding hier grotere rol in.

Tijdens het project " Kom van de Bank' is ook het sportplatform Meerdijk opgericht. Dit is een platform waar meerdere sportclubs en bedrijven zich bij hebben aangesloten. De betrokken partijen werken samen op allerlei gebieden maar ook op het gebied van re-integratie. Er is een groots sportaanbod en daarnaast zijn er verschillende plakken waar dagbesteding plaatsvindt. Het doel is om deze doelgroep weer actief te laten deelnemen in de maatschappij.

Twee maatschappelijke activiteiten steken er met kop en schouders boven uit. In 2015 is er deelgenomen aan de Samenloop voor Hoop ( een 24 uurs wandel estafette voor de KWF kanker bestrijding) en in 2016 is er een actie op touw gezet voor Het Vergeten Kind, die een tovertuin en een nieuwe opvanglocatie wilde realiseren. Bij beide activiteiten hebben de bewoners en het personeel een grote rol gespeeld. In 2017 is de Tovertuin en de nieuwe locatie gerealiseerd waardoor vrouwen met hun kinderen in een veiligere maar ook vrolijkere omgeving kunnen worden opgevangen.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

"Kom van de Bank"is het maatschappelijke sportproject van FC Emmen i.s.m. het Kopland en Leger des Heils.

 

De doelgroep heeft een grote afstand tot de maatschappij, leven vaak in een sociaal isolement. Door hen te laten mobiliseren d.m.v. sporten versterkt het gevoel van eigen waarde en geloof in eigen kwaliteiten. Daarnaast draagt het uiteraard bij de fysieke gesteldheid en gezondheid. ""Kom van de Bank", moet het wekkertje voor de deelnemers zijn."

 

Het is de bedoeling om zoveel mogelijk cliënten uit de maatschappelijke zorg te laten participeren binnen het project en daarnaast te laten deelnemen aan de activiteiten binnen de gemeente.

 

FC Emmen heeft hierin een voortrekkersrol en de zorginstellingen hebben een ambassadeursrol in dit project om deelnemers te werven, motiveren en mobiliseren.

 

In het project werd er tot nu toe voetbal, wandelen en zwemmen aangeboden. De ervaring is nu dat deelnemers vooral plezier hebben in het sporten. Het met elkaar bewegen is een middel om de groep sociaal te activeren. Per individu wordt er gekeken naar de volgende stap in het project; richting vrijwilligerswerk. Hierin wordt samengewerkt met FC Emmen en andere sportverenigingen.

 

De doelgroep enthousiasmeren is een groot aandachtspunt. Met één maatschappelijk partner, Het Kopland, worden de sporturen nu als dagbesteding ingezet en wordt het verplicht om hier aan deel te nemen. Dit heeft ervoor gezorgd dat het project bij Het Kopland breder gedragen wordt en meer deelnemers aan het project. Met het Leger des Heils worden hier nog gesprekken over gevoerd.

 

 

 

 

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In november 2014 is het project van start gegaan met op donderdagmiddag een voetbaltraining. In verloop van tijd is daar zwemmen bijgekomen waar ook deelnemers een diploma hebben gehaald.

 

In de zomer hebben de deelnemers deelgenomen aan de Samenloop Voor Hoop,een 24-uurs wandelevenement voor het KWF. Daarnaast zijn ze actief geweest als vrijwilliger tijdens het NK Wielrennen in Emmen.

 

Aan het einde van het eerste jaar, zijn er deelnemers zelfstandig gaan wonen en heeft er 1 iemand een reguliere baan gevonden.

 

Na de zomer is er weer gestart met een nieuwe groep en is er eerst weer alleen begonnen met voetbal. Voor het eind van het jaar is er ook weer een zwemgroep en gaan deelnemers een training kickboksen volgen.

Ook zal er dagbesteding in het programma worden meegenomen. Hiervoor zijn momenteel meerdere gesprekken gaande met oa de gemeente en het sportplatform de Meerdijk.

 

Tot nu toe zijn wij zeer tevreden over het verloop van het traject. Al is het motiveren van de doelgroep een aandachtspunt. Hierin speelt wel mee dat bewoners van de zorginstellingen niet blijvend zijn.Bij Het Kopland wordt het het deelnemen aan het project als een verplichte dagbesteding gezien. Met het Leger des Heils worden hier momenteel nog gesprekken over gevoerd.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

FC Emmen is de enige betaalde voetbalorganisatie in de provincie Drenthe. Een organisatie die er naar streeft om het middelpunt van de samenleving te worden.

FC Emmen heeft een uitstekende accommodatie en een zeer groot verzorgingsgebied. FC Emmen beschikt over een aantal waardevolle competenties en middelen om kwetsbare mensen te laten sporten en bewegen. Deze competenties en middelen zijn: voeding/beweging (het verkrijgen van een basisconditie),verbinden,communicatiekracht,business netwerk en het stadion.

 

Een groot aandachtspunt binnen de gemeente Emmen is dat veel kwetsbare mensen niet (kunnen) sporten. Met behulp van dit programma wordt hen de mogelijkheid geboden om te gaan sporten en bewegen.

 

De sporten die aangeboden zullen worden zijn: voetbal,handbal, zwemmen, tafeltennis en atletiek ( wandelen).

De Life Goals Cup is een interventie die kwetsbare mensen in staat stelt deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten en door te stromen naar een sportvereniging. Op deze interventie sluiten wij aan.

 

Om de doelgroep aan het sporten en bewegen te krijgen moet een lange weg worden afgelegd;sporten is een begrip dat zij niet (meer) kennen. Dit kunnen wij als sportclub niet alleen. FC Emmen heeft er de expertise niet voor en hebben niet voldoende kennis van en feeling met de doelgroep om hen bij al deze sporten te betrekken.

We zullen een gepast sportaanbod aanbieden en dit kan alleen tot stand komen in samenwerking met lokale welzijnspartners die de doelgroep kennen. Deze samenwerking tussen sportvereniging en welzijnspartners vormt de basis van dit project.

Wij starten dit project in nauwe samenwerking met de navolgende welzijnsorganisaties uit onze stad:

- Leger des Heils

- Het Kopland

Daarnaast zijn de contacten gelegd met het GGZ Drenthe en ook zij staan zeer positief tegenover dit project.

 

De lokale samenleving is ons uitgangspunt. Daarnaast is er de mogelijkheid voor andere zorgaanbieders binnen de gemeente Emmen om aan te sluiten bij ons project.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website