Projectomschrijving

Het project 'Kom van de Bank' is afgerond en is zeker een succes geworden. Het is de voortrekker geweest van allerlei nieuwe reïntegratie-projecten binnen de gemeente voor verschillende doelgroepen maar ook zeker voor de doelgroep dak & thuislozen.

Naar voren is gekomen dat het belangrijk is om de juiste mensen op de juiste plaats te hebben. Tijdens een project wordt er veel samengewerkt met meerdere instanties en daarom ook veel te maken met de regelgeving op gebied van reïntegratie. De lijntjes moeten kort blijven en daarom is veel overleg zeker noodzakelijk.

Tijdens dit project ging de aandacht naar de doelgroep de dak & thuislozen. In de praktijk is gebleken dat er voor deze groep mensen weinig tot geen reïntegratie-aanbod is en laat staan een sport aanbod.

Ook zij verdienen zeker een ook een kans om zich weer op een positieve manier te ontwikkelen. Door het sporten maar ook zeker door de maatschappelijke activiteiten die er tijdens dit project heeft plaatsgevonden, is hiervoor  zeker een kans gecreëerd. Het realiseren van een Tovertuin en een prachtig opgeknapte opvanglocatie bij Het Kopland is hier zeker een mooi voorbeeld van.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website