Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn in totaal 13 wekelijkse activiteiten georganiseerd (10 voor volwassenen en 3 voor jonge kinderen) door 3 verschillende partijen die actief zijn in de wijk Overbos. In het begin van de sportimpuls zijn wij gestart met 7 wekelijkse activiteiten 16 weken lang, wat heeft geresulteerd in het daarop volgende jaar 12 activiteiten die wekelijks plaatsvinden met een gemiddelde opkomst van 10 deelnemers per les. De meest succesvolle les verwelkomt nog iedere week gemiddeld 20 kinderen. Voor de volwassenen is dat met een opkomst van 13 deelnemers ook goed te noemen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Via algemene PR (website, social media, flyers, via partners) verwachten wij dat we ongeveer de helft van de totale populatie ouders van jonge kinderen in Overbos hebben bereikt (in totaal 1750 ouders). Daarnaast verwachten we dat we via scholen en verenigingen de hele populatie jonge kinderen in Overbos (in totaal 1435) hebben bereikt. Al deze 1750+1435=3185 mensen zijn op de hoogte van het project.

 

In totaal hebben 130 unieke mensen (13 groepen * 10 deelnemers) deelgenomen aan de sportlessen. In totaal hebben er 711 beweegmomenten plaatsgevonden in 24 maanden. Het aantal deelnames komt uit op 6542 (zie de registratie van de resultaten).

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sportaanbod voor ouders in Overbos

 

Ben jij zo druk met je gezinsleven en je werk dat het sporten er vaak bij in schiet? Dan is Overbos Fit, georganiseerd vanuit Sportservice Haarlemmermeer, misschien wel de oplossing voor je! Overbos Fit richt zich namelijk volledig op een efficiënt sportaanbod voor ouders in de wijk Overbos.

Maar wanneer is een sportaanbod nou efficiënt? Het idee is om de sportactiviteiten te organiseren op momenten dat ouders hun kind naar school / de sportclub brengen. Dan zijn ze toch al de deur uit en kunnen ze mooi meteen in beweging komen! Het meest unieke aan het concept is dat ook rekening gehouden wordt met de allerkleinste kinderen waar de ouders omkijken naar hebben. Tijdens het sportuur van de ouders wordt namelijk ook een activiteit georganiseerd voor hen. Zo kunnen ouders hun kind dus onbezorgd achterlaten en een uurtje sporten.

Direct na de voorjaarsvakantie gaat het eerste aanbod van start in de vorm van 3 buitenlessen, waarbij gewerkt wordt aan conditie, kracht, coördinatie, snelheid, lenigheid en uithoudingsvermogen. Je kunt zelf beslissen of je aan 1 of meerdere lessen wilt deelnemen

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vanaf Maart 2016 zijn er aantal activiteiten opgezet gericht op volwassenen ( ouders),de kinderen die nog niet op school zitten en volwassenen die simpelweg een vrij moment in de week hebben en deelnemen aan een activiteit in wijk.

 

Inmiddels zijn er 9 activiteiten opgezet waarvan er 5 gericht zijn op de doelgroep volwassenen en 3 gericht op kinderen. totaal meer dan 300 deelnemers.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

SV Overbos vraagt, in samenwerking met Sportservice Haarlemmermeer, JOGG Haarlemmermeer, Joy2Bfit, Meerdance & Events, Basisscholen De Bosbouwers, De Tovercirkel, De Bosrank en De Regenboog de interventie Overbos Fit aan, gericht op de 25 jaar oude wijk Overbos.

 

Overbos wordt gekenmerkt door sociale huurwoningen, een compacte, minder aantrekkelijke bebouwing en niet betrokken bewoners. Ook de sociale cohesie is laag. Vijfentwintig jaar na oplevering is er meer werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, en steeds meer gezinnen leven van een inkomen rond het sociaal minimum.

 

De wijk Overbos heeft op dit moment 10.491 inwoners. Er zijn 4.283 huishoudens, waarvan bijna de helft met kinderen. In totaal wonen er ongeveer 3.500 ouders. De doelgroep van Overbos Fit zijn in eerste instantie de ouders van de 1.435 kinderen van 0-12 jaar in de wijk.

In Overbos is het aantal kinderen dat sport bij een vereniging relatief hoog (83%), terwijl het aantal volwassenen dat sport juist veel lager is (rond de helft waar 70% het doel is).

 

Overbos is een zogenaamde JOGG-wijk (Jongeren Op Gezond Gewicht). De lokale JOGG-aanpak in Overbos richt zich op kinderen van 0-12 jaar én hun ouders. Kinderen worden reeds extra gestimuleerd om meer te bewegen en gezond te eten. De ouders worden echter nog onvoldoende bereikt. Juist de ouders hebben echter een grote invloed op het gedrag van hun kind. Met Overbos Fit wordt deze doelgroep ineens wel bereikt en kunnen we ouders vinden, boeien en uiteindelijk binden aan het duurzame sportaanbod. Op deze manier geven zij ook het goede voorbeeld aan hun kind.

 

Met Overbos Fit gaan wij sportlessen organiseren voor ouders van jonge kinderen. Slechts 27% van de Nederlanders tussen de 25 en 45 jaar sport ten minste één keer per week. Velen hebben in het verleden wel gesport, maar doen dat nu niet meer. Veel ouders (25 tot 45 jaar) die jonge kinderen hebben noemen de combinatie met het gezin de voornaamste reden om een sportloopbaan te beëindigen. De ouders zijn vaak beperkt in tijd en mogelijkheden.

 

Met Overbos Fit willen wij efficiënt sportaanbod voor deze doelgroep creëren. Enerzijds als zij hun kind naar de training brengen, want dan staan zij vaak te kijken bij de training van hun kind. Het idee is om op dit moment de ouders een sportactiviteit aan te bieden, zodat zij deze tijd heel efficiënt kunnen inzetten om zelf fit te worden / te blijven. Anderzijds willen wij sportaanbod creëren op het moment dat ouders hun kind naar school brengen. Ook dan zijn zij al buiten de deur en kunnen zij direct vanaf het schoolplein in beweging komen op dagen dat zij vrij zijn van werk.

Als laatste component organiseren wij ook iets voor de allerjongste kinderen, zodat ouders onbezorgd kunnen deelnemen en niet op “de kleine” hoeven te passen. Uit behoefteonderzoek bleek dit de grootste drempel te zijn voor ouders en dit nemen we op deze manier weg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website