Projectomschrijving

Overbos is een grote moderne wijk uit de jaren ’80 en ’90 in Hoofddorp. De situatie van de ouderen is het grootste punt van zorg in de toekomst. Dit blijkt uit een onderzoek van de gemeente Haarlemmermeer. De projectgroep wil de GALM-aanpak inzetten om, door middel van laagdrempelig beweegaanbod, de leefwereld van de ouderen te verrijken. Het project ‘Ouderen Vitaal in Overbos’ richt zich op kwetsbare ouderen uit de wijk van 65 jaar en ouder. Door een passend aanbod te creëren, in te spelen op de behoefte van deze kwetsbare doelgroep en samen te werken met verschillende lokale organisaties wordt een impuls gegeven aan sport- en beweegdeelname van ouderen in Overbos. Bij de indeling van de beweeggroepen wordt rekening gehouden met de leeftijd en fysieke gesteldheid van de deelnemer. Aan de hand van een Fittest worden de deelnemers doorverwezen naar passend aanbod. Doordat de activiteiten plaatsvinden binnen of net buiten Overbos, helpt het project bij het verbeteren van de sociale cohesie in de buurt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website