Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

's Gravenpolder heeft een eigen beweegtuin. Bewegen met een extra duwtje in de rug dicht bij de inwoners van 's Gravenpolder. Onder ervaren leiding en met begeleiding van enthousiaste vrijwilligers kunnen inwoners van 's Gravenpolder samen, in een gezellige sfeer, op eigen tempo werken aan de conditie en souplesse. Naast dit aanbod bieden ook andere partijen een aantrekkelijk trainingsaanbod aan vanuit de beweegtuin.

Doel van de beweegtuin is het bevorderen van een gezonde leefstijl met voldoende sociale contacten, en dit voor iedereen en elk niveau bereikbaar te maken.

 

De beweegtuin is voor iedereen toegankelijk en bestaat uit diverse toestellen. De omgeving is zo ontwikkeld dat er (buiten) trainingen voor jong en oud, met of zonder beperking, sporter of niet-sporter gegeven kunnen worden. Daarnaast is de beweegtuin een sociale ontmoetingsplaats. Beweging, gezelligheid en werken aan een sterk en gezond lichaam komen tijdens de beweegtuinactiviteiten samen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hoofdoel dat inwoners van s-Gravenpolder van 65 jaar en ouder hun lichamelijke conditie in stand houden en verbeteren en hun sociaal netwerk onderhouden en eventueel zelfs uitbreiden/vernieuwen ter bevordering van de eigen regie, zelfstandigheid en gezondheid.

 

Beweegtuin tot stand gekomen dmv een goede samenwerking en tijdens de Nationale sportweek 2017 geopend. Direct vanaf het begin een wekelijks activiteit onder begeleiding aangeboden in samenwerking met lokale fysio.

 

Succesfactoren beweegtuin: laagdrempelig, groepsgericht, centraal gelegen in het dorp, ontmoeting/sociaal aspect zijn belangrijk voor de ouderen en dragende factoren voor deze doelgroep.

 

Met trots kan de projectgroep vaststellen dat er in dit reformatorisch dorp wekelijks 2 grote groepen inwoners trouw zichzelf onder begeleiding van beroeps als vrijwilligers in beweging zetten.

Daarnaast ontmoeten groepen elkaar, er ontstaan vriendschappen, welke weer ten goede komen aan de cohesie. Deelnemers en beroepskrachten constateren een gezondheidsverbetering.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In samenwerking met diverse organisaties is er een beweegtuin gerealiseerd in het hart van 's-Gravenpolder. De beweegtuin is onder grote belangstelling feestelijk geopend door Olga Commandeur.

De beweegtuin, die openbaar toegankelijk is, is met name bedoeld voor ouderen en mensen met een beperking. Voor deze doelgroepen is er op verschillende dagen/tijden een beweegaanbod onder begeleiding. Daarnaast zijn er verschillende vrijwilligers die bij de activiteiten ondersteunen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De beweegtuin is op zaterdag 16 september 2017, onder grote belangstelling, officieel geopend door Olga Commandeur en de wethouder sport.

De week na de opening zijn de activiteiten van start gegaan. Op verschillende dagen en tijdstippen in de week kunnen inwoners onder begeleiding deelnemen aan deze activiteiten. Inmiddels hebben we reeds 10 vrijwilligers die helpen bij deze activiteiten. Zij krijgen op 23 november een train-de-trainer cursus aangeboden van Olga Commandeur.

Vanaf de eerste week worden de activiteiten goed bezocht. Vooral op de maandagmiddag is de animo groot, met geregeld 25 deelnemers.

Deelnemers aan de activiteiten zijn vooral ouderen en mensen met een chronische aandoening en/of handicap. Een groot deel van hen was voorheen inactief.

Het streven is het activiteitenaanbod in de toekomst verder uit te breiden.

Naast bewegen neemt ook het sociale aspect een belangrijke plaats in.

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit onderzoek blijkt dat deze ouderen te weinig sporten/bewegen. Enerzijds wordt dit veroorzaakt doordat het aanbod niet aansluit bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van deze doelgroep. Anderzijds heeft een grote groep inwoners van ‘s-Gravenpolder een reformatorische achtergrond. Voor deze groep is sporten en bewegen (nog) geen vanzelfsprekendheid en vormt het traditioneel georganiseerde sportaanbod een extra drempel.

 

Veel ouderen in ’s-Gravenpolder kampen met overgewicht en één of meerdere chronische aandoeningen. Ook geven veel ouderen in ’s-Gravenpolder aan zich eenzaam te voelen.

Uit onderzoek blijkt dat ouderen een voorkeur hebben voor bewegen in groeps- en begeleid verband in de buitenlucht op een locatie die vertrouwd en dichtbij hun woonsituatie is.

 

Als antwoord hierop wil Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele therapie ’s-Gravenpolder e.o. (aanbieder fitness), in samenwerking met diverse samenwerkingspartners uit het dorp, een beweegtuin realiseren in het hart van ’s-Gravenpolder. Deze beweegtuin is bedoeld voor de steeds groter wordende groep ouderen in ’s-Gravenpolder.

 

De doelgroep heeft behoefte aan vaste structuur m.b.t. tijd, plaats, deelnemers en begeleiding en aan een gevarieerd aanbod van bewegingsoefeningen. Dit is de reden dat wij gekozen hebben voor de interventie “Ouderen in Bewegen” van Yalp. Naast het realiseren van een beweegtuin speelt in deze interventie het activiteitenaanbod een grote rol. Bij het aanbieden van activiteiten wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de wensen, behoeften en mogelijkheden van de doelgroep. Ook het sociale aspect vinden wij erg belangrijk. Doordat de beweegtuin wordt gerealiseerd tegenover het sportcafé van sporthal De Zwake, kunnen deelnemers elkaar hier voorafgaand aan of na afloop van het sporten/bewegen ontmoeten.

Sport en bewegen hebben een preventieve werking op het gebied van gezondheid, zelfredzaamheid en eenzaamheid. Dit is zeker met de veranderingen in de zorg erg belangrijk. Mensen moeten zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de maatschappij.

De beweegtuin biedt daarnaast ook een voorziening voor cliënten van Siloah; een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking met Bijbelse grondslag. Een groot deel van de mensen met een verstandelijke beperking sport/beweegt niet structureel en wordt ook niet gestimuleerd om dit te doen. Door het aanbieden van activiteiten in de beweegtuin wordt ook deze doelgroep gestimuleerd op een leuke manier te sporten/bewegen.

 

De beweegprogramma’s worden gecoördineerd door de projectleider. Zij zorgt gedurende de projectperiode voor een nauwe samenwerking tussen de verschillende samenwerkingspartners en continue afstemming over het aanbod. Het doel hiervan is een zelfregulerende samenwerking en een structureel aanbod van beweegprogramma’s.

Omdat de beweegtuin in de openbare ruimte wordt gerealiseerd, kan iedereen – jong en oud en mensen met en zonder beperking - gebruik maken van de beweegtuin.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website