Projectomschrijving

Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele Therapie 's-Gravenpolder e.o. gaat, in samenwerking met diverse samenwerkingspartners, een beweegtuin realiseren in het hart van 's-Gravenpolder. Deze beweegtuin, die openbaar toegankelijk is, is met name bedoeld voor ouderen en mensen met een beperking. In 's-Gravenpolder wonen veel ouderen die te weinig sporten/bewegen. Dit komt enerzijds doordat het aanbod niet aansluit bij hun wensen, behoeften en mogelijkheden. Anderzijds heeft een grote groep een reformatorische achtergrond. Voor deze groep is sporten en bewegen (nog) geen vanzelfsprekendheid en vormt het traditioneel georganiseerde sportaanbod een extra drempel. We hebben bewust gekozen voor de interventie "Ouderen in Beweging", omdat hier het activiteitenaanbod een grote rol speelt. Sport en bewegen hebben een preventieve werking op het gebied van gezondheid, zelfredzaamheid en eenzaamheid. Dit is door de veranderingen in de zorg erg belangrijk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website