Projectomschrijving

Sportverenigingen in Hulst gaan samen een schoolsportvereniging oprichten op twee scholen voor speciaal basisondewijs en voortgezet onderwijs. Op beide scholen sporten de leerlingen te weinig (45% bij b.o en 30% bij v.o terwijl de gemiddelde sportparticipatie in de Gem. Hulst respectievelijk 84% en 73% is. Om de drempel om te gaan sporten zo laag mogelijk te maken zullen de vijf participerende sportaanbieders naar de school toe komen om trainingen te verzorgen. Ook vinden de trainingen direct na schooltijd plaats zodat de leerlingen in hun vertrouwde omgeving kunnen gaan sporten. Iedere maand staat er telkens een sport centraal (volleybal, atletiek, judo, dans of tafeltennis). Eénmaal in de week zal er gesport gaan worden waarbij de basisschoolleerlingen en de middelbare scholieren worden opgesplitst. Ultieme doel is om de sportparticipatie voor deze doelgroep te verhogen, zij het dat zij lid worden van een sportvereniging of lid blijven bij de schoolsportvereniging. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website