Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met het project Opvang Haarlemmermeer Beweegt & Sport hebben we in 2 jaar tijd een passend sportaanbod gecreëerd voor mensen met psychische problematiek, hebben 8 mensen de opleiding gevolgd tot Maatschappelijk Sportcoach en is er binnen 4 zorginstellingen veel aandacht besteed aan het belang van sport en bewegen. Het is gebleken dat het een zeer kwetsbare en gecompliceerde doelgroep is, die veel begeleiding en aanmoediging nodig heeft om te gaan sporten. De sportambassadeur (werknemer op locatie) speelt een belangrijke rol in het motiveren en begeleiden van de cliënten en is een cruciale schakel tussen sport (aanbieder) en deelnemer (doelgroep). Tijdens de projectperiode hebben 86 cliënten deelgenomen aan het sportaanbod (boksen, bootcamp en voetbal), heeft een groep deelgenomen aan de Mudmasters, zijn er verschillende voorlichtingsavonden georganiseerd en is er binnen de zorginstellingen veel meer aandacht voor de positieve effecten van sport. Eén van de cliënten is twee keer aangesloten bij een overleg van de projectgroep om zijn ervaringen te delen en te vertellen wat het sportaanbod voor hem heeft betekend.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het project is er sportaanbod gecreëerd op 4 verschillende wooninstellingen (Baron, Floriande, Vast & Verder en Noordrand) in Hoofddorp en Nieuw-Vennep. In totaal hebben bijna 90 bewoners (en externen) deelgenomen aan de sportlessen. Gedurende het project zijn 8 mensen opgeleid tot Maatschappelijk Sportcoach (waarvan 6 werkzaam in een zorginstelling). Er hebben 4 voorlichtingsavonden plaatsgevonden bij de aanvang en 1 woonlocatie heeft nog een extra voorlichtingsavond georganiseerd over voeding en bewegen. Een groep jongeren van woonlocatie De Baron heeft meegedaan met de Mud Masters, wat werd ervaren als een enorme overwinning voor deze groep. Uiteindelijk is het sportaanbod teruggebracht naar 4 sportgroepen die een passend aanbod (Bootcamp en Boksen) hebben voor mensen met psychische problematiek. Deze groepen worden ook na de projectperiode in stand gehouden en de sportambassadeurs (medewerkers zorginstelling) blijven zich inzetten voor dit sportaanbod.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de opstartfase hebben verschillende medewerkers van het RIBW en het Leger des Heils de opleiding tot Maatschappelijk Sportcoach gevolgd en succesvol afgerond. Na een aantal voorlichtingsbijeenkomsten op de woonlocaties, is er in februari gestart met een aantal sportactiviteiten. Inmiddels is het aanbod uitgebreid naar 6 activiteiten en sport een aantal cliënten wekelijks één of meerdere keren. Het aanbod wordt nog aangeboden op locatie bij de wooninstelling. Momenteel is het aanbod bootcamp en boksen. Er is een klik en vertrouwensband ontstaan tussen bewoners en sportaanbieder en de lesgevers leveren maatwerk per locatie. Voetbal kent wat opstartproblemen, maar hier wordt aan gewerkt. En 1 woonlocatie is door omstandigheden later gestart dan gepland.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

6 medewerkers van een wooninstelling hebben de opleiding tot Maatschappelijk Sportcoach succesvol afgerond. Daarnaast hebben 2 sportaanbieders deze cursus ook gevolgd. Op locatie Floriande, Noordrand en Baron (RIBW) en bij Vast & Verder van het Leger des Heils heeft een voorlichtingsbijeenkomst plaatsgevonden voor bewoners en begeleiders. Vervolgens is per locatie 1 wekelijks sportmoment aangeboden (2 op locatie Floriande i.v.m. de grootte). Dit was fase 2. In fase 3 is het sportaanbod voortgezet en uitgebreid.

 

Momenteel zijn er wekelijks 6 sportactiviteiten (voor 4 woonlocaties). Het aantal unieke deelnemers is 37 in fase 2 en 59 in fase 3. Hier ontbreek nog 1 locatie die later is gestart. Het aantal deelnemers is geteld per sportactiviteit. Het kan zijn dat deelnemers deel hebben genomen aan meerdere activiteiten.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

‘Opvang Haarlemmermeer beweegt en sport’ is een samenwerking tussen RIBW-KAM, het Leger des Heils, Sportservice Haarlemmermeer en drie sportaanbieders. Middels deze aanvraag wordt een passend sportaanbod gecreëerd voor de doelgroep, wordt een netwerk opgebouwd tussen zorginstelling en sportaanbieders en wordt sport als middel ingezet ten gunste van de fysieke en mentale ontwikkeling van deze kwetsbare doelgroep. De doelgroep, bestaande uit 135 cliënten verdeeld over 5 wooninstellingen, heeft een kwetsbare positie in de maatschappij en kampt veelal met psychische problemen. Het betreft een gevarieerde groep, waarbij het creëren van een veilige omgeving en vertrouwensband met de sportaanbieder en het wegnemen van drempels van groot belang is. Het sportaanbod richt zich ook op mensen die wel tot de doelgroep behoren, maar niet verbonden zijn aan één van de vijf zorgaanbieders in deze aanvraag.

Uit gesprekken met de instellingen en uit het afgenomen behoefteonderzoek blijkt dat er behoefte is aan een passend sportaanbod. Van de ondervraagden voldoet 28% aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB), onder volwassen inwoners van de Haarlemmermeer is dit percentage 37%. Van de ondervraagden beoefent 70% geen enkele vorm van sport en slechts 4% is lid van een sportvereniging.

 

Dit project is opgedeeld in verschillende fases, waarbij het sportaanbod zich geleidelijk verplaatst naar sporten buiten de instelling. Per woonlocatie wordt een sportambassadeur aangesteld, die zorg draagt voor de begeleiding van de doelgroep en ondersteuning biedt aan de sportaanbieder. In fase 1 wordt de ambassadeur opgeleid tot Maatschappelijk Sportcoach en wordt het project onder de aandacht gebracht bij cliënten en medewerkers. In fase 2 wordt er gesport onder begeleiding van een fitnesstrainer en fysiotherapeut. In fase 3 worden de drie sportaanbieders betrokken. In het eerste deel van deze fase wordt er gesport op locatie bij de zorginstelling, in het tweede deel zal de groep sporten op locatie bij de aanbieder. De sportambassadeur is in deze fases intensief betrokken. In fase 4 vindt het aanbod uitsluitend plaats bij de sportaanbieder en wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen de verschillende woonlocaties. De sportaanbieder zorgt in combinatie met de Sport- en Beweegcoach voor een goede begeleiding van de cliënten naar een passende sport.

 

De succesfactor van dit project ligt in de samenwerking tussen verschillende organisaties, betrokkenheid van buurtsportcoaches en de uitwisseling van kennis en expertise tussen sportaanbieders en opvanginstellingen. Gedurende het project wordt een netwerk opgebouwd dat na de subsidieperiode, middels kleine investeringen van de zorgaanbieders, gemeente Haarlemmermeer en Sportservice Haarlemmermeer, eenvoudig in stand gehouden kan worden. Medewerkers van de instelling zijn beter in staat om sport in te passen in het begeleidingstraject van de cliënten en sportaanbieders vergaren kennis in omgang met deze specifieke doelgroep.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website