Projectomschrijving

Opsterland heeft te maken met de vergrijzing en tevens een ontgroening. Tot 2030 zal het aantal 65+ers met bijna 50% toenemen. Het percentage volwassenen dat lid is van een sportvereniging neemt al 3 jaar op rij af. En het percentage volwassenen in de gemeente met overgewicht is de laatste jaren fors toegenomen. De Gemeente Opsterland heeft een duidelijke visie op het gebied van sport en bewegen geformuleerd waar middels dit project naadloos op aangesloten wordt. Het doel van dit project is om inwoners van Opsterland (ook mensen met een beperking) die niet of weinig bewegen of dreigen te stoppen met hun sport-beweegactiviteiten te stimuleren om blijvend fysiek in beweging te komen. Hiervoor wordt d.m.v. het programma Fitness 2.0 een laagdrempelig en kleinschalig aanbod ontwikkeld door Medifit en zes lokale sportaanbieders, waarbij er ook aandacht zal zijn voor taakgebieden gericht op gezondheid. De buurtsportcoaches zijn intensief betrokken bij het project.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website