Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelstelling(en):

In de periode september 2015 tot en met juni 2017 maken minimaal 240 vrouwen gebruik van het aanbod , minimaal 1 keer per week, maar liever 2 a 3 keer per week, onder leiding van een sportleider van vv OWIOS, SOS Oldebroek of De Akker. Na juni 2017 zijn er minimaal 160 vrouwen in deze leeftijdscategorie welke blijvend sporten. Oldebroek in Beweging wordt een vast onderdeel van vv OWIOS i.s.m. samenwerkingspartners zodat na juni 2017 nog meer vrouwen en eventueel andere doelgroepen blijvend kennis kunnen blijven malen met sport en bewegen.

Subdoelen:

Naast sportdeelname doelen willen we graag inzetten op proces en product doelen. We streven een duurzaam sportaanbod na voor de doelgroep vrouwen van 30 tot 65 jaar. Het fitnessaanbod en het Sporttrendaanbod zal ook voor andere doelgroepen beschikbaar komen en stimuleren tot bredere of nieuwe sportdeelname. De aanwezigheid van de nieuwe doelgroepen zal een gunstig effect hebben op het verenigingsleven binnen vv OWIOS en andere verenigingen. Groei vrijwilligers met 10% Meetbaar effect op gemiddelde gezondheid (door De Akker) Samenwerking tussen verschillende Oldebroekse organisaties groeit. 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er hebben 261 vrouwen deelgenomen aan de aangeboden activiteiten (fitness, bewegen op muziek, dance fitness, wandelen, hardlopen, wielrennen en tennis) Er zijn 119 vrouwen (schatting omdat er een aantal zelfstandig zijn gaan sporten/bewegen) die blijvend zijn blijven sporten. Oldebroek in Beweging (fitness) is een vast onderdeel geworden bij vv OWIOS i.s.m. met De Akker. Bij samenwerkingspartner SOS zijn Bewegen op muziek, dance fitness en tennis een vast onderdeel geworden binnen de vereniging.

Het fitness en sporttrend aanbod is inmiddels ook voor andere doelgroepen beschikbaar. Met name vrouwen jonger dan 30 jaar sluiten zich aan bij de activiteiten.

Er zijn door deze activiteiten niet direct nieuwe vrijwilligers geworven maar de betrokkenheid bij activiteiten bij de verenigingen is zeker groter geworden.

Het effect op de gezondheid is dat de mensen die deelgenomen hebben en nog sporten/bewegen aangeven zich fitter te voelen.

De samenwerking is beter geworden tussen vv OWIOS, SOS Oldebroek en De Akker. Hopelijk kan dat uitgebouwd worden binnen de Gemeente Oldebroek.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project Oldebroek in Beweging heeft als doelstelling meer vrouwen in beweging te krijgen binnen Oldebroek en 't Loo.

Het project is in februari 2016 van start gegaan. De betrokken verenigingen hebben hun eigen ledenbestand en de media gebruikt om de behoefte te peilen en het kennismakingsaanbod (10x sporten voor 20 euro)uit te zetten binnen de doelgroep. Het aanbod bestond uit een fittest, een workshop Gezonde Leefstijl en de sporten wandelen, hardlopen, fitness, bewegen op muziek, conditietraining en wielrennen.

Tijdens de zomer zijn er een tweetal activiteiten (bootcamp en zomerfitness) georganiseerd.

In september is er een nieuwe periode gestart waarin opnieuw deelnemers geworven zijn via de betrokken partijen en de media.

Het aanbod voor deze periode was: fitness, wandelen, hardlopen, conditietraining op muziek en zumba.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In februari 2016 is het project van start gegaan met een belronde onder leden van betrokken verenigingen om zo de belangstelling te peilen voor het bewegen/sporten en ook welke sporten er dan belangstelling hebben. Ook is er via de media aandacht besteed aan de start van dit project.

Er waren in eerste instantie 70 belangstellenden. 20 daarvan hebben meegedaan aan de fittest en 12 daarvan zijn mee gaan doen aan het kennismakingsaanbod. Daarnaast hebben zich nog 36 vrouwen aangemeld voor het kennismakingsaanbod; 10 weken sporten voor 20 euro.

Deze (48) vrouwen zijn gaan deelnemen aan fitness, conditietraining, bewegen op muziek, wielrennen, wandelen en hardlopen. 33 daarvan zijn vanuit dit kennismakingsprogramma doorgegaan met sporten bij de verenigingen en/of zijn zelfstandig gaan sporten/bewegen.

Er hebben 7 mensen meegedaan aan de workshop Gezonde Leefstijl.

 

In de zomerperiode hebben 8 vrouwen meegedaan aan zomerfitness en bootcamp. Hier zijn er 6 van doorgegaan met sporten bij de sportverenigingen.

 

Tijdens de 2e periode (sept-nov)hebben we opnieuw een fittest uitgezet waar 6 vrouwen aan meegedaan hebben. Deze 6 zijn mee gaan doen aan het kennismakingsaanbod.

Daarnaast hebben zich nog 31 vrouwen aangemeld voor deze nieuwe kennismakingsperiode.

Aanbod 2e periode; fitness, conditietraining op muziek, wandelen, hardlopen en zumba.

Van de 37 vrouwen gaan 34 vrouwen door met sporten bij de verenigingen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Gemeente

De gemeente telt 22.883 inwoners (1 mei 2014, bron: CBS). Hoofdplaats is de gelijknamige kern Oldebroek.De kernen waar de aanvraag zich op richt, Oldebroek en 't Loo, hebben 8000 inwoners. Het algemene voorzieningen niveau is in deze kernen laag en op het gebied van sport, spel en bewegen is er zelfs sprake van een minimaal aanbod.

 

De doelgroep

In de kernen Oldebroek en ‘t Loo wonen 1600 vrouwen in de leeftijd 30 tot 65 jaar. Uit onderzoek (een enquête) onder inwoners van Oldebroek en ’t Loo is gebleken dat nog geen 10% vrouwen in deze leeftijdscategorie lid is van een sportvereniging. In Oldebroek en ’t Loo is er voor deze groep vrouwen niet of nauwelijks aanbod in de directe nabijheid dat aansluit bij de vraag.

De doelgroep geeft aan dat zij in de avonduren niet of nauwelijks mogelijkheden hebben om te sporten omdat de partner overdag werkt (de arbeidsparticipatie ligt bij de vrouwen(49,8%)een stuk lager dan bij de mannen(87,9%)in de gemeente Oldebroek). Daarnaast zijn ze in de avonduren actief in het welzijnswerk en bij de kerk. Zij willen graag overdag de mogelijkheid hebben om te kunnen sporten.Het is geen groep die snel ‘reist’ om tot sportbeoefening te komen.

Uit het onderzoek blijkt dat bij 66% van deze groep de wens aanwezig is om meer en dichtbij te kunnen bewegen. Een groot deel geeft aan interesse te hebben in wandelen, hardlopen,fietsen en fitness.

Om tot hogere sportdeelname te komen in deze kernen is er samenwerking noodzakelijk. Concreet is er samenwerking tussen voetbalvereniging OWIOS, gymnastiekvereniging SOS Oldebroek en De Akker Paramedisch centrum. De samenwerking is er op gericht om een netwerk en een ketenaanpak te realiseren. Er wordt gebruik gemaakt van de interventie Master trendweken (KNGU).

 

Oldebroek in beweging

Oldebroek in beweging is een duurzaam sportaanbod met mogelijkheden om zich te oriënteren op nieuw sportaanbod. Vv OWIOS, SOS en De Akker creëren mogelijkheden voor vrouwen van 30 tot 65 jaar om gebruik te maken van een fitness en/of “sporttrend” aanbod zoals bootcamp, hardlopen, fietsen, wandelen, be-fit, bewegen op muziek en all-round sport (kennismaken met diverse sporten). Eerst kan men gebruik maken van het kennismakingsaanbod en daarna lid te worden bij een van de sportaanbieders.

 

De doelstelling

In de periode november 2015 tot en met juni 2017 maken minimaal 240 vrouwen gebruik van het aanbod, minimaal 1 keer per week, maar liever 2 keer per week, onder leiding van een sportleider van(uit) vv OWIOS, SOS of De Akker. Na juni 2017 zijn er minimaal 160 vrouwen in deze leeftijdscategorie welke blijvend sporten.

Oldebroek in beweging wordt een vast onderdeel van vv OWIOS ism de samenwerkingspartners zodat na juni 2017 nog meer vrouwen en eventueel andere doelgroepen blijvend kennis kunnen blijven maken met sport en bewegen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website