Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

We hebben een netwerk opgebouwd rondom PSV en de 3 amateurverenigingen. Daarnaast is de samenwerking verbreed met andere verenigingen in de regio. In totaal zijn er 153 ouderen binnen het project bereikt en zijn er 109 structureel blijven sporten. De formule met PSV als aanjager en promoter van het Oldstars concept blijkt een erg sterke. Deze blijft PSV ook vervullen, waardoor het aantal ouderen ook na afloop nog verder zal toenemen. Verder is er een samenwerking opgebouwd met fysiotherapeuten met een sportmedische achtergrond. Verder is het gelukt om per vereniging minimaal 2 ouderen actief te krijgen als vrijwilliger. Dit doen ze o.a. door deel te nemen in het secretariaat, door toernooien te organiseren, door foto's te maken als vrijwilliger etc.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is zoals gehoopt een netwerk ontstaan in samenwerking met PSV en de 3 amateurverenigingen. Daarnaast is de samenwerking verbreed met andere verenigingen in de regio (al zijn er geen sportactiviteiten van die nieuwe verenigingen meegenomen in de subsidiabele kosten).

Daarnaast is er een netwerk opgetguigd met fysiotherapeuten met een sportmedische achtergrond gezien de begeleiding die nodig is bij 60+ers.

Per vereniging zijn minimaal 2 ouderen actief. Dit doen ze o.a. door deel te nemen in het secretariaat, door toernooien te organiseren, door foto's te maken als vrijwilliger etc.

Totaal bereikte aantal ouderen: 153, waarvan 109 structureel sportend.

Ook hebben we veel toernooien, evenementen, kennismakingen en andere activiteiten georganiseerd waarbij we zowel de deelnemers als geïnteresseerden hebben meegenomen in het Old Stars project.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

We liggen met het plan goed op koers. Er zijn 3 groepen bij PSV gestart, 1 bij vv Gestel, 1 bij DBS en 1 bij Unitas. De ouderen zijn heel enthousiast en de groepen groeien.

De activiteiten in de periode bestaan uit:

- Er is per club gestart met een kick-off (testdag), intake en individuele fitcheck (0-meting) voor ouderen.

- blokken waarin 20 weken per club/groep walking football gespeeld wordt. De activiteit duurt 2 uur. Deze kent de volgende structuur: ontvangst (koffie/thee), sociale activiteit (afwisselend leuke en serieuze onderwerpen), sportieve activiteit (kracht en lenigheid) en een gezamenlijke 3e helft. Fysiotherapeut is 5x aanwezig geweest per groep.

- De activiteiten worden op een ochtend uitgevoerd. Dat begint direct bij aanvang, zodat ouderen hiermee gewend raken. De accommodatie en kantine moet dus speciaal worden geopend, dat vraagt om organisatie en extra kosten (o.a. energie). Om het rendabel te krijgen is het belangrijk dat de groepen uiteindelijk groot genoeg zijn. Ook wordt onderzocht of tussen- en naschools aanbod gecombineerd kan worden voor optimale benutting ruimte en ontmoeting met jongeren te stimuleren.

- Er zijn ook tussentijdse metingen. En er volgt een effectmeting.

- Er wordt afgesloten met een OldStars toernooi waar men vrijblijvend aan kan deelnemen. Daarnaast zien we als positieve ontwikkeling dat veel clubs/groepen actief deelnemen aan andere toernooien in de regio. Dit heeft voor veel ouderen meerwaarde. En het zet Oldstars nog meer op de kaart.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In totaal nemen er 142 ouderen deel, verspreid over 4 clubs.

Vrijwel iedereen is doorgestroomd en nu vast lid.

Fittesten bij 2 clubs uitgevoerd en bij PSV in eigen beheer gedaan. En bij nog een andere club volgt dit op korte termijn.

Er zijn in totaal 4 toernooien uitgevoerd, 2 bij Gestel en 2 bij PSV.

En er is 1 nieuwe trainer opgeleid (bij Unitas) en er 8 stagiaires geïnstrueerd over Oldstars en er zijn alweer 8 nieuwe voor het komende jaar aangesteld.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project ligt de focus op senioren. In totaal wonen er circa 40.000 60+ers in Eindhoven. Volgens de KISS rapportage is 17% in de gemeente lid van een sportvereniging. Uit het CBS blijkt dat van de 55+ers 32 procent de beweegnorm niet haalt, regionaal gezien dat 32%, in Eindhoven ligt dat op 2-35%. In samenwerking met het Ouderenfonds is Stichting PSV Voetbal het afgelopen jaar aan de slag gegaan met het inventariseren van de behoefte bij ouderen voor sporten. Met kennismakingslessen is er momenteel reeds concrete animo bij zo’n zeventig 60+ers om aan walking football deel te nemen.

Gezien de vorm van het aanbod denken we dat de maximale leeftijd rond de 85 jaar zal liggen. In totaal wonen er in heel Eindhoven 31.689 ouderen tussen de 60 en 85 (peildatum 01-01-14). Het aanbod is heel laagdrempelig, zodat het zelfs door ouderen met een bepaalde beperking nog uit te voeren is. Mocht een beperking een belemmering kunnen zijn, wordt gekeken of er een aparte groep van te maken is.

Het doel is om een lokaal netwerk op te bouwen tussen een BVO en diverse amateurverenigingen. Door met meerdere amateurclubs te werken, wordt een stabielere organisatie neergezet en leert men van elkaar. Daarnaast wordt er samengewerkt met fysiotherapeuten met een sportmedische achtergrond gezien de begeleiding die nodig is bij 60+ers. Tenslotte wordt met de buurtsportcoach en onderwijsinstellingen samengewerkt om toe te werken naar een duurzaam en opschaalbaar model.

De fasering is op hoofdlijnen als volgt:

1. Werving deelnemers.

2. Uitvoering interventie.

3. Groep als geheel door laten stromen naar vereniging.

 

Op individueel niveau willen we de volgende resultaten boeken:

- 5% van de deelnemers voldoet na 1/2 jaar aan de beweegnorm.

- De lichamelijke fitheid (BMI, conditie, buikomtrek) bij minimaal 5% verbeterd.

- Min. 40% van de 60+ers is zich meer bewust van een gezonde leefstijl.

- Het aantal sociale contacten neemt toe. Dit meten we m.b.v. evaluatievragenlijsten van interventie eigenaar.

- We willen per vereniging min. 2 ouderen als vrijwilliger actief maken.

Het project loopt 2 jaar. Mijlpaal: per jaar 108 60+ers bereikt (min. 97 doorstroom). Na 2 jaar zijn er 189 ouderen actief over de verschillende betrokken verenigingen.

 

Voor ouderen staat niet alleen het sporten en bewegen voorop. Ook het sociale netwerk is van belang. Na de interventie wordt de groep overgeplaatst naar een amateurclub. De groep wordt bijeen gehouden. Van de amateurclub worden ze lid. Voetbal is een relatief goedkope sport, dus het lidmaatschapsgeld is door velen betaalbaar. Ideaal is verder dat het in groepsverband verband kan, er voldoende accommodaties geschikt zijn, niet duur is en laagdrempelig. Door verder in te spelen op de stabiele behoefte van ouderen om te wandelen wordt duurzame sportdeelname in de hand gewerkt.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website