Projectomschrijving

In dit project wordt een laagdrempelig sportaanbod gerealiseerd voor de inactieve, sociaal geïsoleerde doelgroep uit Enschede Oost. Hiervoor is een samenwerkingsverband van sportverenigingen opgericht (Noabersport) welke activiteiten gaat ontplooien op verschillende locaties in Enschede Oost. Eén van de locaties (Noaberhuus) zal uitgroeien tot buurthuis van de toekomst. In samenwerking met welzijnspartijen, zorgpartijen en sportverenigingen wordt er een gevarieerd en laagdrempelig sport- en beweegaanbod gerealiseerd op vaste tijden. Parallel aan het project vindt er een re-integratie traject plaats, zodat bewoners naast het sporten ook sociaal maatschappelijk actief worden bij het buurthuis van de toekomst en de deelnemende sportverenigingen. Op deze wijze worden bewoners op positieve wijze betrokken bij de maatschappij en zal eveneens de leefstijl worden verbeterd. Het doel is om in twee jaar tijd 1500 wijkbewoners te betrekken bij één of meerdere sport- en beweegactiviteiten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website