Projectomschrijving

555 kinderen, dat is het aantal dat de afgelopen 2 jaar is bereikt met het geven van het nijntje beweegdiploma op scholen in Gorredijk, Ureterp, Frieschepalen en Bakkeveen. De lessen op de scholen zijn gedurende het eerste jaar gegeven door de gymnastiekverenigingen OGF Contra en GV Stânfries. van de 555 kinderen hebben 494 diploma’s uitgereikt gekregen. De kinderen die geen diploma kregen, hebben niet aan alle gestelde eisen voldaan of te weinig lessen kunnen volgen doordat ze later zijn ingestroomd. Deze kinderen hebben een zelfgemaakt certificaat gekregen. Gedurende het tweede jaar zijn de lessen door leerkrachten van de scholen gegeven. Voorafgaand heeft minimaal één leerkracht de cursus voor het geven van het nijntje beweegdiploma met goed gevolg afgewerkt. Van de 555 kinderen werd verwacht dat 50% zou doorstromen naar sportclubs. Dit is echter niet gehaald er is 0% doorgestroomd. Ook zijn kinderen gestopt bij de vereniging omdat er op school al goed les werd gegeven. In 2019 wordt nog eenmalig de diplomering georganiseerd door de buurtsportcoach.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website