Projectomschrijving

Mookse senioren in actie!

Het Beweegcollectief Mook en Middelaar wil de komende twee jaar de lichamelijke activiteit van de niet actieve inwoners uit het dorp bevorderen. Uitgangspunt is het stimuleren van bewegen door het aanbieden van aantrekkelijke, lichamelijke activiteiten in groepsverband. De projecten (GALM) passen in de doelstelling.

De uitvoering bestaat uit 3 onderdelen: 1. Het werven van senioren die onvoldoende lichamelijk actief zijn: Ouderen worden persoonlijk benaderd door een informatiebrief van de gemeente. 2) Het meten van fitheid: Deelnemende ouderen nemen voorafgaand en na afloop van het project deel aan een aantal testen. 3) Het programma zelf: een introductiefase (3 maanden) en een vervolgfase (9 maanden). Veelzijdig bewegen en het plezier in bewegen binnen en buiten staan daarbij centraal. Als vervolg op het project worden minimaal 150 deelnemers gestimuleerd zich aan te sluiten bij het lokale aanbod, om het nieuwe gedrag ook op langere termijn te borgen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website