Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voetbal is de snelst groeiende teamsport onder meisjes en vrouwen in Nederland. Het aantal voetballende meisjes en vrouwen is de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld. Het meisjesvoetbal zit nadrukkelijk in de steigers. Echter blijkt uit cijfers van de KNVB en gemeentelijke monitoren dat wat betreft sportparticipatie en lidmaatschap bij sportverenigingen meisjes achter blijven bij jongens en allochtone meisjes ten opzichte van autochtone meisjes. Met het project ‘Meisjesvoetbal in de steigers’ hebben de drie verenigingen DVSU, VVUA en VV Hoograven in de Utrechtse subwijk Zuid zich samen sterk gemaakt. Door de inzet van de verenigingen in samenwerking met de KNVB, de basisscholen en andere lokale partners is de participatie van (allochtone) meisjes in het voetbal in de wijk verhoogd. Ook zijn de meisjes en hun ouders gestimuleerd om lid te worden bij een voetbalvereniging. De activiteiten zijn georganiseerd in een gemixte setting waardoor er meer ontmoeting tussen de verschillende etnische (Nederlands, Marokkaans, Turks etc.) groepen van meiden is ontstaan. De kracht van het project heeft zich ook geuit in de begeleiding van de meiden door ‘local heroes’ ofwel lokale rolmodellen uit de Utrechtse voetbalscene en door topvoetbalsters uit de regio (FC Utrecht en Saestum).

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het stimuleren van meisjes tot deelname aan voetbalactiviteiten en te komen tot structurele sportdeelname via deelname aan activiteiten waarbij zowel allochtone als autochtone meiden hebben deelgenomen. 400 meiden hebben kennisgemaakt met voetbal. In alle jaren van het project zijn meiden mede door de projectactiviteiten (vriendinnendagen, schoolvoetballessen, toernooi) betrokken bij activiteiten, jaarlijks zijn daarvan meiden lid geworden van VV Hoograven, Ardahanspor (voor het eerst een team) en DVSU waarbij via school zeker 400 meiden zijn bereikt. De vriendinnen dagen waren een succes. Ook voor de aanwezige ouders. Het scholen (zeven scholen) toernooi een prachtige afronding.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van de aanvraag ‘Meisjesvoetbal in de steigers’ is om de participatie van (allochtone) meisjes in het voetbal in de wijk Utrecht-Zuid te verhogen en (allochtone) meisjes uit het basisonderwijs en het onderbouw van het voortgezet onderwijs (6 t/m 15 jaar) en hun ouders te stimuleren om lid te worden van een voetbalvereniging zodat ze structureel gaan sporten. De activiteiten worden georganiseerd in een gemixte setting (autochtone en allochtone meisjes) waardoor er meer ontmoeting tussen de verschillende groepen van meiden ontstaat. Met deze aanvraag willen de drie verenigingen (DVSU, VVUA en VV Hoograven) in Utrecht-Zuid (die ieder een specifieke etnische groep meisjes en ouders kan bereiken) in samenwerking met de partners bestaande uit de gemeente Utrecht, KNVB, Stichting Vrouwenvoetbal Utrecht (SVVU), de wijkwelzijnsorganisatie Portes, de Brede School Hoograven, ROC Midden Nederland, Vereniging Sport Utrecht (VSU) en de KNVB min. 400 meisjes in de leeftijdscategorie 6 t/m 15 jaar kennis laten maken met sport & bewegen en dan in het bijzonder voetbal.

 

In de 1e fase vindt er een kick-off bijeenkomst plaats waarbij het communicatieplan en het activiteitenkalender met alle partijen (inclusief de ouders) worden afgesproken. De 2e fase staat in het teken van de kaderopleiding om alle voetbalactiviteiten met betrekking tot het project uit te kunnen voeren. In de 3e fase volgen de activiteiten bedoeld om de doelgroep kennis te laten maken met voetbal. Er zijn twee hoofdactiviteiten: de Vriendinnendagen en voetbalclinics op de voetbalvereniging en vindplekken van de meiden (scholen, buurt, speeltuin etc.). In de daaropvolgende 4e fase zijn wervingsactiviteiten gericht op voetbaltrainingen bij de verenigingen door train(st)ers om zodoende potentiele leden te binden aan de voetbalvereniging. In de 5e fase vindt er een Utrechtse Meisjesvoetbaltoernooi plaats om met elkaar een geweldige afsluiting te beleven. De laatste fase bestaat uit de eindevaluatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website