Projectomschrijving

Voetbal is de snelst groeiende teamsport onder meisjes en vrouwen in Nederland. Het aantal voetballende meisjes en vrouwen is de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld. De populariteit van het meisjesvoetbal blijft toenemen. Echter blijkt uit cijfers van de KNVB en gemeentelijke monitoren dat wat betreft sportparticipatie en lidmaatschap bij sportverenigingen, meisjes achter blijven bij jongens en allochtone meisjes ten opzichte van autochtone meisjes. Met dit project maken de drie verenigingen DVSU, VVUA en VV Hoograven zich sterk om de participatie van meisjes in het voetbal in de wijk Utrecht-Zuid te verhogen. De clubs willen de meisjes en hun ouders stimuleren om lid te worden van een vereniging. De activiteiten worden georganiseerd in een gemixte setting, waardoor er meer ontmoeting tussen de verschillende etnische groepen van meiden ontstaat. De meiden worden begeleid door ‘local heroes’, ofwel rolmodellen en topvoetbalsters uit de lokale Utrechtse voetbalscene.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website