Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In ons aanbod van Voetbal merkten wij een zeer lage interesse van meisjes voor deze sport in onze wijken (met name in de Vogelaarwijk De Bennekel).Er is meer interesse voor dansen en verdedigingssport dan voor voetbal.Ook het gemengde karakter speelt hierbij een rol, met name voor allochtone meisjes en hun ouders.Teams met enkel meisjes samenstellen is zeer lastig door het leeftijdsverschil en eisen vanuit de KNVB daarvoor.Een specifieke doelgroep die wij meer beweging willen aanbieden, jonge meisjes met overgewicht (onze wijk kent een sportparticipatie van 15% onder het landelijke KISS gemiddelde en21% van de jongeren heeft in mindere of meerdere mate) gaf nagenoeg geen gehoor aan onze oproepen.Wat ook belemmerend werkte was dat FC Eindhoven dezelfde subsidie een jaar eerder had gehad.De meisjes die interesse hadden, waren daar al begonnen met voetbal.Door een samenwerking met PSV dames hadden zij ook meer aantrekkingskracht.Op alle activiteiten hebben wij toch ruim 300 meisjes ontvangen die wij kennis hebben laten maken met voetbal.Wij zijn nu ook niet klaar.Door alle samenwerkingsverbanden die zijn ontstaan met div organisaties gaan wij ook door om deze doelgroep aan het sporten te krijgen.Dit kan bij ons op ontspannende wijze waarbij wij de talenten doorsturen naar FC Eindhoven waar de meisjes op een hoger niveau topsport kunnen bedrijven.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gezondheidsbevordering: dit is gelukt door beweging in de vorm van voetbal gerelateerde activiteiten aan te bieden.

Aan alle activiteiten hebben toch een paar honderd meisjes deelgenomen. Verschillende meisjes zijn nog lid, hebben wij aan het sporten gekregen en zelfs een moeder is gaan voetballen op woensdagmorgen bij de Oldstarsgroep.Integratie: een aantal deelnemende meisjes was van allochtone afkomst. Teleurstellend was de onbereikbaarheid van allochtone meisjes voor onze activiteiten, terwijl deze in grote getalen in deze postcodegebieden woonachtig zijn.Leefbare buurt: verbetering door aanbieding activiteiten en werving hiervoor op scholen.Integratie tussen buurt/wijk/scholen en onze vereniging.Betrokkenheid ouders bij vereniging: nijpend probleem voor vrijwel alle sportverenigingen. Het voordeel van activiteiten met meisjes is dat vrijwel altijd ouders/verzorgers meekomen.Grote pluspunt is de samenwerking die is ontstaan tussen verschillende organisaties als: buurt, wijk, basisscholen, Gemeente Eindhoven (verenigingsbegeleider Mark de Weijer), Fontys hogeschool,voetbalclubs (Brabantia, FC Eindhoven, PSV in the Community), prof speelsters van PSV,Door deze samenwerking en de ervaring dat meisjes wel willen sporten maar wel op de tijd en zin als het hun uitkomt gaan we wel verder kijken of wij activiteiten kunnen organiseren die hun aanspreken.Mede door deze samenwerking en het flyeren van de stagiaires bij de basisscholen is de bereikbaarheid van de doelgroep beter geworden. Het gaat natuurlijk niet alleen over het overgewicht bij meisjes, jongens kunnen wij hier ook op aanspreken en begeleiden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met deze aanvraag willen we bereiken dat meer meisjes in de wijk Gestel actief gaan bewegen. De focus van deze aanvraag ligt voor jaar 1 bij het stimuleren van voetbal voor meisjes in de leeftijdscategorie 6 t/m 12 jaar. in jaar 2 worden meiden in de leeftijdscategorie 13 t/m 18 benaderd.

Daarnaast bieden we de trainers van de vereniging informatie- en trainingsavonden aan. Tevens is er speciale aandacht om de ouders (van de meisjes) meer te betrekken bij de vereniging.

Natuurlijk kan het werven van meisjes bij de club v.v. Gestel ook een impuls zijn voor andere leden van het gezin of inwoners van de wijk om te gaan voetballen. We willen dan ook alle mogelijkheden benutten om andere gezinsleden of wijkbewoners meer te laten bewegen.

De werving vindt plaats via onze huidige meisjesleden, op de omliggende basisscholen, via activiteiten in de wijk en op de club. Dit wordt gedaan in samenwerking met buurtsportcoach. Op deze manier zal het contact en de afstemming met de scholen en wijkactiviteiten goed verlopen.

Verder is de uitvoering van het meisjesvoetbalwervingstraject afgestemd met de gemeente en past het binnen het lokale sport- en beweegbeleid.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website