Projectomschrijving

Het aantal ouderen in IJsselmonde is hoog. De gezondheid en de leefstijl bij ouderen in IJsselmonde blijft achter vergeleken met andere delen van Rotterdam en landelijk. Uit onderzoek van het Rotterdam Sportregie blijkt er grote behoefte te bestaan aan sport- en beweegactiviteiten voor ouderen. In overleg met de lokale partners is ervoor gekozen dat Meer Bewegen voor Ouderen het beste aansluit bij de behoefte van de potentiele deelnemers en de mogelijkheden van de partners in IJsselmonde.
Activiteiten variëren van gym, fitness, conditie verbetering en wandelen. Wij zullen de activiteiten onder andere aanbieden bij Sport Performance Centre Rijnmond en in de Huizen van de Wijk. Het eerste jaar worden 6 groepen MBvO opgezet (N=90). Aan het einde van het project zijn er 9 groepen MBvO met totaal 135 MBvO deelnemers. Het project start 1 september 2018 en loopt door tot en met 31 augustus 2020.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website