Projectomschrijving

Met de methodiek Sportdorp willen we de leefbaarheid in het dorp Meeden vergroten. Sport en bewegen is daarbij het bindmiddel. In een vitale kern spelen de bewoners en sportaanbieders een hoofdrol. Op basis van hun behoeften en ideeën wordt een vernieuwend sport- en beweegaanbod dichtbij de mensen gecreëerd. Het nieuwe sportaanbod wordt laagdrempelig aangeboden in de vorm van activiteiten, modules en flexibele lidmaatschappen. Zo kunnen zoveel mogelijk inwoners (vaker) gaan sporten. Actief meedoen is het sleutelwoord: als consument, als aanbieder, als vrijwilliger of soms gewoon als supporter. De doelgroep van de interventie Sportdorp omvat primair alle inwoners van Meeden. Samenwerking en vernieuwing staan centraal. Deze samenwerking zal versterkt worden tussen sportverenigingen, zorg, welzijn, onderwijs en Dorpsraad. Voorzieningen worden zo beter benut en de sociale structuur versterkt. De leefbaarheid wordt vergroot en er ontstaat een vitale kern. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website