Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bewegen; dat doet je goed. Succesvolle beweegimpuls "Maak werk van Bewegen; Alkmaar" bereikt ruim 3700 medewerkers in regio Alkmaar. Hiervan zijn 315 medewerkers doorgestroomd naar structureel beweegaanbod, meer bewegen en het (blijven) behalen van de beweegnorm. De resultaten zijn boven verwachting en de doelstellingen ruimschoots behaald.

 

Vooraf bleek dat de drie belangrijkste redenen om niet te sporten waren: 1. te duur, 2. weet geen geschikte activiteit

en 3. sport niet in verband met mijn beperking. Er is nu een omgeving voor werknemers van WNK (werk naar kunnen - sociale werkplaats en reïntegratie) en overige bedrijven en instellingen in Alkmaar die stimuleert om te sporten en aan de beweegnorm te voldoen, met passend beweegaanbod en ondersteuning om het bewegen vol te houden.

 

Na een actieve start bij WNK in Alkmaar zijn aansluitend HVC, GGD, de Boer tenten, overige bedrijven en instellingen op het bedrijventerrein Boekelermeer en in regio Alkmaar aangezet tot meer bewegen en het behalen van de beweegnorm.

 

Met een passend sport- en beweegaanbod zorgen Victorie Plaza, Vitalics, Alkmaar Sport en WellVit dat met name medewerkers die niet of onvoldoende sporten in beweging komen en blijven. Van lunchwandelen tot bootcamp en van een persoonlijke fittest met "echte" leeftijd rapport tot roeien.

 

De impuls wordt geborgd en voortgezet doordat het sport- en beweegaanbod beschikbaar blijft. Door bedrijven wordt meer aandacht gegeven aan bewegen, vitaliteit en een gezonde bedrijfskantine. Ook wordt vanuit Arbo en Duurzame Inzetbaarheid de waarde van bewegen meer ingezien en de samenwerking benut, waardoor de interventie ook wordt geborgd.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met de interventie "Maak werk van Bewegen; Alkmaar" hebben in de periode november 2016 tot november 2018 in

totaal 2089 deelnemers meegedaan. Met fittesten 613, met beweegactiviteiten 705, met evenementen 708 en met

voorlichting en scholing 63 personen. In totaal zijn (direct en indirect) tijdens de 2 jarige interventie 3769 personen

bereikt met 267 programma onderdelen. Hiervan zijn 315 personen doorgestroomd naar structureel beweegaanbod, meer bewegen en het (blijven) behalen van de beweegnorm. De doelstellingen: 200 + 100 = 300 werknemers die niet sporten, zijn nu (meer) gaan bewegen en 80 werknemers die niet voldeden aan de beweegnorm, halen de norm nu wel, zijn hiermee ruimschoots behaald.

 

Vooraf bleek dat de drie belangrijkste redenen om niet te sporten waren: 1. te duur, 2. weet geen geschikte activiteit

en 3. sport niet in verband met mijn beperking. Er is nu een omgeving voor werknemers van de sociale werkplaats WNK (Werk naar Kunnen) en overige bedrijven en instellingen in Alkmaar die stimuleert om te sporten en aan de beweegnorm te voldoen, met passend beweegaanbod en ondersteuning om het bewegen vol te houden. Meer aandacht voor bewegen heeft ook bijgedragen naar meer (structurele) aandacht voor vitaliteit. Bij WNK is gestart met een gezondere bedrijfskantine, hiervoor is een scan uitgevoerd en beleid opgesteld. Bij de huisvuilcentrale HVC is een doorlopend jaarlijks vitaliteitsplan, met gezondheidsweek, wat met een nieuwe ARBO dienst verder wordt ingevuld. Met CabinF!T is direct aandacht voor bewegen voor nieuwe medewerkers. Op het bedrijventerrein zijn structurele wekelijkse sport- en beweegactiviteiten. GGD Alkmaar zet in op een jaarlijkse Week van de Publieke Gezondheid nadat ook voor het voltallige personeel middels vitaliteitsevenementen bewegen op de kaart is gezet.

 

In de uitvoering zijn zelfs de omliggende Gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (de BUCH, grotendeels

in Alkmaar gevestigd) toegevoegd wat ook een verdere borging tot resultaat heeft.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project "Maak werk van bewegen; Alkmaar" is succesvol gestart met 848 deelnemers in het eerste jaar en een totaal bereik (direct en indirect) van 2181 personen. 257 medewerkers van WNK (Sociale werkplaats - Werk naar Kunnen) 354 medewerkers van HVC (Huisvuilcentrale) en 237 overige personen in Alkmaar zijn bereikt met beweegactiviteiten, evenementen, voorlichting en scholing. Aan de fittesten hebben 421 personen meegedaan.

 

Bij WNK zijn vaste wandelmomenten op maandag en vrijdag tijdens de lunch en aansluitend aan werktijd onder begeleiding van Vitalics. Er zijn veel activiteiten in de kantine zoals een beweeg Slank en Fit challenge. De prijsuitreiking hiervan is verzorgd door de Wethouder van Gemeente Alkmaar. Voor WNKFIT is een vast informatiepunt in de kantine.

 

Bij HVC heeft naast de sport- en beweegactiviteiten in het eerste jaar ook een Vitaliteitsweek met testen, workshops en activiteiten plaatsgevonden en zijn er sportieve activiteiten voor het gehele bedrijventerrein. Verder loopt nu een beweegchallenge met activity trackers en online begeleiding.

 

De projectgroep werkt efficiënt en praktisch samen. Er is een goede samenwerking met de bedrijven, sport- en beweegaanbieders en Gemeente Alkmaar. Synergie is gevonden met het sport- en beweegaanbod van Uniek Sporten in Alkmaar, via Alkmaar Sport en JOGG met de Gezonde bedrijfskantine.

 

In totaal hebben 174 medewerkers hun weg gevonden naar het behalen van de beweegnorm en structureel sport- en beweegaanbod. Hiermee is een goede basis gelegd om het tweede jaar van de interventie verder aandacht te blijven geven aan deze doelgroep en verdere uitbreiding om de doelstellingen te behalen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project "Maak werk van bewegen; Alkmaar" is succesvol gestart met 848 deelnemers in het eerste jaar en een totaal bereid (direct en indirect) van 2181 personen. 257 medewerkers van de sociale werkplaats WNK (Werk naar Kunnen), 354 medewerkers van HVC (Huisvuilcentrale) en 237 overige personen in Alkmaar hebben meegedaan met beweegactiviteiten, evenementen, voorlichting of scholing.

 

In totaal hebben 421 personen één of meerdere keren fittesten ondergaan. De "echte" leeftijd fittesten worden positief en stimulerend ontvangen en nodigen uit tot meer bewegen op en rond de werkvloer. Bovendien geven deze testen een goed beeld van de voortgang en progressie.

 

Bij WNK is zelfs een beweeg FIT challenge georganiseerd samen met de kantine. De prijsuitreiking is verzorgd door de Wethouder van Gemeente Alkmaar. Het prijzenpakket is beschikbaar gesteld door WNK. De vaste laagdrempelige "actief lunchwandelen" sessies op maandag en woensdag worden goed bezocht. Met de 3 shifts van lunchtijd om 12:00, 12:30 en 13:00 uur is het personeel efficiënt individueel te benaderen en welkom op het vaste infopunt in de kantine. Woensdag vinden de beweegactiviteiten aansluitend aan werktijd plaats. Er ontstaan meer mogelijkheden om tussen het werk door korte beweegoefeningen te doen. Hier komt meer aandacht voor gedurende het tweede jaar van de interventie.

 

Bij HVC heeft naast de sport- en beweegactiviteiten in het eerste jaar ook een Vitaliteitsweek met testen, workshops en activiteiten plaatsgevonden en zijn er sportieve activiteiten voor het gehele bedrijventerrein. Actief Lunchwandelen is nu een dagelijkse activiteit die door meerdere groepen zelfstandig wordt opgepakt. 3 maanden Bootcamp is structureel gecontinueerd door Alkmaar Sport die in breder verband sport- en beweegactiviteiten voor het gehele bedrijventerrein Boekelermeer faciliteert. Er loopt een beweegchallenge met activity trackers en online begeleiding. Voor vuilniswagenpersoneel is CabinFIT ontwikkeld, als variant op DeskFIT met rek, strek en beweegoefeningen. Hiervoor zijn 300 waaiers met oefeningen beschikbaar. Bij HVC Alkmaar is een vast informatiepunt bij de receptie met banner, statafel in informatie materiaal.

 

De projectgroep werkt efficiënt en praktisch samen. Er is een goede samenwerking met de bedrijven, sport- en beweegaanbieders en Gemeente Alkmaar. Synergie is gevonden met het sport- en beweegaanbod van Uniek Sporten in Alkmaar, via Alkmaar Sport en JOGG met de Gezonde bedrijfskantine. Hoofdaanvrager Victorie Plaza heeft een laagdrempelige kennismakingsaanbod, heeft de locatie recentelijk uitgebreid en is zeer gastvrij in ontvangst van de projectgroep. Sportaanbieder Vitalics is flexibel en punctueel in de uitvoering van de beweegactiveiten en weet de doelgroep met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en het sport- en beweegaanbod goed te boeien en binden.

 

In totaal zijn direct en indirect 2181 personen bereikt en hebben 174 medewerkers hun weg gevonden naar meer bewegen of structureel sport- en beweegaanbod. Hiermee is een goede basis gelegd om het tweede jaar van de interventie verder aandacht te blijven geven aan deze doelgroep, zijn we binnen budget en op koers om de doelstellingen te behalen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Van de ongeveer duizend werknemers bij de sociale werkplaatsen van WNK sporten de meesten niet. Tijdens een vitaliteitsevenement in 2013 bleek dat slechts 35% sport.

Uit onderzoek onder de werknemers begin 2016 blijken de drie belangrijkste redenen om niet te sport; te duur, weet geen geschikte activiteit en sport niet in verband met mijn beperking. De werknemers kennen hun eigen mogelijkheden en de weg naar geschikt aanbod niet. Het is duidelijk dat deze doelgroep niet alleen een afstand heeft tot de arbeidsmarkt maar ook tot het sportaanbod.

Maar liefst tweederde van de werknemers geeft in een behoeftepeiling begin 2016 aan te willen gaan sporten. Er is een duidelijke behoefte naar fitness, hardlopen/bootcamp, bewegen op muziek en bewegen voor ontspanning. De sportaanbieders vinden het belangrijk om juist voor deze iets kwetsbaardere groep volwassenen sport op maat aan te bieden.

 

Met de interventie ‘Maak werk van bewegen!’ kunnen we de werknemers als groep motiveren en in beweging brengen. De vertrouwde omgeving van het werk en de sociale steun van collega’s kunnen deze groep helpen. Ze beschikken over minder vaardigheden op het gebied van zelfmanagement voor gedragsverandering. Tegelijk zijn ze gevoeliger voor hun omgeving en met de interventie ‘Maak werk van bewegen!’ zetten we die omgeving in om hen te verleiden. Met een kickoff en actieweken prikkelen we de mensen om deel te nemen aan nieuwe beweeggroepen. Ze leggen zich vast voor drie maanden en kunnen daarna kiezen om door te gaan. Met fittesten en de Virtuagym kunnen de deelnemers hun vooruitgang zien en dit zal hen extra motiveren. Na negen maanden bouwen de prikkels uit het bedrijf af maar blijven we de werknemers begeleiden in de beweeggroepen om het sporten vol te houden.

Na een jaar bieden we minimaal twee andere bedrijven met veel laag opgeleide werknemers Ravo en HVC de kans om hun werknemers in te laten stromen in de beweeggroepen. Op die manier kunnen veel meer mensen en bedrijven profiteren van de opgebouwde samenwerking en expertise. We beogen op deze manier uiteindelijk 20 beweeggroepen met 300 werknemers die structureel sporten te realiseren.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website