Projectomschrijving

Mede door het project LifeGoals Cup Zwolle wordt sport als middel ingezet in lopend zorgtrajecten binnen de betrokken zorgorganisaties. Deelname aan sportactiviteiten maakt iets los bij deelnemers uit de kwetsbare doelgroep. Het geeft een nieuwe ingang om aan problemen te werken en daarmee persoonlijke groei bij deelnemers te bewerkstelligen. Sport is daarmee een krachtig middel gebleken.
Individuele trajecten en kleine groepsactiviteiten in een veilige setting blijken meer succesvol dan reguliere teamsporten. Hardlopen, fitness en vechtsporten geven daarmee de beste mogelijkheid om deelnemers persoonlijk te begeleiden. Het Leger des Heils heeft op basis van deze ervaringen een aantal sportgroepen gestart waar deelnemers die voorheen in de thuissituatie werden ondersteund de mogelijkheid wordt geven af en toe ook buitenshuis te komen en nieuwe ervaringen op te doen. Het deelnemen aan sportactiviteiten helpt mensen eens buiten hun comfortzone te komen en daarmee weer eens stappen voorwaarts te zetten. Twee reguliere zorgmedewerkers van het Leger des Heils zijn dan nu ook werkzaam als Maatschappelijk Sportcoach en worden door de organisatie ingezet als volledig nieuwe functionaris die een verfrissende aanpak binnen de organisatie aanjagen. De kracht van sport in onomstotelijk bewezen en helpt mensen verder.

Om als sportvereniging deze rol ook echt op zich te nemen dienen er nog een aantal ontwikkelingen plaats te vinden. Er zal een verdienmodel georganiseerd moeten worden waarbij de sportvereniging zich ver buiten de paden van het reguliere sportaanbod een nieuwe weg moet zien te banen. Met de aanstelling van professionele sportcoaches en sportparkmanagers lijkt daarin de nieuwe weg zich te openbaren, er worden echter ook een aantal hobbels zichtbaar. De belangrijkste daarvan is dat de sportvereniging zich op hetzelfde gebied gaat wagen als zorginstellingen, hetgeen snel tot concurentie kan leiden met deze instellingen. Gaat de zorginstelling dus mensen van de sportvereniging in dienst nemen en blijven ze binnen hun eigen muren werken? Of gaat het de sportvereniging lukken om trainers te detacheren binnen de zorginstellingen?

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website