Projectomschrijving

LEVEN EN BEWEGEN ALS RUGBY STAR

De Rugby Club Den Helder ( RCDH ) voert het programma Rugby Stars van de Nederlandse Rugby Bond ( NRB ) uit. Dit bevordert gezond leven en bewegen van leerlingen van het basisonderwijs in Den Helder. Vier scholen, een buitenschoolse opvang (BSO) en Gemeente werken samen met RCDH. De jeugd krijgt rugbylessen op school, in de BSO en bij de vereniging. De algemene doelstelling van het project is het doen toenemen van het aantal leerlingen van de betreffende scholen die structueel voor beweging kiezen. Dat kan zijn als jeugdlid van de Rugby Club of anderszins. Ouders nemen deel aan lezingen m.b.t. gezonde voeding, het terugdringen van het gebruik van alcohol, drugs en roken, mentale weerbaarheid en gezond bewegen. Een trainerscursus van de NRB beoogt deelname van ouders in de begeleiding van de jeugd bij training en wedstrijden. Met het project beoogt RCDH dat het motto “ een gezonde geest in een gezond lichaam “ optimaal wordt nagestreefd en door de ouders wordt gestimuleerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website