Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project focust op een viertal probleemwijken in de gemeente Eindhoven, die gelegen zijn rondom de Genneper Parken en Sportpark De Hondsheuvels (o.a. Eindhoven Atletiek gevestigd), te weten: Gestel, Strijp, Tongelre en Woensel. Daarbij gaat onze aandacht uit naar ouderen (55+), omdat dit een risicogroep is als het aan komt op sporten en bewegen. Op basis van een doelgroepanalyse zijn we erachter gekomen dat er wel behoefte is aan beweging, maar dat er weinig aanbod aanwezig is dat aansluit op de wensen van de doelgroep. Wandelen en hardlopen zijn voor ouderen favoriete bezigheden en relatief goedkoop om te beoefenen. Desondanks ligt het gemiddelde in Eindhoven onder het landelijk gemiddelde, zeker in de gekozen wijken. Door te kiezen voor een aanbod dat aan sluit op wat ouderen over heel het land al jaren als aantrekkelijk aanduiden, is de kans groot dat op korte termijn het aantal lidmaatschappen toe zal nemen, maar ook structureel hoog zal blijven.

Eindhoven Atletiek wil via de programma’s ‘Welke stap telt’ en ‘Start 2 Run’ een gedifferentieerd aanbod aanbieden voor 55+-ers uit de wijken Strijp, Gestel, Tongelre en Woensel. In de Genneper Parken betekent dit überhaupt de introductie van atletiek, voor Eindhoven Noord is het een nieuwe doelgroep. Daarnaast willen we een verbinding maken met het PAC.

Verspreid over beide locaties willen we gedurende de projectperiode 250 (bv. 10 groepjes van 25) mensen die minimaal 1x in de week komen sporten. We gaan er vanuit dat vervolgens 90% van de mensen een lidmaatschap gaat nemen. Indirect verwachten we circa 150 kinderen en kleinkinderen bij het project te betrekken (bv. als coach of om mee te lopen). Na afloop zullen er na 5 jaar nog eens 600 ouderen uit de wijken meer structureel zijn gaan bewegen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel van het project was: verspreid over twee locaties in Eindhoven wilden we gedurende de projectperiode 250 (bv. 10 groepjes van 25) mensen bereiken die minimaal 1x in de week komen sporten. We gaan er vanuit dat vervolgens 90% van de mensen een lidmaatschap gaat nemen. Indirect verwachten we circa 150 kinderen en kleinkinderen bij het project te betrekken (bv. als coach of om mee te lopen). Na afloop zullen er na 5 jaar nog eens 600 ouderen uit de wijken meer structureel zijn gaan bewegen.

We ondervonden problemen met het werven van deelnemers. We hebben ongelofelijk veel geprobeerd, maar uiteindelijk viel het aantal deelnemers erg tegen. We hebben heel veel wervingsacties ondernomen. Tot dat we op een gegeven moment met wat kleinere groepen zijn gestart. Daarna gingen we opnieuw werven, maar was het weer lastig.

De belangrijkste conclusie is dat het lastig blijkt in Eindhoven om ouderen lid te laten worden van een atletiekclub om te wandelen of hard te lopen. Wellicht komt dit doordat diverse ouderen zelfstandig al veel lopen, met eigen kennissen en wellicht kiezen ze eerder voor andere sporten.

In Eindhoven hebben we voor ouderen een wandelgroep en loopgroep opgezet in een periode van 2 jaar tijd. In totaal zijn er 11 ouderen bereikt, die allemaal blijvend zijn gaan sporten.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Eindhoven Atletiek wil met een aantal partners in de zorg een nieuwe doelgroep aanboren.

Dit project focust op een viertal probleemwijken in de gemeente Eindhoven, die gelegen zijn rondom de Genneper Parken en Sportpark De Hondsheuvels (o.a. Eindhoven Atletiek gevestigd), te weten: Gestel, Strijp, Tongelre en Woensel.

Daarbij gaat onze aandacht uit naar ouderen (55+), omdat dit een risicogroep is als het aan komt op sporten en bewegen. Op basis van een doelgroepanalyse zijn we erachter gekomen dat er wel behoefte is aan beweging, maar dat er weinig aanbod aanwezig is dat aansluit op de wensen van de doelgroep.

Wandelen en hardlopen zijn voor ouderen favoriete bezigheden en relatief goedkoop om te beoefenen. Desondanks ligt het gemiddelde in Eindhoven onder het landelijk gemiddelde, zeker in de gekozen wijken. Door te kiezen voor een aanbod dat aan sluit op wat ouderen over heel het land al jaren als aantrekkelijk aanduiden, is de kans groot dat op korte termijn het aantal lidmaatschappen toe zal nemen, maar ook structureel hoog zal blijven. Zeker met behulp van gelden uit AWBZO, WMO of gemeente.

Er wordt zoveel mogelijk aangesloten op bestaande faciliteiten in de buurt.

Belangrijk is de betrokkenheid van Fontys Hogescholen met hun concept van het Pysical Activity Centre, waarbij sportonderwijs wordt ingezet voor gezondheidsbevordering in de maatschappeij. Bij Atletiek Eindhoven wordt er op deze manier samen met de inzet van vrijwilligers middels kennisoverdracht van professionals en met behulp van toepassing van moderne technolgoie een betaalbaar model opgezet om sportstimulering voor de lange termijn te borgen.

De beweeginterventies waar op wordt ingezet zijn:

- Elke stap telt!

- Start 2 Run.

Daarmee worden in 2 jaar 250 senioren geholpen. Indirect worden zo'n 150 kinderen en kleinkinderen betrokken. De ouderen worden in groepsverband geholpen hun conditie op te bouwen, krijgen dieetadvies en werken aan hun sociale contacten.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website