Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Lekker Fit Lemelerveld is een project dat mensen van 30-50 jaar stimuleert om in beweging te komen en om daarna structureel meer te gaan bewegen en sporten.

 

Het project begint met een fitheidtest waaruit duidelijk moet worden of mensen fysiek in staat zijn om meer te gaan bewegen. Na een goede test wordt besloten of mensen individueel, in een klein clubje (3/4) of in groter gezelschap (12-15 personen) gaan bewegen. Zwemmen, fietsen, wandelen en hardlopen was mogelijk. 98% heeft gekozen voor joggen/hardlopen.

 

Het joggen/hardlopen ging op de principes van Start to Run. met als verschil dat niet zes weken, maar twaalf weken gezamenlijk werd gesport. Twee keer per week. Gedurende het traject zijn er workshops gegeven over motivatie en voeding. Na afloop is er weer een fitheidstest gedaan.

 

Na die 12 weken wilden mensen door met bewegen en de gymnastiekverening heeft vanwege het succes een hardloopafdeling opgericht. Op die manier kunnen mensen gestructureerd blijven bewegen.

 

Lekker Fit Lemelerveld is een gezamenlijk project van een huisarts, de fysiotherapiepraktijk en Stichting Sportbelangen Lemelerveld. Tijdens het project heeft Progez voor ondersteuning gezorgd.

 

Waar zijn we trost op:

- de samenwerking tussen zorg & sport

- het aantal deelnemers

- de structuur in sporten en het aanbod voor het vervolg

- de uitstekende looptrainers

 

Wat kan volgende keer beter:

- fitheidtest aan einde traject voegt niet veel info toe

- meer deelemers uit de echte doelgroep werven(mensen met overgewicht)

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1e ronde lekker fit lemelerveld

34 deelnemers, 24 zijn structureel blijven sporten

 

2e ronde lekker fit lemelerveld

30 deelnemers, 21 zijn structureel blijven sporten

 

3e ronde lekker fit lemelerveld

21 deelnemers, 15 zijn structureel blijven sporten

 

4e ronde lekker fit lemelerveld

29 deelnemers, 22 zijn structureel blijven sporten

 

extra ronde wandelen

11 deelnemers, deze zijn allemaal structureel blijven sporten

 

Van de deelnemers zijn er 93 structureel blijven sporten. De meesten doen dat zelfstandig of met een partner.

Ultimo 2014 zijn er 35 mensen lid van de hardloopgroepn van gymnastiekvereniging VZOD in Lemelerveld. Deze hardloopgroepen zijn door Lekker Fit Lemelerveld ontstaan.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De zorg en sport hebben in Lemelerveld de handen ineen geslagen om voor mensen van 30-50 jaar een beweegprogramma aan te bieden op de manier van "Start to Run".

De leden van kerngroep signaleren een toenemend aantal mensen met gezondheidsrisico's. Het is de ambitie van de kerngroep om daar iets aan te doen. Verandering van leefstijl, meer bewegen is het enige dat op langere termijn helpt. Daarmee is voor iedereen individueel en voor de maatschappij als geheel veel winst te behalen. De leden van de kerngroep willen mensen motiveren tot een actieve, gezonde leefstijl.

 

De keuze voor de doelgroep van 30-50 jaar is een bewuste keuze: de sportparticipatie bij deze groep is lager dan bij jongeren en er is in Lemelerveld weinig geschikt sport- en beweegaanbod voor deze leeftijdsgroep. Daarnaast zijn deze mensen veelal ouders van (jonge) kinderen, en heeft het beweeggedrag en de leefstijl van de ouders grote invloed op hun kinderen. Als de ouders meer gaan bewegen, gaan ook de kinderen meer bewegen.

 

Kern van het project is dat mensen na een medische check en fitheidtest op een startbijeenkomst onder deskundige begeleiding beginnen met bewegen (lopen, fietsen, wandelen, zwemmen):

- in een groep van 10/12 mensen of

- in individueel verband.

Mensen waarvoor het medisch niet verantwoord is om te beginnen met bewegen worden doorverwezen naar de zorg en vallen buiten het traject waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Uiteindelijk is het wel de bedoeling dat deze mensen na enige tijd alsnog instromen in het beweegprogramma.

 

Het beweegprogramma duurt 12 weken en is onder begeleiding van een KNAU gediplomeerde trainer. De deelnemers komen 2x per week bijeen voor een training. Daarnaast zijn er twee tussentijdse voortgangsbijeenkomsten waarbij ook andere aspecten van leefstijl zoals motivatie, voeding, roken en alcohol aan de orde komen. Na 12 weken is er weer een fitheidtest en stromen deelnemers door naar een reguliere loop/fitgroep of andere sport naar keuze.

 

Omdat er nog geen loop/fitgroep voor individuele sporters is in het dorp, wordt hiervoor een vereniging opgericht.

 

2 jaar lang wordt 2 keer per jaar een instroombijeenkomst gehouden, gevolgd door het beweegprogramma. Doelstelling is dat in totaal minimaal 100 mensen uit de doelgroep aan het beweegprogramma meedoen en dat na 2 jaar 75 mensen hiervan zijn ingestroomd in de nieuw opgerichte loop/fitgroep. Het plan voorziet erin dat die loop/fitgroep daarna met de contributies in staat is om het project structureel door te laten gaan. De gymnastiekvereniging heeft na het horen van de plannen al aangegeven deze loop/fittak onder haar hoede te nemen.

 

Het project is een samenwerking tussen huisarts, fysiotherapiepraktijk Lemelerveld en Stichting Sportbelangen Lemelerveld. Stichting Sportbelangen is de eigenaar van het project en is verantwoordelijk voor de uitvoering. Een adviseur van ProGez, de Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) voor de eerstelijns zorg is als procesbegeleider bij het project betrokken.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website