Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wij zijn in september 2013 gestart met de Wijkclub, en daar de eerste kennismaking gedaan met de Wijkbewoners tijdens een grote opening/start van de Wijkclub.

 

Heel voorzichtig is daar sport en beweging in gebracht bij de wijkbewoners, en wat de mogelijkheden zijn.

En dat het meer inhoud dan alleen maar sporten.

 

Nu weten wijkbewoners steeds meer de weg naar de Wijkclub Geitenkamp te vinden met de activiteiten die de wijkclub samen met de partner in de wijk organiseert.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nu in oktober 2015 heeft de Wijkclub wijkbewoners in beweging gekregen en kennis laten maken met verschillende sporten en daarnaast een gezonde leefstijl.

 

Ook hebben we binnen de wijkclub zelfstandige activiteiten georganiseerd,en deze vinden wekelijks plaats samen met de leden binnen de club.

 

Tevens heeft de wijkclub in samenwerking met de verenigingen in de wijk actief samengewerkt wat heeft geleid dat leden van de wijkclub over zijn gegaan naar zelfstandige verenigingen in de wijk zoals:

 

Budosport met Judo en Yoga en Pilatus.

Turnen: AAC 1899

Handbal: Udi 1896

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De wijk Geitenkamp is een wijk in Arnhem-Noord, een wijk met vooral inwoners van Nederlandse afkomst. In de wijk wonen mensen uit alle leeftijdscategorieën maar is er een grotere groep jong volwassenen en alleenstaande moeders. In en rondom deze wijken is sprake van een goede sportinfrastructuur met sportverenigingen, uit de KISS gegevens blijkt dat veel van de bewoners in de Geitenkamp nog geen lid van zijn van sportvereniging. UDI 1896 is een betrokken handbalvereniging in de Geitenkamp, mede door de bijeenkomsten in de wijk is UDI 1896 initiatiefnemer geworden van deze aanvraag. Wij zullen de coördinatie van de in deze aanvraag beschreven interventie op ons nemen. Hierbij werken we nauw samenwerken met de lokale sport- en beweegaanbieders, de scholen en overige partners. Onze insteek is om het aanbod beter af te stemmen op de wensen van bewoners en hen bewuster te maken van het huidige sport- en beweegaanbod. De bewoners uit de wijk moeten geïnformeerd worden over een beter afgestemd aanbod en hiermee kunnen sporten in de buurt tegen een voor hen betaalbare contributie. Vanuit deze laagdrempelige kennismaking met sport en bewegen is het doel om door te stromen naar bestaande sportaanbieders. We zullen de inwoners eerst moeten boeien voor sporten en bewegen, vervolgens kunnen we ze binden aan de verenigingen. Gebaseerd op de behoeftepeiling en n.a.v. een buurtanalyse wordt de interventie Krajicek Sportclubs aangevraagd, dit moet de vindplaats voor sport- en beweegactiviteiten worden voor bewoners en sportaanbieders. Er zullen activiteiten uitgevoerd worden op de Playground en MFC in de Geitenkamp, ook zullen er activiteiten uitgevoerd worden bij de huidige verenigingen. Ons doel is om meer inwoners van de Geitenkamp in beweging te krijgen, het liefst binnen een van de sportverenigingen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website