Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gedurende 2 jaar zijn op de basisscholen in Oost-Souburg sportlessen gegeven om de meer inactieve kinderen aan het bewegen/sporten te krijgen. In het begin deden ongeveer 50 kinderen mee en gedurende het seizoen werden dat er ongeveer 25-30. In het begin deden oudere kinderen mee die later zijn afgehaakt. De reden is dat oudere kinderen het niet leuk vinden met (veel) jongere kinderen te moeten sporten. Het was niet mogelijk de actieve kinderen te onderscheiden van de niet actieve kinderen. Het benaderen van de inactieve kinderen via de ouders is niet gelukt. Elke woensdagmiddag konden kinderen kiezen uit twee sporten. De ene week waren dat judo en tennis en de andere week korfbal, basketbal en een aantal keren dance, zaalvoetbal en handbal. Bootcamp werd op alle woensdagen gegeven. Voor de tennis heeft de training geen leden opgeleverd, voor korfbal, judo en basketbal wel. Speciale aandacht was er voor werving van kinderen op beide basisscholen via sociale media. Kinderen met een mindere motoriek zijn waar mogelijk extra begeleid door een fysiotherapeut. Een diëtiste en sportpsycholoog waren een aantal woensdagmiddagen aanwezig om vragen van ouders te beantwoorden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- goede organisatie in de vorm van projectteam waarin alle uitvoerders en de scholen waren vertegenwoordigd

- deze organisatie wordt overgenomen in nieuw op te starten project

- lastig onderscheid te maken tussen actieve en niet actieve kinderen

- ouders zijn lastig te benaderen

- communicatie richting scholen is van primair belang en had intensiever gemoeten

- slechts klein deel van leerlingen is lid geworden van sportclub

- veel leerlingen die al lid waren van vereniging hebben gesport

- in het begin veel oudere kinderen die later zijn afgehaakt. daardoor weden de kinderen steeds jonger. De reden van afhaken is dat oudere kinderen het niet leuk vinden met (veel) jongere kinderen te moeten sporten.

- lastig om vrijwilligers van sportclubs te rekruteren voor het verzorgen van trainingen

- de bijdrage van de Interventie eigenaar was op voorhand niet goed (contractueel) astgelegd

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project is 1 november 2015 gestart met het verzorgen van een kick off en sportlessen voor kinderen van de basisscholen het Kompas en de Burcht Rietheim in Oost-Souburg. In het begin deden ongeveer 50 kinderen mee en gedurende het seizoen werden dat er ongeveer 30. In het begin deden oudere kinderen mee die later zijn afgehaakt. De reden is dat oudere kinderen het niet leuk vinden met (veel) jongere kinderen te moeten sporten. Elke woensdagmiddag konden kinderen kiezen uit twee sporten. De ene week waren dat judo en tennis en de andere week korfbal en basketbal. Bootcamp werd op alle woensdagen gegeven. Voor de tennis heeft de training geen leden opgeleverd, voor korfbal, judo en basketbal wel. Speciale aandacht was er voor werving van kinderen op beide basisscholen via sociale media. Kinderen met een mindere motoriek zijn waar mogelijk extra begeleid door een fysiotherapeut. Een diëtiste en sportpsycholoog waren een aantal woensdagmiddagen aanwezig om vragen van ouders te beantwoorden. Studenten van het CIOS verzorgden deels de trainingen en deden dat in het kader van een afstudeeropdracht. Een student van de Hoge School Zeeland verzorgde (mede) korfballessen en had als afstudeeropdracht de taak om na te gaan wat nodig is om het project na afloop van de subsidie periode voort te kunnen zetten. Het project is intensief door een projectgroep begeleid. De interventie-eigenaar heeft eenmaal de projectgroep vergadering bezocht. Het tekort op de begroting dat net voor de start van het project werd geconstateerd, is gedicht door 'bezuiniging' en het schuiven met budgetten. Aan het begin van het project is een groot artikel verschenen in het Zeeuwse dagblad. Aan het eind van het eerste jaar is aan het project in dat dagblad een kort artikel gewijd.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- 35 tot 50 kinderen per woensdagmiddag

- kinderen met mindere motoriek zijn (deels) bereikt

- ouders zijn voorgelicht over beweging en motoriek

- samenwerking met scholen en gemeente Vlissingen is geïntensiveerd

- mix van Pr activiteiten is ingezet

- potentiële sportverenigingen die training willen verzorgen dienen zich aan

- studenten hebben het project gebruikt om ervaring op te doen en een opdracht uit te voeren

- een sponsor op het gebied van gezonde voeding is ingestapt

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Analyse

Onderzoek van de gemeente Vlissingen, het project Vlissingen in Beweging (VIB, 2012-2013), op de basisscholen het Kompas en de Burcht Rietheim in Oost-Souburg en gegevens van de KISS (2015) tonen aan dat 60 tot 80% van de kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar lid is van een sportvereniging. Echter, naar schatting voldoet slechts 40% van deze leerlingen aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen (NNGB). Deze norm bedraagt minimaal 1 uur bewegen per dag.

 

Doel project

Het doel van het voorliggende projectvoorstel is kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar die niet voldoen aan de NNGB, de zogenaamde inactieve leerlingen, aan te zetten tot sporten. Daardoor neemt de kans toe dat zij lid worden van een sportvereniging en daardoor duurzaam blijven sporten.

 

Korfbalvereniging Fortis als initiatiefnemer

 

Fortis heeft als missie om het 'middelpunt' te zijn van de Souburgse samenleving. Binnen deze missie past het aanbieden van sport- en spel aan alle inwoners van Oost-Souburg. Het aanbieden van alleen korfbal is voor de meeste kinderen in de leeftijdscategorie 6-12 jaar geen reden om structureel meer te gaan bewegen. Het aanbieden van een mix van verschillende vormen van sport en spel zal eerder leiden tot meer bewegen en daardoor het behalen van de NNGB. Gekozen is voor de sporten waarvan op basis van onderzoek door Vlissingen in Beweging in 2012 is gebleken dat kinderen deze leuk vinden en (mogelijk) willen beoefenen.

 

 

Fortis onderhoudt structureel contact met een aantal van de bij de SportMix betrokken organisaties en sportverenigingen. Bovendien heeft zij de expertise in huis om als projectleider het project tot een succes te maken.

Daaraan draagt bij de ervaring met de uitvoering van een lopend project binnen de Sport Impuls (Korfbalvereniging Fortis verovert de basisscholen. Alle deelnemende sportverenigingen hebben ervaring met het geven van training op de basisscholen.

 

uitvoering

Gestart wordt met de basisscholen het Kompas en de Burcht Rietheim met 420 leerlingen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. De kinderen krijgen 42 woensdagmiddagen, 2 jaar lang, sport- en spel aangeboden. De start is op 1 november 2015.

 

Onderdeel van sport- en spel zijn activiteiten in de speeltuin en trainingen op het gebied van korfbal, judo/zelfverdediging, basketbal en tennis op het sportcomplex. Deze trainingen worden verzorgd door (professionele) trainers. In combinatie met met de sport specifieke trainingen, wordt sport- en spel verzorgd door een gediplomeerd fitnesstrainer.

 

borging van de voortgang

Continuïteit na afloop van het project wordt geborgd door de trainingen te laten verzorgen door de sportorganisaties die nu meedoen aan het project. Met eigen bijdragen van de sportende kinderen worden de kosten van het project gefinancierd. Dat geldt in ieder geval voor de financiering van de fitnesstrainer die de sport- en spelen blijft coördineren en aanbieden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website