Projectomschrijving

Het doel van het project was om kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar die niet voldoen aan de NNGB, de zogenaamde inactieve leerlingen, aan te zetten tot sporten. Daardoor neemt de kans toe dat zij lid worden van een sportvereniging en daardoor duurzaam blijven sporten. Met een mix van verschillende vormen van sport en spel is in de periode november 2015- juni 2017 getracht de inactieve kinderen te binden aan het bewegen. Gekozen is voor de sporten waarvan op basis van onderzoek door Vlissingen in Beweging in 2012 is gebleken dat kinderen deze leuk vinden en (mogelijk) willen beoefenen. Een projectgroep waarin vertegenwoordigers van de sporten en scholen hebben het project voorbereid. De uitvoering vond plaats op één sportcomplex in zowel zaal als op het veld. Dit wekelijks, na schooltijd, gedurende 2 uur. In het begin werden de sporten druk bezocht (tot 70 kinderen). Na een aantal maanden liep het aantal kinderen terug (tot maximaal 35 kinderen). Van alle kinderen die sport- en spel hebben gevolgd, behoorden (naar schatting) slechts en klein percentage tot de beoogde doelgroep.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website