Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Via het programma Klaar voor de Start zijn 80 vrouwen en 24 peuters de afgelopen 21 maanden in beweging gekomen. De vrouwen hebben deelgenomen aan een traject van 8 weken, bestaande uit sportlessen en voorlichtingsbijeenkomsten. De vrouwen maakten kennis met verschillende sporten en bespraken onder leiding van professionals onderwerpen als gezond eten, opvoeden en het tegengaan van stress. De peuters volgden een zijdelings traject met beweeglessen en opvang met een oppas. Klaar voor de Start vond plaats op een laagdrempelige locatie van welzijnsorganisatie Piezo. Het programma heeft bijgedragen aan het verbeteren van de mentale en fysieke gezondheid, het krijgen van plezier in bewegen en het opdoen van sociale contacten.

Welzijnsorganisatie Piezo intensiveert de komende periode de samenwerking met partners om gelijkwaardige trajecten te kunnen voortzetten. Op vrijdag vindt wekelijks een sportles plaats bij Piezo met een vrijwilligers. Sportmaatjes begeleiden deelnemers naar passend aanbod.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Via het programma Klaar voor de Start zijn 80 vrouwen en 24 peuters de afgelopen 21 maanden in beweging gekomen. De vrouwen hebben deelgenomen aan een traject van 8 weken, bestaande uit sportlessen en voorlichtingsbijeenkomsten. De vrouwen maakten kennis met verschillende sporten en bespraken onder leiding van professionals onderwerpen als gezond eten, opvoeden en het tegengaan van stress. De peuters volgden een zijdelings traject met beweeglessen en opvang met een oppas. Klaar voor de Start vond plaats op een laagdrempelige locatie van welzijnsorganisatie Piezo. Het programma heeft bijgedragen aan het verbeteren van de mentale en fysieke gezondheid, het krijgen van plezier in bewegen en het opdoen van sociale contacten.

Welzijnsorganisatie Piezo intensiveert de komende periode de samenwerking met partners om gelijkwaardige trajecten te kunnen voortzetten. Op vrijdag vindt wekelijks een sportles plaats bij Piezo met een vrijwilligers. Sportmaatjes begeleiden deelnemers naar passend aanbod.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In jaar 1 heeft Klaar voor de Start een mooi aanbod neergezet van sportlessen gecombineerd met informatiebijeenkomsten in Oosterheem voor moeders van peuters. De sportlessen werden zeer dankbaar ontvangen, want sommige dames hadden nog nooit in groepsverband gesport of een bal aangeraakt! Ze ontdekten dat samen sporten leuk is, ontspannend en dat je je goed gaat voelen van bewegen, ook al is het soms vermoeiend. De dames hebben uiteenlopende sporten geprobeerd om zo kennis te maken met meerdere disciplines. Van zumba, tot balsport, tot gymnastiek en pilates. Daarnaast was één van de gegeven series een ouder-kind les, waarbij de moeders samen met hun peuters sportten. Het doel hiervan was vooral om de moeders en kinderen te leren om samen te bewegen en welke mogelijkheden hier allemaal voor zijn. Ze hebben enorm veel lol gehad tijdens deze lessen!

Daarnaast hebben we informatiebijeenkomsten gegeven met uiteenlopende onderwerpen. Het ging over onder andere assertiviteit, opvoeden samen aanpakken, gezonde voeding, intercontinentale communicatie, minder piekeren, beter slapen en sportmogelijkheden in Zoetermeer.

Doordat we opvang hadden geregeld tijdens de sportlessen zonder kinderen en de informatiebijeenkomsten konden de moeders onbezorgd deelnemen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Klaar voor de Start heeft afgetrapt met een deskundigheidsbevordering van interventie-eigenaar Avant Sanare. Hier hebben twee mensen van Piëzo en een trainster van Pro Patria aan meegedaan. Zij gaven aan van deze training vooral te hebben opgestoken hoe ze de inactieve doelgroep van dit project op een ontspannen en doeltreffende manier aan het sporten kunnen krijgen.

In dit eerste jaar zijn er 38 moeders bereikt met het sportaanbod en diezelfde 38 moeders deden mee met de informatiebijeenkomsten. Daarnaast hebben 6 peuters meegedaan aan de ouder-kind lessen en hebben we 11 peuters opgevangen tijdens deelname van de moeders.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gymnastiekvereniging Pro Patria vraagt samen met een andere Zoetermeerse gymnastiekvereniging, centrum voor kunst en cultuur en welzijnswerk Sportimpuls subsidie aan. Deze Sportimpuls wordt ingezet voor de doelgroep kwetsbare vrouwen van 25-55 jaar, woonachtig in de wijk Oosterheem (gemeente Zoetermeer). Het accent ligt in het kader van overerven van beweeggedrag nadrukkelijk op moeders, waarbij hun kinderen (peuters) secundaire doelgroep zijn.

 

Een laagdrempelige interventie voor vrouwen, die zowel de lichamelijke als mentale conditie verbetert is noodzakelijk en sluit goed aan bij de lokale situatie, zoals blijkt uit lokale kengetallen en behoeften. Daarom willen samenwerkingspartners aan de slag met de interventie ‘Klaar voor de start?!’. Deze interventie wordt aangevuld met zijdelings peuterbeweeglessen en een vervolgprogramma gericht op doorstroom. De deelnemers volgen 8 weken gezondheidsvoorlichting gecombineerd met 8 weken beweeglessen. Aansluitend volgen zij 6 weken een doorstroomprogramma dat hen toeleid naar het reguliere beweegaanbod. Ook voor de jonge kinderen van de vrouwen worden beweeglessen aangeboden. Door ouder-kind activiteiten en voorlichting leren moeders een positief rolmodel voor hun kind te zijn.

 

De meerwaarde van de interventie zit in de combinatie van gezondheidsvoorlichting en een beweegprogramma. De interventie zorgt voor het verbeteren van de mentale en fysieke gezondheid, het (terug)krijgen van plezier in bewegen en het opdoen van sociale contacten.

 

Hoofddoel is dat de doelgroep meer in beweging komt en blijvend in beweging is. Samenwerkingspartners zijn door de Sportimpuls in staat om de specifieke groep kwetsbare vrouwen te begeleiden in een persoonlijk actief leefstijlplan, waardoor zij meer gaan bewegen en blijvend structureel in beweging zijn. Met als resultaat dat in 2 jaar van de 100 vrouwen/moeders 95% de intentie heeft om structureel meer te blijven bewegen en 85% dit direct gaat doen na afronding van het programma. Indirect positief effect gaat uit naar de kinderen van de deelnemers, met een bereik van 40 peuters in 2 jaar.

 

De vernieuwende aanpak leert betrokken sportaanbieders, mede door samenwerking met de welzijnsorganisatie, een voor hen nieuwe/niet vanzelfsprekende doelgroep te bereiken, in beweging te brengen en houden. Dit niet alleen in het belang van de vrouwen zelf, maar ook voor een positieve uitwerking op hun kinderen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website