Projectomschrijving

Gymnastiekvereniging Pro Patria zet zich door middel van deze sportimpuls in voor kwetsbare vrouwen van 25-55 jaar. Het accent ligt hierbij op moeders, waarbij hun kinderen (peuters) secundaire doelgroep zijn. Deze doelgroep gaat aan de slag met de interventie ‘klaar voor de start’ aangevuld met peuterbeweeglessen en een vervolgprogramma. De deelnemers volgen gezondheidsvoorlichting gecombineerd met beweeglessen. Aansluitend volgen zij een doorstroomprogramma dat hen toeleidt naar het reguliere beweegaanbod. Door ouder-kind activiteiten en voorlichting leren moeders een positief rolmodel voor hun kind te zijn. Hoofddoel is dat de doelgroep meer in beweging komt en blijvend in beweging is. Deze interventie zorgt voor het verbeteren van de mentale en fysieke gezondheid, het (terug)krijgen van plezier in bewegen en het opdoen van sociale contacten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website