Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting

Kinderen met overgewicht brengen naar een blijvende gezonde actieve leefstijl met interventies op het gebied van bewegen en voedingsgewoontes. Om dit doel te bereiken hebben wij samengewerkt met onze eigen docenten, diëtiste van Mensvoort, Pandora kindertherapie, Angelaschool en sportverenigingen. De werving van de kinderen is eerst via de scholen verlopen en later ook via projectgroep “Kans”, waarin ook Buurtsport vertegenwoordigd is.

In de uitvoering van het project is door de kinderen intensief gesport, waaronder fitness. Verder is er veel aandacht besteed aan voeding middels huisbezoeken, presentaties op school en supermarktbezoeken.

Feed-back is er gegeven in de oudermeetings.

In het project is er met succes gestreefd naar een blijvende sportattitude bij de kinderen hetzij bij ons sport en danscentrum of bij de vereniging.

De Angelaschool is zo enthousiast over het project dat zij de fitste school willen worden. We zijn nu samen met hen een programma aan het uitwerken, waarbij ook de school bijdraagt.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De belangrijkste resultaten zijn:

Het project heeft uiteindelijk 9 kinderen meer bereikt dan de 24 geplande.

De kinderen die deelgenomen hebben zijn gemiddeld 6 cm gegroeid terwijl ze in gewicht nog geen 2,8 kilo aangekomen zijn. Voor kinderen met overgewicht is dit een fantastisch resultaat.

De presentaties die de kinderen hebben laten zien geven aan dat ze bewust zijn geworden van hun voeding.

Als professionele organisatie hebben wij ons nu kunnen aansluiten bij projectgroep “Kans”, waar onder andere een huisarts, buurtsport, brede school, GGD en JGZ vertegenwoordigd zijn. Door onze krachten te bundelen willen wij kinderen met overgewicht beter kunnen helpen.

De 70% kinderen sporten nu nog steeds. Van 30% weten we het niet zeker, omdat die nu op de middelbare school zitten.

De school waarmee we mee samengewerkt hebben is zo enthousiast geworden over het extra sporten dat ze zich voorgenomen de fitste school te worden. Hiervoor willen zij de overblijfbijdrage gebruiken. We zijn nu een plan aan het uitstippelen.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project is gestart op 1 september 2012. De werving van de kinderen heeft meer inspanning gekost en is ook langzamer gegaan dan we dachten. We hadden meer medewerking van buurtsport verwacht te krijgen en ook een school kwam eerdere beloften niet na.

Gelukkig heeft de grootste school van Boxtel het project wel ondersteund en zijn we na een intensieve campagne van start gegaan. Intensief omdat de ouders overgewicht bij hun kind moeilijk herkennen en erkennen. Pas als de eersten over de dam zijn volgen er meer.

In het begin hebben we wat afmeldingen gehad. We kwamen er achter dat de kinderen toch meer psychische begeleiding nodig hebben. Daarom is het project aangevuld met een kindertherapeute. Zij observeert, assisteert tijdens het sporten en neemt zo nu en dan de kinderen individueel apart.

Sindsdien hebben we een stabiele groep die gestaag vorderingen maakt zowel fysiek als psychisch.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten van het project komen naar voren uit de uitgebreide conditietest.

Er is op 10 onderdelen getest/gemeten volgens het Be-fit protocol

Gewicht(1): Het gemiddelde gewicht is nagenoeg gelijk gebleven. Omdat de kinderen gegroeid zijn is het BMI (2)met een half punt afgenomen. Dit is de eerste stap. Als ze eenmaal stoppen met aankomen dan volgt afvallen vanzelf.

Sneltikken (3):Een vooruitgang van 27%

Evenwicht (4) :Nagenoeg gelijk gebleven

Sit&Reach (5) :Een vooruitgang van 11%

Verspringen (6):Een vooruitgang van 4%

Handknijpkracht (7):Een vooruitgang van 29%

Sit-ups (8):Een vooruitgang van 38%

Hangen aan een rekstok (9): Een vooruitgang van 9%

10x5 meter hardlopen (10):Een vooruitgang van 2,5%

 

Algemene conclusie is dat de kinderen op de goede weg zijn. Ze zijn sterker,wendbaarder,sneller en relatief wat lichter geworden.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tiga Health&Beauty uit Boxtel is een ISO en Lerf gecertificeerd sportcentrum met als doelstelling mensen en vooral ook kinderen te helpen naar een actieve,gezonde leefstijl.

De betrokkenen bij dit project zijn allen hoger opgeleid.

Ons project is geënt op het programma B-fit uit de menukaart.

In onze maatschappij is overgewicht een groot probleem. Wij willen dit probleem dichtbij de bron aanpakken. Beginnend bij kinderen in groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs. Wij gaan het programma B-fit uitvoeren op de Angela school en Amalia school. B-Fit beïnvloedt het gedrag van jongeren door de factoren kennis, eigen effectiviteit en houding aan te pakken binnen één totaalprogramma met begeleiding van een bewegingsconsulent. Het programma B-fit biedt echter ook een extra interventie voor kinderen met overgewicht. We hebben hierover contact gehad met Ilse Thijssen van B-Fit. Zie onderstaande tekst uit B-Fit.

“Verder ontvangt de school ondersteuning bij het ontwikkelen van het gezondheidsbeleid en bestaat de mogelijkheid om op lokaal en/of regionaal niveau het bestaande netwerk van onder andere huisartsen, GGD'en, diëtisten en/of voedingsdeskundigen en sportaanbieders in te zetten voor het terugbrengen van overgewicht”. (B-fit, 2012)

Hier willen wij op in zetten. Wij gaan deze kinderen met overgewicht intensief, multidisciplinair begeleiden met actieve betrokkenheid van de ouders. Genoemde sportaanbieder is in dit geval de aanvrager waardoor de rolverdeling iets wijzigt. De sportaanbieder volgt weer opleidingen tot B-fit consulent. Deze starten tijdig.

Plan van aanpak

Allereerst door meer bewegen. Drie maal per week worden de kinderen in een groep van 8 leerlingen opgehaald door een enthousiaste docent(e) om een uur gevarieerd te bewegen. Er wordt gezorgd voor een afwisselend programma waarvoor wij alle kennis en kunde in huis hebben. Wij kiezen primair voor veel bewegen in ons sportcentrum omdat dit een veilige niet competitieve omgeving is waar de kinderen kunnen werken aan hun conditie,zelfvertrouwen en weerbaarheid. Daarnaast zijn er ook lessen buiten ons sportcentrum en is er tevens ruimte voor een andere sociale activiteit. We stellen met de kinderen doelen vast met een beloning er aan gekoppeld. Zowel groeps- als individuele doelen. het accent ligt op positieve stimulering.

Daarnaast gaat de B-fit coach het B-Fit programma implementeren in de school.

Tegelijkertijd doen we een interventie op het gebied van voeding. Onze diëtiste en beweegconsulent gaan het Be-fit programma vorm geven op school. Maar ook op het gebied van voeding is er een verdieping voor de leerlingen met overgewicht. De diëtiste gaat bij deze kinderen op huisbezoek. Daarom hebben we ook een commitment van de ouders gevraagd. Ook gaat onze diëtiste mee met de ouders naar de supermarkt de opgedane kennis in praktijk te brengen.

Resultaat

Wanneer de kinderen fitter,slanker en weerbaarder geworden zijn gaan we de gezonde actieve leefstijl verder verankeren door hen te laten kennismaken met sportverenigingen en buurtsport. De buurtsportcoach ,Nicole van Spaendonk, zal zoveel mogelijk betrokken worden bij het project. Wij vinden het project geslaagd als 20 van de 24 kinderen hun BMI met 5 punten omlaag gebracht hebben. Maar natuurlijk vooral ook als de kinderen blijvend plezier hebben gekregen in bewegen en zich van nu af aan bewust zijn van een gezonde voeding.

Wij beseffen dat het project niet goedkoop lijkt. Maar door het B-Fit programma wordt een hele school gezonder. En door de interventie naar kinderen met overgewicht krijgen deze kinderen een gezonde kansrijke toekomst. Het zal zeker blijken dat een betere investering nauwelijks mogelijk is.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website