Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sportimpuls "kies je aangepaste sport op Urk" is een leuk project geweest waarbij de samenwerkende partners leuk en goed met elkaar hebben samengewerkt ten behoeve van de doelgroep mensen met een beperking.

 

De doelgroep heeft zich ook leuk en enthousiast ingezet. Het plezier spatte er soms vanaf en het hielp de doelgroep ook het netwerkt te verbreden. Ouders, begeleiders, sportaanbieders raakten betrokken bij de doelgroep en elkaar.

 

Sportcoaches weten nu hoe de doelgroep te adviseren doordat het sportaanbod goed is geborgd bij de sportaanbieders. Sporten en bewegen voor mensen met een beperking leeft op Urk!

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uiteindelijk hebben zo'n 92 deelnemers meegedaan aan de kennismakingstrajecten. Vooral het paardrijden bleek een schot in de roos. Na de trajecten zijn 73 deelnemers blijven sporten/bewegen.

 

De doelgroep en hun begeleiders weten nu wat het aanbod is op Urk ten aanzien van passend sporten, zij weten de weg te vinden om de juiste informatie te achterhalen.

 

De zgn. sociale kaart voor passend sporten is uitgebreid met nieuw aanbod en hiermee is het aanbod op Urk verbreed.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Kies je aangepaste sport op Urk krijgt sinds november 2015 vorm met 9 sportaanbieders en heeft geresulteerd in het actief en blijvend bewegen van een aantal deelnemers.

 

Het komende jaar staat in het teken van borgen van het aangepaste sporten bij de sportverenigingen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij kies je aangepaste sport op Urk zijn 9 sportaanbieders aangesloten.

 

Via dit project zijn 27 deelnemers structureel gaan sporten/bewegen. Van deze deelnemers vallen er 20 in de doelgroep 'verstandelijke beperking'. Van deze deelnemers vallen er 7 in de doelgroep 'gedragsproblemen.

 

Alle 9 sportaanbieders zetten zich in om na de projectperiode het sportaanbod te borgen binnen de organisatie.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Kies je aangepaste sport op Urk! is de aanvraag van de interventie Kies je aangepaste sport! Hoofdaanvrager Caritas Urk werkt samen met ZVV Urk, CGV Urk, Oraruiters, Orcas, GVUZ, Sportservice Flevoland en Philadelphia. Op Urk wonen bijna 3000 mensen met een beperking (MEE), het huidige sportaanbod bereikt slecht een zeer klein deel van deze doelgroep (gezamenlijk 31 leden) in de leeftijd van 11 jaar en ouder. Slechts een klein deel van de doelgroep is dus lid van een sportvereniging. Dit komt overeen met landelijk onderzoek. Daarnaast blijkt dat er veelal behoefte is aan laagdrempelige activiteiten, zoals wandelen. Begeleiding, aanbod dichtbij de woonomgeving en het creëren van een veilige vertrouwde omgeving zijn verder van cruciaal belang voor de cliënten van zorgorganisaties. De aanvraag Kies je aangepaste sport op Urk! sluit aan bij het lokaal en provinciaal beleid. Op Urk zijn er tot nu toe nog geen mogelijkheden geweest om kennis te maken met verschillende sporten. Door het aanbieden van sportkennismakingslessen kunnen verschillende verenigingen, naast de samenwerkende verenigingen, nieuw aanbod ontwikkelen voor mensen uit de doelgroep tijdens de projectperiode. Op deze manier ontstaat er een grotere diversiteit in het aanbod, zijn er meer aanbieders voor mensen met een beperking en wordt doorlopend afstemming met de behoeften en wensen gedaan.

 

De doelstelling van Kies je aangepaste sport op Urk! is: 75 mensen uit de doelgroep nemen structureel deel aan sport- en beweegactiviteiten. Voor de lokale situatie worden een tweetal aanvullingen gedaan op de interventie, namelijk proeflessen op de woonlocatie en het koppelen van maatjes aan de sporters. Door deze aanvullingen op de interventie spelen we in op de in onderzoeken geschetste drempels van de doelgroep. Op deze manier denken we bij te dragen aan de structurele sportdeelname van de doelgroep.

 

Na de opstartperiode met het in kaart brengen van aanboden werven van deelnemers en de scholing van kader, worden 3 x 10 weken kennismakingslessen aangeboden (4 weken op locatie wonen, gevolgd door 6 weken bij de vereniging). Elke lessenreeks wordt inhoudelijke geëvalueerd met de deelnemers middels een vragenlijst. Na elke reeks kan een deelnemer lid worden van de sportvereniging.

 

Na afloop van de projectperiode wordt het traject voortgezet door vrijwilligers, ondersteuning van Beweegteam doelgroepen Urk, een bijdrage van de verenigingen en de verkoop van advertenties (boekje).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website