Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deze samenvatting wordt op uw projectpagina van de ZonMw-website geplaatst.

De sportcarrousel is een samenwerking tussen verschillende sportverenigingen uit Deventer met een aanbod voor aangepast sporten. Met de sportcarrousel als middel hebben maar liefst 2500 mensen met een beperking of achterstand kennis kunnen maken met deze sporten. Met een methodiek die zorgt voor een leven lang sporten hebben wij mensen structureel kunnen laten sporten in verenigingsverband. Deze methodiek werkt als volgt:

Kennismaken – lidmaatschap – blijvend sporten door middel van motivatie Special Olympics.

Het kennismaken doen de mensen door de verschillende sporten in de sportcarrousel. Het lidmaatschap wordt vervolgens door de verenigingen opgepakt. En vervolgens is de Deventer Sportploeg de blijvende motivator om sporters mee te nemen naar de Special Olympics.

Door deze methodiek zijn er in omgeving Salland 120 mensen doorgestroomd naar de sportverenigingen. Deze sporters hebben zo allemaal de stap gemaakt naar maatschappelijke participatie.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De sportcarrousel is meer dan 20 keer uitgezet waarbij 2500 deel hebben genomen aan sportaanbod dat gedaan is door de deelnemende sportverenigingen. Maar liefst 120 deelnemers zijn structureel doorgestroomd naar een sportvereniging met aangepast sport aanbod. Het mooie van dit project is dat de sportcarrousel draaiende is gehouden door vrijwilligers van de verenigingen. Deze vrijwilligers hebben zich ingezet om mensen te enthousiasmeren voor de diverse sporten en op deze manier naar een leven lang sporten aanzetten. Daarbij zijn er 12 displays in Deventer en regio geplaatst zodat iedereen (want de sportcarrousel is voor iedereen toegankelijk) de informatie kan vinden om de stap naar de vereniging te kunnen maken.

Naast de displays is de website ook een goede vindplek naar de verenigingen. www.sportcarrousel.nl is de website.

Met een herkenbare huisstijl en ontwikkelde krant heeft het aangepast sporten in deze regio een grote boost gekregen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Mensen met een beperking ervaren verschillende drempels om actief in beweging te komen. Dat is jammer, want juist voor deze mensen is sportdeelname erg belangrijk. Het gaat het (nadrukkelijk aanwezige) gevaar van gezondheidsproblemen tegen. Daarnaast is sport bij uitstek een middel om sociale contacten op te doen en draagt het bij aan de persoonlijke ontwikkeling, het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van mensen met een beperking.

 

Stichting Deventer Sportploeg zet zich al jaren in voor sportparticipatie onder mensen met een beperking in Deventer. Momenteel zijn er 244 sporters actief binnen de aangesloten reguliere sportverenigingen. De sportdeelname varieert enorm per setting. Op scholen waar actieve begeleiding naar de verenigingen wordt geboden bedraagt de participatie soms wel 80-90%. Op locaties waar deze begeleiding niet aanwezig is, blijft de participatie vaak op 10-20% steken.

 

In Deventer is gebleken dat sporters die bij een vereniging aansluiten, voor langere tijd lid blijven. De meesten hebben alleen het eerste zetje nodig om met de vereniging in aanraking te komen.

 

Met dit project willen we op een 4-tal organisaties laagdrempelig sportaanbod introduceren bij de doelgroep. We nemen zo veel mogelijk drempels voor ze weg door ze eerst in hun eigen omgeving met het aanbod in aanraking te brengen. Vervolgens laten we ze middels instuifdagen en proefabbonnementen met de vereniging kennis maken. Zo stromen de deelnemers op een natuurlijke manier de vereniging in. Met de sterke infrastructuur (kader, materialen en meerdere sporters uit dezelfde doelgroep) die we daar hebben, zal dit tot langdurige sportparticipatie leiden.

 

De gemeente Deventer ondersteunt de aanvraag niet alleen in woord, maar investeert in 2013 ook nog eens € 85.000 in het toegankelijker maken van de deelnemende sportverenigingen voor mensen met een beperking.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website